SigelsReferentie

Volledig

25courrier

"Vingt-Cinq Années de Vie Anversoise: 1903-1928". Courrier d'Anvers : s.l. [Anvers], s.a. [ca. 1929]. - [568 p.], in-4, ill.

5kerken-1987

"Vijf Antwerpse kerken". De Vlijt : Antwerpen, 1987. 48 p., ill.

a-bouwt-1975

"Tentoonstelling 'Antwerpen bouwt' - Stedelijke feestzaal, Meir, 5 tot en met 26 april 1975". Antwerpen [stad] : Antwerpen, 1975. - 171 p., ill.

a_chron-1743

F.G.V. [Franciscus Godefridus Ullens] : "Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen, sedert den jare 1500. Tot het jaar 1574. Zoo in die toen zoo zeer vermaarde koopstad als de andere steden van Nederland, en wel byzonderlyk op het stuk der geloofs-hervorminge voorgevallen, omstandig zyn beschreven door F.G.V. en thans, naar deszelfs aldaar ontdekte handschrift voor de eerste maal in 't licht gebracht" - By Pieter vander Eyk: Te Leyden, 1743. - 260 p. - ISBN 90-77006-01-X. - [anastatische herdruk: Ripova : Tienen, 2001]

a_schilderschool-1992

"Van Bruegel tot Rubens: De Antwerpse schilderschool 1550-1650". Snoeck-Ducaju & zoon / Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : s.l., s.a. [1992]. - 335 p., ill.

aanwinsten1945_67-1968

"Gemeentekrediet van België, centrum Pro Civitate: Aanwinsten der provinciale en gemeentelijke musea 1945-1967. Tentoonstellingscatalogus 13 januari - 25 februari 1968, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel". Gemeentekrediet : s.l., (1967). - 262 p., ill.

abicht-joden-1993

ABICHT, Ludo : "De joden van Antwerpen". Hadewijch : Antwerpen-Baarn, 1993. - 120 p., ill.

academie-1987

"Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles 275 ans d'enseignement / 275 jaar onderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel". Crédit Communal / Gemeentekrediet : Brussel, 1987.

acker-antw-1975

VAN ACKER, Jan : "Antwerpen: van Romeins veer tot wereldhaven". Mercurius : Antwerpen, 1975. - 447 p., ill., uitsl. krt & ill.

a-deut-1990

ASAERT, G.; DE VOS, A.; DEVOS, Greta; SUYKENS, F. : "Antwerpen und Deutschland: eine historische Darstellung beider Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart". Publitra : Antwerpen, 1990. - 78 p., ill.

adl-oud-1936

DE LATTIN, Amand; PRIMS, Floris [medew.] : "Doorheen Oud-Antwerpen: Gids en inventaris van het hedendaagsche Oud-Antwerpen". Lectura : Antwerpen, 1936. - (2de) - 421 p., ill.

adl-oud-1948

DE LATTIN, Amand: BLOCKMANS, Fr. [medew.] : "Doorheen Oud-Antwerpen: Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen". Natuur- en Stedenschoon : Antwerpen, 1948. - (3de) - 427 p., ill.

adl-oud-1955

DE LATTIN, Amand; BLOCKMANS, F. [medew.] : "Doorheen Oud-Antwerpen: Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen". De Sikkel : Antwerpen, 1955. - (4e). - 526 p., ill.

aero-antw-1995

DUSVOSQUEL, Jean-Marie [medew.] : "Aeroatlas Antwerpen: het zuiden van de provincie en de haven". Lannoo : Tielt, 1995. - 275 p., ill. - ISBN 90-209-2485-0

aerts-hart-1999

AERTS, Theo : "O.-L.-Vrouw van het H. Hart: Theologische verschuivingen en iconografische variaties". S.n. : s.l., 1999. - 90 p., ill.

aerts-neogotiek-1994

AERTS, Willem : "Neogotiek in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (1830-1850)". In: VAN CLEYVEN, Jean et al. : "Neogotiek in België, Tielt, 1994, p.84-89.

amberes-couvreur

"Boekenveiling nalatenschap Prof. Dr. Walter ridder Couvreur. Amberes veilingen, Antwerpen: veiling I, nr.26, op 21-23 april & II, nr.27, op 5-7 mei 1997". S.n. : s.l. [Antwerpen], 1997. - 166 p., ill.

amicorum-akl-1986

"Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.". Acco : Leuven-Amersfoort, 1986. - 390 p., ill. - ISBN 90-334-1344-2.

amicorum-van_passen-1993

CATTEEUW, Paul [edit.] : "In verscheidenheid: liber amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen". Decock : Aartrijke, 1993. - 475 p., ill. - ISBN: 90-5364-021-5.

ampe-eyck-1970

AMPE, A. : "De metamorfozen van het authentieke Jan-van-Eyck-kwatrijn op het Lam Gods: een nieuwe filologische studie". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1969". KMSKA : Antwerpen, 1970: 7-60.

amvc-rubens-1977

VAN RUYSSEVELT, A.; GELDOLF, Wim [medew.]; WILLEKENS, Emiel [medew.] : "De roem van Rubens: Tentoonstelling 18 juni-25 september 1977. Stad Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1977. - 79 p., ill.

anneke-1962

Openbare Bibliotheek St.-Anna; Volksontwikkeling Kultureel Komitee : "St.-Anneke vroeger en nu - Tentoonstelling 15-30 september 1962, Parochiehuis Antwerpen Linkeroever". S.n. : s.l. [Antwerpen], 1962. - 70 + XII p.

annuaire_relig-1938

"Annuaire complet des Communautés Religieuses en Belgique et dans le Grand Duché de Luxembourg. - 1938". S.n. : Bruxelles, s.a. (1938). - (?)438 p.

antw_44-94

NAUWELAERTS, Mandy [red.]; TERRYN, Caroline [red.]; BAUSART, Lucie [red.] : "Antwerpen 44-94". Pandora : Antwerpen, 1994. - 160 p., ill.

antw_XIX-1964

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de 19de eeuw: instellingen, economie, kultuur". Lloyd anversois : Antwerpen, 1964. - 565 p., ill. - (Uitgaven van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis; 4).

antw_XVI-1975

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 16de eeuw". Mercurius : Antwerpen, 1975. - 590 p., ill. - (Uitgaven van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis; 5)

antw_XVIII-1952

Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw: instellingen, economie, cultuur". De Sikkel : Antwerpen, 1952. - 417 p., ill.

antw-1860_1960-1

"Antwerpen 1860-1960. Stedelijke feestzaal Antwerpen, 15 oktober - 13 november 1960.". s.n. (Stad Antwerpen) : s.l. (Antwerpen), s.a. (1960). - 543 p. + 80 p. (ill.).

antw-1860_1960-2

"Antwerpen 1860-1960. deel II". s.n. (Stad Antwerpen) : Antwerpen, 1962. - 336 p. + 24 p. (ill.).

antw-1961_1965

"Antwerpen 1961-1965". s.n. (Stad Antwerpen) : s.l. (Antwerpen), s.a. (1967). - 521 p.

antw-1966_1970

"Antwerpen 1966-1970. deel IV". Gemeentebestuur van Antwerpen : Antwerpen, 1973. - 709 p., ill.

ant-zuid-1993

DE MEYER, Ronny; ADRIAENSEN Frank; VANREUSEL Jef : "Omtrent het Antwerpse 'Zuid'". Koning Boudewijnstichting / Gemeentekrediet : Brussel, 1993. - (Monumenten 'be'leven = Des pierres pour le dire, 1993:1).

aok_27-biecht-1954

VAN HERCK, Ch. : "De Antwerpse Barok Biechtstoelen". In: "Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen", 27, 1953-1954, p.13-93, ill.

architectuurgids-1993

VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK, Suzanne [red.], STEYAERT, Rita, PLOMPTEUX, Greet, MALLIET, Anne [e.a.] : "Architectuurgids Antwerpen". Brepols: Turnhout, 1993. - ISBN 2-503-50336-5.

arto-1991

"Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830". Arto, 1991. - 426 p., ill.

asaert-topo1400

ASAERT, G. : "Huizen en gronden te Antwerpen omstreeks 1400: proeve van topografische reconstructie". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het Oud Hertogdom Brabant", 3,50(1967):5-166 ; 3,51(1968):171-236.

astrasteeg-1922

Gemeentebestuur Antwerpen: "Antwerpen's straatjes en steegjes". Siems : Antwerpen, 1922. - [ongepagineerd: 37 p., 32 ill.]

atlas-2006

VAN LANDUYT, W.; HOSTE, I.; VANHECKE, L.; VAN DEN BREMT, P.; VERCRUYSSE, W.; DE BEER, D. [red]. : "Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest". Nationale Plantentuin en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek i.s.m. Flo.Wer vzw : Meise, 2006. - 1007 p., ill.

aubry-horta-1996

AUBRY, Françoise [red.]; VANDENBREEDEN, Jos [red.]; LAUTWEIN, Reiner [ill.] : "Horta: van art nouveau tot modernisme". Ludion : Gent, 1996. - 231 p., ill.

auwera-vleeshuis-2004

AUWERA, Fernand; MIGOM, Serge; VEECKMAN, Johan : "Rondom het Vleeshuis: Geschiedenis van een verdwenen buurt". Pandora : Antwerpen, 2004. - 125 p., ill. - ISBN: 90-5325-244-4

ava-1991

BINNEMANS, Roger; VAN CAUWENBERGH; George, VAN DEUREN, Jan [ill.] : "Atlas van Antwerpen: evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden". Petraco-Pandora : Antwerpen, 1991.

a-verhaal-1993

VAN DER STOCK, Jan; DEVISSCHER, Hans [edit.] : "Antwerpen, verhaal van een metropool, 16de - 17de eeuw". Snoeck-Ducaju : Gent, 1993. - 383 p., ill. - (Catalogus tentoonstelling: Hessenhuis, Antwerpen, 25 juni-10 oktober 1993) - ISBN 90-5349-060-4

avermaete-baurscheit_f-1956

AVERMAETE, Roger : "Jan-Pierre van Baurscheit le Jeune et l'hôtel Osterrieth aujourd'hui l'hôtel de la Banque de Paris & des Pays-Bas à Anvers". Banque de Paris & des Pays-Bas : Anvers, 1956. - 63 p., ill.

avonds_amicorum-akl-1986

AVONDS, P. : "Beschouwingen over het ontstaan en de evolutie van het samenhorigheidsgevoel in de Nederlanden (14de - 19de eeuw)". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.". Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.45-58.

baetens_amicorum-akl-1986

BAETENS, R. : "In de schaduw der Moretussen: de nalatenschap van Jeronimus II Verdussen". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.", Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.71-82.

baetens-ia_vlaanderen-1986

AERTS, W.; ANDRIES, P.; COENEN, R. : "Het pakhuis Vlaanderen: Provinciaal Museum voor Fotografie in Antwerpen". In: BAETENS, Roland [red.] : "Industriële archeologie in Vlaanderen: theorie en praktijk". Standaard uitgeverij : Antwerpen, 1986, p.151-159.

baetens-ia_vlaanderen-1986

BAETENS, Roland [red.] : "Industriële archeologie in Vlaanderen: theorie en praktijk". Standaard uitgeverij : Antwerpen, 1986. - 271 p., ill.

baetens-ia_vlaanderen-1986

BAETENS, R.; STEENMEIJER, R. : "Het stapelhuis Sint-Felix in Antwerpen". In: BAETENS, Roland [red.] : "Industriële archeologie in Vlaanderen: theorie en praktijk". Standaard uitgeverij : Antwerpen, 1986, p.160-167.

bali-borgerokko-1994

BALI, Fatima : "Mijn leven in Borgerokko". Hadewijch : Antwerpen-Baarn, 1994. - 133 p. - ISBN 90-524-0227-2

baudez-vermoelen-1994

BAUDEZ, L. : "Burgemeester in moeilijke tijden: Philippe J. Vermoelen, maire van Antwerpen, 1814-1817". MIM : Deurne, 1994. - 64 p., ill. - ISBN 90-341-0797-3

baudouin-XVIII-1952

BAUDOUIN, Frans : "De bouwkunst en de beeldhouwkunst", in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.187-230.

bavay-beelden-2004

BAVAY, Lut; VAN DEN BRUELE, Annelies : "Beelden in de straat, zij vertellen hun verhaal: Kleine monumenten in Oost-Vlaanderen". Heemkunde Vlaanderen : 's-Gravenwezel, 2004.

beet-1f-1886

BEETEMÉ, G. : "Anvers, métropole du commerce et des arts". Van Os-Dewolf : Anvers, 1886(1e). - 3 vol. - 648 p., ill.

bekaert-cogels_osy-1984

BEKAERT, Geert; BASTIN, Christine [ill.]; EVRARD, Jacques [ill.] : "Architecturae liber XI. Cogels-Osylei, Anvers / Antwerpen / Antwerp: La grande parade architecturale / Architectuurparade / The Great Architecture Show". Mardaga : Liège, 1984. - 143 p., ill. - (Architecture et documents) - ISBN 2-87-009-219-8

belpaire-1947

BELPAIRE, M.E.; VAN WAEYENBERGH, Hon. [medew.] : "Gestalten in 't verleden". Desclée, De Brouwer : Brugge, 1947. - 379 p.

belpaire-teich-1926

BELPAIRE, Maria Elisa : "Constance Teichmann". Leeslust : Antwerpen, 1926 - 323 p., ill.

belloy-lei-1960

BELLOY, A. : "De evolutie van het Leikwartier", in: "Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse randgemeenten", Gitschotel Buurschap : Borgerhout, 8 (1960), 4: 1-18.

Bénézit

BÉNÉZIT, Emmanuel : "Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs". Gründ : Paris, 1976.

berbie-description-1763

"Description Des Principaux Ouvrages de peinture et sculpture; Actuellement Existans Dans les Eglises, Couvens, et lieux publics de la Ville d'Anvers, Donnée au jour pour l'utilité des Voyageurs". Gerard Berbie : Anvers, 1763. - (Quatrième édition. Revûe, Corrigé et augmentée). - 88 p.

berge-berge-1986

BERGÉ, Willem : "Jacques Bergé, Brussels beeldhouwer, 1696-1756". Brussel 1986. - (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, 48 (1986), 41). - 267 p., ill.

bergh-naam-1918

VAN DEN BERGH, Theo. : "De naam 'Antwerpen': Critische geschiedkundige studie. Met als inleiding, een beknopt overzicht van onze plaatselijke voorgeschiedenis". H. Sele : Antwerpen; 1918. = [bergh-naam-1918].

berkvens-1997

BERKVENS, Christof : "Militair Hospitaal Antwerpen". Henry Van de Velde-instituut : Antwerpen, 1997. - 2 vol. - 61 p. [+ 12 p.] + 39 ill.["Atlas"] - (Onuitgegeven eindverhandeling Departement Architectuur, Henry Van de Velde-instituut, Antwerpen, 1996-1997).

Bernardusabdij-1996

BODDAERT, François; LAMPO, Jan; LOMBAERDE, Piet; MEEUWIS, Wim; VAN REETH, Inge : "750 jaar Sint-Bernardusabdij". Continental Publishing : Deurne, 1996. - 125 p., ill.

beschermd-1990

AERTS, Willem; DE CEULAER, Roeland; GRIETEN, Stefaan : "Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: arrondissement Antwerpen". Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen : Antwerpen, 1990. - 326 p., ill.

beschermd-1994

AERTS, Willem; DE CEULAER, Roeland, LUYTEN, Joris [ill.]; VOET, Guy [ill.] : "Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: 1987-1993". Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen : Antwerpen, 1994. - 198 p., ill.

beschermd-1997

AERTS, Willem; BUNGENEERS, Joke; GRIETEN, Stefaan; LAUREYS, Dirk; MEES, Marc; VAN LANGENDONCK, Linda : "Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: 1994-1996". Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen : Antwerpen, 1997. - 168 p., ill.

beschermd-turnhout-1987

AERTS, Willem : "Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: arrondissement Turnhout". Bestendige Deputatie Provincieraad Antwerpen; Den Gulden Engel : Antwerpen; Wommelgem, 1987. - 213 p., ill.

bessemans-doordachtheid-1991

BESSEMANS, Lutgarde; GOETINCK, Marc : "Belgische beeldhouwkunst in de 19de eeuw - expressie en doordachtheid". In: "Het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens in Leuven", Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Gent, 29 (1991), 1: 24, 26

beterams-raa-1959

BETERAMS, Gaston : "Antwerpse Schepenbrieven bewaard op het Rijksarchief te Antwerpen: 1300-1794". Algemeen Rijksarchief : Brussel, 1959. - VIII + 456 p., 29.5 x 21.

bevolking-1951

PEETERS, K.C. [medew.]; CRAEYBECKX, Lode [medew.] : "Antwerpen's bevolking gedurende 120 jaar". Ontwikkeling : Antwerpen, 1951. - 48 p., ill.

biemans-1975

BIEMANS, K. : "De Romeinse bewoning in de provincie Antwerpen, méér bepaald tussen Schelde, Rupel, Nete en Aa", in: "Noordgouw", 15:1-2(1975), p.1-34.

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "Naamlijsten der pastoors van de Belgische Parochiën eertijds deelmakende van 't bisdom Antwerpen". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):94-132, 171-220, 433-464, 533-569.

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "Cartularium der abdij van S.-Michiels te Antwerpen". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):280-356. - [Nrs. 106 (10 juli 1248) - 176 (16 maart 1267)].

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "Stabroek". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):139-140.

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "'t Kapittel van Lier". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):569-572. - [Oorkonden a° 1211, 1220, 1225, 1248]

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "Index Archivarum der abdij van Tongerloo". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):368-402.

bijdragen_VI-1907

GOETSCHALCKX, P.J. : "'t Klooster der Karthuizers op 't Kiel". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):15-69.

bijdragen_VI-1907

STOCKMANS, J.B. : "Canticrode - Mortsel - Bladel". In: "Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant", 6(1907):140-142. - [Schepenbrief van Antwerpen (13 oktober 1295); Cantincrode]

blockmans1-XVIII-1952

BLOCKMANS, Fr. : "De stadsfinanciën". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.46-63.

blockmans2-XVIII-1952

BLOCKMANS, Fr. : "De bevolkingscijfers". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.395-412.

blumlein-souvenir

"Souvenir d'Anvers". G. Blümlein & Co : Frankfurt, s.a. (ca. 1890). - ongepagineerd, 26 ill. [litho].

boeckhorst-1990

HUVENNE, Paul [edit.] et al. : "Jan Boeckhorst, 1604-1668, medewerker van Rubens: Rubenshuis, Antwerpen, 7.7.-2.9.1990, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, 16.9-11.11.1990". Luca : Freren, 1990. - 234 p., ill. - ISBN 3-923641-29-X

bogaerts-calvarie-1984

BOGAERTS, A.M. (o.p.); SIRJACOBS, Ray [ill.] : "Rondom de Calvarieberg van de Sint Pauluskerk te Antwerpen". De Vlijt : Antwerpen, 1984. - 72 p., ill.

bogtman-glasschilders-1944

BOGTMAN, W. : "Nederlandse glasschilders". Allert de Lange : Amsterdam, 1944. - 128 p., ill. - (Heemschutserie: 36).

bom-welig-1939

DE BOM, Emmanuel [red.] : "Vlaanderen, o welig huis: zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien". Standaard Boekhandel / Wereldbibliotheek : Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven / Amsterdam, 1939. - 318 p., ill.; krt.

bonneure-brugge-1988

BONNEURE, Fernand : "Kunstgids voor Brugge". Hadewijch : Schoten, 1988. - 191 p., ill.

bonon-1978

L. VOET, A. VERHULST, G. ASAERT, F. de NAVE, H. SOLY en J. VAN ROEY : "De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565". Gemeentekrediet van België : [Brussel], 1978

bonon-1978-nave

DE NAVE, F. : "De Vrijheid van Antwerpen (vanaf de middeleeuwen tot de tijd van Rubens)", in: L. VOET, A. VERHULST, G. ASAERT, F. de NAVE, H. SOLY en J. VAN ROEY : "De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565", Gemeentekrediet van België : [Brussel], 1978, p.59-93.

bontridder-raison-1980

BONTRIDDER, Albert; VAN LOOY, Théo [medew.]; HERMAN, Simone [medew.]; DE VREE, Paul [medew.] : "La raison révoltée. Léon Stynen: sa vie et son oeuvre". S.n. : s.l., s.a. (1980). - 237 p., ill.

borgerhout-125-1961

"Borgerhout 125 jaar: september 1961". Gemeentebestuur van Borgerhout : s.l. [Borgerhout], 1961. - Ongepagineerd [160 p.], ill., stratenplan.

borgerhout-kunst-1973

"Borgerhoutse Kunstenaars. 1805-1880. (Tentoonstelling werken van Borgerhoutse Kunstenaars geboren tussen 1805 en 1880). Tentoonstellingscatalogus, Gemeentehuis Borgerhout, 1-23 september 1973". Gemeentebestuur Borgerhout : Borgerhout, s.a. [1973]. - ongepagineerd, ill.

bosschere-edifices-1907

DE BOSSCHÈRE, J. "Anvers. Edifices anciens: fragments et détails". J.-E. Buschmann : Anvers, 1907. - 111 p., 74 ill.

bougne-bio_prims-1952

DE BOUGNE, Leopoldine; CLAES, Aug. [medew.]; PRIMS, Floris [medew.] : "Bibliographie van Kan. Dr Floris Prims". De Sikkel : Antwerpen, 1952.

boumans-XVIII-1952

BOUMANS, René : "Het stadsbestuur". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.19-45.

bousse-emigratie-1977

BOUSSE, A. : "Nazaten van Rubens in Amerika of de gevolgen van een overhaaste emigratie". In: "Noordgouw", 17 (1977), 1: 1-26.

bouwen-3na-1976

VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3na: Stad Antwerpen". Snoeck-Ducaju & zoon : Gent, 1976. - LXI + 509 p., uitsl. plan, ill.

bouwen-3nb-1979

VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3nb: Stad Antwerpen". Snoeck-Ducaju & Zoon : Gent, 1979. - LX + 728 p., uitsl. plan, ill.

bouwen-3nc-1989

VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3nc: Stad Antwerpen". Brepols : Turnhout, 1989. - XLIV + 643 p., uitsl. plan, ill.

bouwen-3nd-1992

VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3nd: Stad Antwerpen, fusiegemeenten". Brepols : Turnhout, 1992. - XLIX + 549 p., uitsl. plan, ill.

bouwen-9n-1984

VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 9n: Stad Mechelen. Binnenstad". Gent, 1984.

brabant-begijnhof-1979

VAN BRABANT, J. : "In het begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek". De vrienden van het begijnhof van Antwerpen : s.l., 1979. - 80 p., ill.

brabant-lei-1985

VAN BRABANT, J. : "Vier Sint-Laurentiuskerken in de Markgravelei te Antwerpen. Aantekeningen over de bouwgeschiedenis en de uitrusting.". In: DE NAVE, F. et al. : "Sint-Laurentiusparochie 1659-1984". S.n. : s.l., s.a. [ca. 1985], p.98-142.

brabant-rampspoed-1974

VAN BRABANT, J. : "Rampspoed en restauratie: bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen". De Vlijt : Antwerpen, 1974. - 286 p., ill.

brabom_1-1996

VEECKMAN, Johan [red.] : "BRABOM 1: Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 1". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1996. - 126 p., ill.

brabom_2-1998

VEECKMAN, Johan [red.] : "BRABOM 2: Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 2". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1998, 256 p., ill.

brabom_3-1999

VEECKMAN, Johan [red.] : "BRABOM 3: Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 3". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1999. - 199 p., ill.

brabom_4-2000

VEECKMAN, Johan [red.] : "BRABOM 4: Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 4". Stad Antwerpen : Antwerpen, 2000. - 197 p., ill. - ISBN 90-802915-44 - (Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1998, 1-4)

brabom_5-2002

VEECKMAN, Johan [red.] : "BRABOM 5: Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 5". Stad Antwerpen : Antwerpen, 2002. - 270 p., ill.

brachfeld-brabosh-1986

BRACHFELD, Sylvain : "Brabosh: een sjtetl aan de Schelde / un chtetl sur l'Escaut". Antwerps joods historisch archief : Herzlia (Israel), 1986. - 229 p., ill. - [Bundeling van eerder verschenen bijdragen : "Images anversoises d'antan", in: "Centrale" (Bruxelles, jan. 1967 - dec. 1977); "Beelden uit het Antwerps joods verleden", in: "De Centrale" (Antwerpen, juli 1972 - juni 1978) en ib., in: "Belgisch Israëlitisch weekblad (Antwerpen, dec. 1979 - dec. 1985"].

brackeva-straat-1964

BRACKEVA, A.[red.]; CORDON, H. [red.] : "Straatnamenlijst der stad Antwerpen; aanduiding van politiewijk en gerechtelijk kanton en hun scheidingslijn in de rijbanen". Arrondissementskamer der Gerechtsdeurwaarders van Antwerpen : Antwerpen, s.a. [ca. 1964]. - 110 p. + (44 p.), ill.

brans-rubens-1977

BRANS, Jan [Dr.] : "Rubens zonder aureool". De Roerdomp : Brecht/Antwerpen, 1977. - 189 p., in-8.

bras-1980

"Brasschaat: van heidegrond tot parkgemeente". Gemeentebestuur Brasschaat : s.l. (Brasschaat), 1980. - 479 p. + 47 + 207 ill.

bredael-1984

BREDAEL, Lutgart; HUYGHEBAERT, J. [medew.] : "Antwerpen, tussen polder en haven". Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen : 1984. - 201 p., ill.

breedveldt-vasseren-2003

BREEDVELDT BOER, Inge Maria : "Tekenen en vasseren: Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699-1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw". S.n. : s.l., 2003. - Onuitgegeven doctoraal proefschrift Universiteit Utrecht.

bres_kan-olv_ekeren-1944

BRESSELEERS, Fr.; KANORA, H. : "De devotie tot O.-L.-Vrouw te Ekeren in vroeger eeuwen en op onze dagen". Davidsfonds : Ekeren, 1944. - 48 p., ill. = [bres_kan-olv_ekeren-1944].

bres_kan-rubens-1957

BRESSELEERS, Fr.; KANORA, H. : "P.P. Rubens te Ekeren". Davidsfonds Ekeren : Ekeren, 1957. - 95 p., ill. - (Plaatselijke monografiën: 12)

bres-donk-1965

BRESSELEERS, Fr. : "De nobele Donk". Davidsfonds : Ekeren, 1965. - 160 p., ill. - (Plaatselijke monografieën; 14).

bres-portret-1973

BRESSELEERS, Fr.; KANORA, H. : "Portret van Ekeren". Gemeentebestuur van Ekeren : Ekeren, 1973.

brouwershuis-1966

SMEKENS, F. : "Stad Antwerpen, Oudheidkundige musea. Het Brouwershuis. Beknopte gids". Govaerts : Deurne, 1966. - 36 p., ill.

brouwers-liere-1976

BROUWERS, L. (s.j.) : "Het hof van Liere te Antwerpen, 1516-1975: van patriciërshuis tot universitaire instelling". Loyola-Vereniging : Antwerpen, 1976. - 91 p., ill.

brussel-1965

"De eeuw van Rubens. [Tentoonstelling] Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel. 15 oktober-12 december 1965". KMSKB : Brussel, 1965. - 54 + 393 p., ill.

brussel-1977a

"De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 15 juli - 2 oktober 1977". Museum voor Oude Kunst [Brussel] : Brussel, 1977. - 387 p., ill.

bugatti-1990

KRUYFHOOFT, Cécile; HORSWELL, Edward; VERBRAEKEN, Paul : "Rembrandt Bugatti en de Belgische dierensculptuur, 1860-1930 : [Tentoonstelling] : Antwerpen, Hessenhuis, 11.05 1990 - 29.07 1990". Stadsbestuur Antwerpen : Antwerpen, 1990. - 224 p., ill.

buisman-weer1-1995

BUISMAN, J.; VAN ENGELEN, A.F.V. [red.] : "Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 1: tot 1300". Van Wijnen : Franeker, 1995. - 656 p., ill.

buisman-weer2-1997

BUISMAN, J.; VAN ENGELEN, A.F.V. [red.] : "Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300-1450". Van Wijnen : Franeker, 1997. - 690 p., ill.

buisman-weer3-1998

BUISMAN, J.; VAN ENGELEN, A.F.V. [red.] : "Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450-1575". Van Wijnen : Franeker, 1998. - 808 p., ill. - ISBN 90-5194-142-0.

buisman-weer4-2000

BUISMAN, J.; VAN ENGELEN, A.F.V. [red.] : "Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675". Van Wijnen : Franeker, 2000. - 784 p., ill. - ISBN: 90 5194 143 9 .

burgemeesters-2000

VAN HOOF, Michel [red.]; VAN DEN BERGH, Pierre [red.] : "Burgemeesters van Antwerpen van 1830 tot heden: Cultureel Wijkcentrum Sint-Andries Antwerpen, 5 tot 29 juni 2000". S.n. : Antwerpen, 2000. - 55 p, ill.

burke-metropolis-1993

BURKE, Peter : "Antwerp, a metropolis in comparative perspective". Snoeck-Ducaju & Zoon : s.l., 1993. - 84 p. - ISBN: 90-5349-050-0.

burton-1927

"Collection Flor Burton: vente publique, Cercle Royal Artistique, Anvers, lundi 14 mars 1927". Imprimerie & publicité Flor Burton : Anvers, 1927. - ongepagineerd, ill.

bussers-bozetti-1983

BUSSERS, Helena : "De bozetti van Jan-Frans van Geel (1756-1830) in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel: een bijdrage met identificatie". In: "Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen", 87 (1983): 174-214.

buyck-1900-1985

BUYCK, Jean F. [red.]; CARDYN-OOMEN, Dorine [medew.]; TODTS, Herwig [medew.] : "Antwerpen 1900: Schilderijen en tekeningen 1880-1914 (tentoonstelling Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 7 december 1985 – 9 februari 1986)". KMSKA : Antwerpen, 1985.

buyck-ertborn-1977

BUYCK, J.R. : "An Enlightened Art Collector: Ridder Florent van Ertborn", in: "Apollo", CV (1977), nr.181, p.160-167.

cameragothica-1993

ANDRIES, Pool [red.]; AERTS, Willem [red.] : "Camera Gothica: Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie". Provinciebestuur [Antwerpen] : Antwerpen, 1993. - 275 p., ill.

caroluskerk-1974

HUYBRECHS, F.; DE BELDER, A. [ill.] : "Kunst in St.-Caroluskerk te Antwerpen". Kerkfabriek S. Carolus : Antwerpen, 1974. - 39 p., ill.

casteels-nole-1961

CASTEELS, Marguerite : "De beeldhouwers de Nole te Kamerijk, te Utrecht en te Antwerpen". Brussel, 1961. - ill.

chronijke-1926

CASTEL, Hendrik; SEGHERS, Willem [ill.] : "Chronijke van Antwerpen: al de bijzonderste gebeurtenissen onzer stad sinds 1830 tot 1914". Willsegh : Antwerpen, 1926. - 446 p., ill.

celis-begraafplaatsen-1995

CELIS, Marcel; VANDERVELDE, Cecilia : "Brusselse begraafplaatsen". Stichting Monumenten- en Landschapszorg / VTB-VAB / Epitaaf : Brussel / Antwerpen, 1995.

celis-kerkhoven-2004

CELIS, Marcel : "Kerkhoven en begraafplaatsen". Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Directie Monumenten en Landschappen : Brussel, 2004. - 48 p., ill. - ("Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis", 38).

clarysse-1981

CLARYSSE, W. : "Het dagelijks leven in het archief van de strateeg Apollonios (113-119 na Chr.)", in "Bijdragen tot de Geschiedenis ...", 64(1981), 3-4: 119-130.

cleven-neogotiek-1994

VAN CLEVEN, Jean et al. : "Neogotiek in België". Lannoo : Tielt, 1994. - 223 p., ill.

clijmans-poma-1941

CLIJMANS, Frederik : "Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen". Van Uffelen en Delagarde : Antwerpen, 1941. - 74 p. + ill.

clijmans-pub-1944

CLIJMANS, Frederik : "Publieke wandelingen te Antwerpen, gevangenissen, emigratie en ballingschap". Van Uffelen en Delagarde : Antwerpen, 1944. - 76 p.: ill.

cloet_amicorum-akl-1986

CLOET, M. : "De voornaamgeving in het hertogdom Brabant (17de-20ste eeuw): een bijdrage tot de mentaliteitsgeschiedenis". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.", Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.101-117.

cockx-zoo-1985

COCKX-INDESTEGE, Elly : "Een vissershandleiding omstreeks 1506 te Antwerpen gedrukt", in: KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985, p.195-207. - ill.

coekelberghs-1986

COEKELBERGHS, Denis [red.]; LOZE, Pierre [red.] : "1770-1830. Om en rond het Neo-classicisme in België". Gemeentekrediet : Brussel, 1986. - 491 p., ill.

colin-opsomer-1933

COLIN, Paul : "Opsomer". Nouvelle Société d'Editions : Bruxelles, 1933. - 63 p., ill.

concordance-1856

"Tableau de concordance officiel des anciens & nouveaux numéros des maisons". Rysheuvels : Anvers, 1856. - 156 p.

congregation-1934

"(Pour Dieu et la Patrie:) La Congrégation des Soeurs hospitalières de Saint-Augustin attachées principalement au service des Hôpitaux militaires de Belgique". A. Lesigne : Bruxelles, 1934. - 198 p., ill.

const-1716

"De Const Vertoont In De stUre CoUDe WorDt hIer In Lof-rYCken rYM gesteLt, en aL Wat oMgInk op De beVrose sCheLt. Oft konstighe sneeuw-beelden gemaeckt door vermaerde meesters ende liefhebbers Binnen Antwerpen in Januario Verciert met schoone Figueren". By Joannes Paulus Robyns : Antwerpen, (1716).

coo-ken-1945

DE COO, Joz. : "Ik ken Oud-Antwerpen: Wandelgids voor straten en gevels met wandelplan". De Sikkel : Antwerpen, 1945.

cools-lillo-2001

COOLS, M. [red.]; HESSE, Otto [red.]; YZERMANS, Frans [red.] : "Wandelen in Lillo-fort en het Poldermuseum". Poldermuseum : Antwerpen (Lillo), s.a. [2001]. - 42 p., ill.

coomans-bescherming-2002

COOMANS, Thomas : "Op weg naar bescherming van 19de-eeuwse kerkgebouwen in Vlaanderen. Een status-quaestionis". In: "M&L", 21 (2002), 4: 38-61.

coo-mvdb_2-1969

DE COO, Jozef : "Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2: beeldhouwkunst plaketten, antiek". Antwerpen, 1969.

coo-naderbij-1962

DE COO, Joz. : "Ridder Florent Van Ertborn naderbij", in: "Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1954-1960", [1962], p.35-64, ill..

coo-nieuwe-1969

DE COO, Jozef : "Nieuwe contacten met Florent van Ertborn". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen", (1969). KMSKA : Antwerpen, 1970, p.247-264.

coo-rubens_a-1947

DE COO, Joz. : "Rubens-gids voor de Antwerpse kerken: A. Tekstboek". Vlaamse Toeristenbond : Antwerpen, 1946. - 81 p.

coppens-kijk-1987

COPPENS, Chris [red.]; DEREZ, Mark [red.] : "Een kijk op bouwen. Architectuur in de collecties van de Leuvense universiteitsbibliotheek". Roegiers : Leuven, 1987. - 94 p., ill - (Tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven, 9 april-6 mei 1987).

corneli-expo1885-1886

CORNELI, René; MUSSELY, Pierre : "Anvers et l'Exposition Universelle de 1885". Typographie Bellemans Frères : Anvers, 1886. - 469 p., ill.

cornette-fve-1938

CORNETTE, A.H. : "Ridder Florent van Ertborn, 1784-1840", in: "Elckerlyc", 26 februari 1938, p.19-21.

cornette-maeceen-1938

CORNETTE, Arthur Hendrik : "Een Antwerpsch maeceen: ridder Florent van Ertborn, 1784-1840". Burton : Antwerpen, 1938. - 51 p., ill.

cornette-om-1939

CORNETTE, A.H. : "Inleiding tot de oude meesters van het Koninklijk Museum te Antwerpen". De Sikkel : Antwerpen, 1939. - 153 p., ill.

corremans-1991

CORREMANS, Raymond : "De straten en straatnamen van Hoboken". De Pagadder : Hoboken, 1991. - 231 p. : ill. + bijl.

couvreur-s-1981

COUVREUR, W.: "De analogische s-spelling in de Antwerpse straatnamenlijst". Overdruk uit: "Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde", Gent, 1981. - 10 p.

couvreur-vesten-1984

COUVREUR, W. : "Antwerpse vestingbouw na 1542", in: "Om en rond de Antwerpse vesten", Antwerpen, 1984, p.11-14

creatie_gva-1988

LUYCKX, Theo [medew.]; WINTERS, Eug. [medew.] : "Creatie van een krant (Gazet van Antwerpen / Gazet van Mechelen)". Gazet van Antwerpen : Antwerpen, 1988. - 32 p., ill.

cvh_tek-2000

"Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw: de verzameling van Herck". Koning Boudewijnstichting : [Brussel], 2000. - 382 p., ill.

cvh_terracotta-2000

"Terracotta's uit de 17de en 18de eeuw: de verzameling Van Herck". Koning Boudewijnstichting : [Brussel], 2000. - 170 p., ill.

de_belder-behuizing-1977

DE BELDER, Jos : "De behuizing te Antwerpen op het einde van de XVIIIe eeuw", in: "Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis / revue belge d'histoire contemporaine", 8, 3-4(1977): 367-446. - (Themanummer: "Arbeidershuisvesting in de 19de eeuw / L'habitat ouvrier au 19e siècle").

de_graef-spuiters-1987

DE GRAEF, Jack; ROOFTHOOFT, Marc [ill.] : "De spuiters van Antwerpen: de smookslikkers". De Dageraad : Antwerpen, 1987. - 176 p., ill.

de_pauw-woordenschat-1957

DE PAUW-DE VEEN, Lydia : "Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw". Secretarie der Koninklijke Vlaamse Academie : Gent, 1957. - 93 p. - (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; Reeks VI, nr.79).

de_vreese-hskunde-1962

DE VREESE, Willem; VERMEEREN, P.J.H. [red.]: "Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht". Tjeenk Willink : Zwolle, 1962. - 204 p., ill. - (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies: 11).

declercq1-XVIII-1952

DE CLERCQ, Carlo : "Het kerkelijk leven". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.123-155.

declercq2-XVIII-1952

DE CLERCQ, Carlo; VAN DEYCK, Camille : "Letterkundigen en schrijvers". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.248-274.

degroote-XVIII-1952

DE GROOTE, Henry : "Onderwijs en geestelijke stromingen". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.348-372.

degroote-camposanto-2000

DE GROOTE, Sabine : "Het Campo Santo van Sint-Amandsberg". Provinciebestuur Oost-Vlaanderen : Gent, 2000.

dehennin-XVIII-1952

DEHENNIN, Willy : "Het muziekleven". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.301-313.

delmelle-abdij_begijn-1973

DELMELLE, Joseph; VAN HEERS, Marc [medew.]; LIÉVOIS, Daniel [medew.] : "Abdijen en begijnhoven in België". Rossel : Brussel, 1973. - 147 p., ill.

delmelle-kerken-1975

DELMELLE, Joseph; JOUE, Johanna [medew.] : "Kathedralen en kapittelkerken in België". Rossel : Brussel, 1975. - 120 p., ill

delwaide-burg-1946

DELWAIDE, L. [sr.] : "Vier jaar burgemeester van Antwerpen". De Vlijt : Antwerpen, 1946. - 75 p., ill.

denuce-beurs-1931

DENUCÉ, Jan: "De beurs van Antwerpen". In: Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, VI, 1931, p. 82-145.

denuce-ital-1934

DENUCÉ, Jan : "Italiaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de 16e-18e eeuwen". Het Kompas / De Spieghel : Mechelen / Amsterdam, s.a. [ca. 1934]. - 181 p. - (De Wetenschappelijke bibliotheek : rubriek : algemeene geschiedenis ; 1934:1).

denuce-steen-1941

DENUCÉ, Jan : "Het Steen". Dienst voor Propaganda en Toerisme : Antwerpen, 1941. - 34 p. + 24 ill. (Nels)

denyn-faydherbe-1997

DE NIJN, Heidi [red.]; VLIEGHE, Hans [red.]; DEVISSCHER, Hans [red.] : "Lucas Faydherbe (1617-1697), Mechels beeldhouwer & architect : [Tentoonstelling] : Stedelijk Museum Hof van Busleyden te Mechelen, van 13 september tot en met 16 november 1997". Stedelijke Musea Mechelen : Mechelen, 1997.

depauw-rubensh-2000

DEPAUW, Carl : "Rubenshuis Antwerpen". IPS-Snoecks & Rubenshuis : Gent / Antwerpen, 2000. - 40 p., ill.

dermul-XVIII-1952

DERMUL, Amédée : "De wetenschappen". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.373-385.

deschuyter-XVIII-1952

DE SCHUYTER, Jan : "Het volksleven". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.386-394.

desmedt-bond-1954

DE SMEDT, Oskar : "De 'Vlaamsche Bond' en zijn voorgangers: een bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamse studentenkringen aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen (1883-1914)". De Sikkel : Antwerpen, 1954. - 48 p., ill.

despriet-parochiekerken-1982

DESPRIET, Ph. : "De Zuidwestvlaamse parochiekerken: een duizendjarige geschiedenis". Despriet : Kortrijk, 1982. - 200 p., ill.

desroches-1801

DES ROCHES, Jan : "Nouveau dictionnaire françois-flamand". [by A. Grangé : T'Antwerpen, 12 vendémiaire an X (5 oktober 1801]. - 912 p. <titelpagina ontbreekt>

deurne-1952

"Gemeente Deurne, provincie Antwerpen, 1952". Gemeentebestuur Deurne : Deurne, 1952. - 64 p., ill.

deurne-straat-1950ca

"Gemeentebestuur van Deurne: alphabetische straatnamenlijst met algemene inlichtingen". Gemeentebestuur Deurne : s.l. [Deurne], s.a. [1950 ca.]. - 24 p. - [convoluut: bevat "Wijzigingen", 1 p. stencil, s.a. (ca. 1954).]

devocht-1995

DEVOCHT, Karel : "Ons Deurne: De gemeente en haar mensen". Devocht : Deurne, 1995.

devrij-deurne-1954

DE VRIJ, Th. [edit.] : "Deurne bij Antwerpen: geschiedkundige flitsen". De Sikkel : Antwerpen, 1954. - 134 p., ill.

devrij-deurne-1954

DE VRIJ, Th.; DEHOUCK, H. : "Straten van Deurne", in: "Deurne bij Antwerpen: geschiedkundige flitsen". De Sikkel : Antwerpen, 1954, p.57-131.

deweerdt-huysmans2-1975

DE WEERDT, Denise; GELDOLF, Wim : "Camille Huysmans geschriften en documenten II: Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I". Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij / Ontwikkeling : Antwerpen, Amsterdam / Antwerpen, 1975.

didier-eglises-1970

DIDIER, Robert [red.]; VAN SCHOUTE, Roger [red]; GÉNICOT, Luc-Francis [red] : "Dictionnaire des églises. Vc: Belgique, Luxembourg". Robert Laffont : s.l., 1970.

dielen-sconsele-2001

DIELEN, Swa [edit.] : "Wandelen van Sconsele tot Schoonselhof". Grafisch Centrum : Antwerpen, 2001 (2e). - 56 p., ill.

dilis-schipbruggen-1904

DILIS, E. : "De schipbruggen als verkeersmiddel in vroegere tijden tusschen Antwerpen en het Vlaamsch Hoofd". Edom : Sint-Niklaas, 1904. - 79 p. - ("Ann. van den Oudheidk. Kring van het Land van Waas", dl. 33, 1e afl.).

dille-pk-1990

DE NAVE, Francine [red.] : "De schenking Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen (1982-1989): een retrospectieve, tentoonstelling Hessenhuis, 28 april-31 juli 1990". Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet : Antwerpen, 1990. - 127 p., ill. - (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet; 16)

directory-1997; directory2-1997

CLAES, Marie-Christine; JOSEPH, Steven F.; SCHWILDEN, Tristan : "Directory of photographers in Belgium, 1839-1905". De Vries-Brouwers : Antwerpen, 1997. - 2 vol., ill.

duivelshoek-1986

CAUBERGHS, Frans; DELVAUX, Rik, VAN TICHELT, Willy [ill.]; VAN SOOM, Willy [medew.] : "Oude Duivelshoek en omgeving". Kring voor Heemkunde Merksem : s.l., s.a. (1986). - 85 p., ill.

elaut-1984

ELAUT, Alex : "Van zomerverblijf tot huis in de rij : een studie over het 18de eeuwse 'Hof van Plaisantie' in de Karel Oomsstraat nr. 69 te Antwerpen". Elaut : Antwerpen, 1984. - 80 p., ill.

elaut-klokken-1977

ELAUT, Alex : "De klokken van de Sint-Jozefkerk te Antwerpen". In: "Heemkundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten : mededelingstijdschrift Gitschotelbuurschap", 25(1977), 4(winter 1977-1978):11-14.

elias-25vb_II-1969

ELIAS, H.J. : Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939. Tweede deel / Vlaamse wederopbouw in de jaren van politieke onmacht en stijgende verwarring. November 1919 - december 1928.". De Nederlandse Boekhandel : Antwerpen, 1969

elsk-guiette-1955

GUIETTE, Robert; ELSKAMP, Max : "Max Elskamp (Une étude par R.G., choix de poèmes, inédits, bibliographie, portraits, documents)". Pierre Seghers : Paris, 1955. - 223 p., ill., facsim ; 18° - (Poètes d'aujourd'hui, nr. 45).

elsk-velde-1943

VAN DE VELDE, Henry en Lode ZIELENS [vert.] : "De poëtische vorming van Max Elskamp". De Nederlandsche Boekhandel : Antwerpen, 1943. - 84 p., ill.; ; 16°.

emigratie-1985

DEPAUW, Carl; DE NAVE, Francine [medew.] : "Uitgevers en boekdrukkers in het Noorden (ca. 1580-17de eeuw): de betekenis van de Antwerpse emigratie: catalogus, tentoonstelling, Museum Plantin-Moretus, 9 november-29 december 1985". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1985. - 27 p., ill.

essen-ontstaan-1905

VAN DER ESSEN, L. : "Het Ontstaan van Antwerpen". In: "Handelingen van het zesde studentencongres voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool gehouden te Gent, den 26 maart 1905", A. Huyshauwer & L. Scheerder : Gent, s.a. (1905), p.9-39.

evers-rubens-1944

EVERS, Hans Gerhard : "Rubens und sein Werk: neue Forschungen". De Lage Landen : Brüssel, 1944. - 386 p., ill.

expo1930-art4-1930

"Exposition internationale coloniale, maritime et d'art flamand: Anvers 1930. Section d'art flamand ancien. Tome 4. Manuscrits, incunables, impressions du 16e et 17e siècles, gravures. Catalogue. Juin-septembre". Veuve Monnom : Bruxelles, 1930. - 208 p.

extravagant-2005

VAN DEN BRINK, Peter [edit.]; MARTENS, Maximiliaan P.J. [edit.] : "Extravagant! Een kwarteeuw Antwerpse schilderkunst herontdekt, 1500-1530: catalogus. [Tentoonstelling] Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 2005-10-15 – 2005-12-31 / Bonnefantenmuseum, Maastricht, 2006-01-13 – 2006-04-09". BAI : Schoten, 2005. - 239 p., ill. - ISBN 90-8586-005-9

florquin-tenhuize_1-1962

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… Gesprekken met Vlaamse kunstenaars". Davidsfonds : Leuven, 1962. - (1e) - 320 p., ill. - (Keurreeks, 88 – 1962-4).

florquin-tenhuize_2-1964

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars en andere vooraanstaanden. Tweede reeks.". Davidsfonds : Leuven, 1964. - (1e) - 290 p., ill. - (Keurreeks, 96 – 1964-4).

florquin-tenhuize_3-1966

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars en andere vooraanstaanden". Davidsfonds : Leuven, 1966. - 320 p., ill. - (1e) - (Keurreeks, 103 – 1966-3).

florquin-tenhuize_3b-1974

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… 3". Davidsfonds : Leuven, 1974. - (2e) - 347 p., ill. - (Tweede, gewijzigde druk).

florquin-tenhuize_8-1972

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… Achtste reeks". Davidsfonds : Leuven, 1972. - (1e) - 391 p., ill. - (Keurreeks", 121 – 1972-2).

florquin-tenhuize_17-1981

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… zeventiende reeks". Davidsfonds : Leuven, 1981. - (1e) - 359 p., ill.

florquin-tenhuize_18-1982

FLORQUIN, Joos : "Ten huize van… achttiende reeks". Davidsfonds : Leuven, 1982. - (1e) - 352 p., ill.

fmbb-antw_antw1-1977

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen I tot IV". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel-Antwerpen, 1979.

fmbb-antw_antw5-1977

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen V". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel-Antwerpen, 1979.

fmbb-antw_berchem-1976

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Berchem". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel-Antwerpen, 1976.

fmbb-antw_borgerhout-1976

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Borgerhout". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel / Antwerpen, 1976.

fmbb-antw_brasschaat-1977

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Brasschaat". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel-Antwerpen, 1977.

fmbb-antw_deurne-1976

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Deurne". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel / Antwerpen, 1976.

fmbb-antw_mechelen-1977

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Mechelen". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel-Antwerpen, 1977.

fmbb-antw_merksem-1976

JANSEN, Jaak : "Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Merksem". Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium / Cultuurdienst (Prov. Antw.) : Brussel / Antwerpen, 1976.

france-vie_1-1936; france-vie_2-1938

DE FRANCE, Frédéric : "La vie d'Anvers". Courrier d'Anvers : Anvers, s.a. [1936;1938]. - 2 vol. - [570 p. + 327 p.]

franck-etym

FRANCK; VAN WIJK, N.; VAN HAERINGEN, C.B. : "Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandse taal". Martinus Nijhoff : 's Gravenhaghe, 1912, 1936, 1980. - XVI + 897 + XVII + 235 p. - (onveranderde herdruk). - [collatie]

franssen-bataille-1945

FRANSSEN, Theo; WOOD (Captain) [medew.]; CLAES, Fr. [ill.] : "La bataille d'Anvers: Cité de la mort soudaine". De Sleutel : Anvers, s.a. (1945). - 64 p. + ill.

fraula-generale-1986

VAN BRUSSEL, G. [red.]; WYBO-WEHRLI, I. [medew.] : "Een traditie met toekomst". Generale Bank N.V. : Antwerpen, 1986. - 63 p., ill.

gabriels-beeldhouwkunst-1942

GABRIELS, Juliane : "De Vlaamsche beeldhouwkunst". De Sikkel : Antwerpen, 1942. - 66 p., ill. - (Maertlantbibliotheek", 8).

gedachtenis-1716

"De Gedachtenis der sneeuw constenaren ende ys triumph by Scaldis vloet verthoonende alle de sneeuwe beelden ghemaeckt binnen Antwerpen in Januario M.D.CC.XVI. Benevens …". Joannes Paulus Robyns : Antwerpen, [ca. 1716]. - 7 p.

gemeentenamen-1932

VAN DE WIJER, H.J. : "Onze Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling". Davidsfonds : Leuven, 1932 (4e). - 23 p.

genard-ata_I-1888; genard-ata_II-1888

GÉNARD, P.: "Anvers à travers les âges". Bruylant-Christophe et Cie : Bruxelles, s.a. [1888]. - 2 vol.; (Anvers a travers les ages). = [genard-ata-1888]: [genard-ata_I-1888], [genard-ata_II-1888].

genard-musant-1894

GÉNARD, P. : "Catalogue du musée d'antiquités d'Anvers". Veuve De Backer : Anvers, 1894 - (4de editie). - 275 p., ill.

genard-olvkerk-1856

GÉNARD, P. : "Verhandeling over O. L. Vrouwe kerk te Antwerpen", in: "Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Eerste deel: Antwerpen, Cathedrale kerk". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 1856, p. XV-XXVI. – (zie ook: graf_gedenk-cathedrale-1856)

genard-visschers-1861

GÉNARD, P. : "Levensschets van den zeer eerw. heer Peeter-Jozef Visschers: Pastor van St.-Andrieskerk en Lid der Provinciale Commissie van Graf- en Gedenkschriften te Antwerpen". J.-E. Buschmann : Antwerpen, s.a. [1861; 1887]. - 56 p. - (Geschreven in 1861; gepubliceerd in 1887 samen met de Graf- en Gedenkschriften van Sint-Andrieskerk).

gerwen-neogot-1977

VAN GERWEN, Christine : "De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen". Kluwer Technische Boeken : Deventer / Antwerpen, 1977. - 160 p., ill.

geudens-an13-1898

GEUDENS, Edm. : "Le compte moral de l'an 13 des hospices civils d'Anvers: Premier rapport annuel sur leur situation moderne. Annoté et augmenté d'un prologue historique et de documents originaux". Dela Montagne : Anvers, 1898. - 119 p. + 168 p. + 168 p. + repertorium (28 p. ongenummerd), titelplaat.

geudens-vijfhoek-1919

GEUDENS, Edm. : "O. L. Vrouw van den Vijfhoek. Haar genootschap als type voorgesteld". Van Wesenbeeck : Antwerpen, s.a. (1919). - 28 p.

gogh-antwerpen-1955

VAN GOGH, Vincent; VAN GOGH, V.W. [medew.] : "Brieven uit Antwerpen: November 1885 - Februari 1886". Wereld-bibliotheek : Amsterdam-Antwerpen, 1955. - 56 p., ill.

gevers-etang-1979

GEVERS, Marie; SION, Georges [medew.] : "Vie et mort d'un étang". Jacques Antoine : Bruxelles, 1979. - 181 p. - ("Passé présent", 15).

goovaerts-andrieskerk-1978

GOOVAERTS, Bart; DOGGEN, Adriaan [red.]; VANDENBROUCKE, Eddy [red.] : "Sint-Andrieskerk te Antwerpen". S.n. : s.l. [Antwerpen], s.a. [1978 ca.].

goss-zoo-1985

GOSS, John : "Leo Belgicus", in: KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985, p.209-219. - ill.

gotzfried-fruithoflaan-1980

GÖTZFRIED, Günther H. : "Fruithoflaan: een monument". Soethoudt : Antwerpen, 1980. - 194 p., ill.

gouden_plantin-1955

"Antwerpens gouden eeuw: Kunst en kultuur ten tijde van Plantin. Stad Antwerpen, tentoonstellingscatalogus. Stedelijke feestzaal 13 augustus - 2 oktober 1955". Ontwikkeling : Antwerpen, 1955

gouden_plantin-1955

BAUDOUIN, F. : "De Antwerpse schilderkunst", in: "Antwerpens gouden eeuw: Kunst en kultuur ten tijde van Plantin. Stad Antwerpen, tentoonstellingscatalogus. Stedelijke feestzaal 13 augustus - 2 oktober 1955". Ontwikkeling : Antwerpen, 1955, p.68-74.

gouden_plantin-1955

BAUDOUIN, P. : "Edelsmeedkunst", in: "Antwerpens gouden eeuw: Kunst en kultuur ten tijde van Plantin. Stad Antwerpen, tentoonstellingscatalogus. Stedelijke feestzaal 13 augustus - 2 oktober 1955". Ontwikkeling : Antwerpen, 1955, p.139-141.

gov-stadhuis-1980

GOOVAERTS, Bart : "Op naar het stadhuis". De Vlijt : Antwerpen, 1980. - 144 p., ill. - (Verschenen als een reeks van 50 bijdragen in "Gazet van Antwerpen" tussen 18 juli 1979 en 22 november 1979).

gov-steegjes-1981

GOOVAERTS, Bart; SCHEPENS, Piet : "Antwerpse steegjes en godshuizen". De Vlijt : Antwerpen, 1981. - 144 p., ill.

gov-vlaggen-1977

GOOVAERTS, Bart; MAAS, Ovide [ill.] : "Vlaggen uit Rubens' tijd". De Vlijt : Antwerpen, 1977. - 48 p., ill.

graf_gedenk-cathedrale-1856

"Verzameling der Graf- en gedenkschriften der Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Eerste deel. Antwerpen: Cathedrale kerk". Provincie Antwerpen : Antwerpen, 1856. – (zie ook: genard-olvkerk-1856).

grieten-olv-1996

GRIETEN, Stefaan [red.]; BUNGENEERS, Joke [red.] : "De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Kunstpatrimonium van het Ancien Régime". Brepols: Turnhout, 1996. - [Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen, 3]. - 558 p., ill.

groeit-1984

DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid. (Tentoonstellingscatalogus. Stadsfeestzaal Meir, 7 juli - 26 september 1984)". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984. - 180 p., ill.

groot_a-straten-1935

"Groot Antwerpen: alfabetische lijst der straten met begin en einde. Wijken, kadaster, belastingbureelen, kantons / Anvers et faubourgs: liste alphabétique des rues avec tenants et aboutissants. Sections, cadastre, bureaux de contribution, cantons". S.n. : s.l. [Antwerpen], s.a. [1935?]

guicc-idyll-1987

GUICCIARDINI, Lodovico, JACQMAIN, Monique [vert.] : "De idyllische Nederlanden. Antwerpen en de Nederlanden in de 16de eeuw". De Vries Brouwers : Antwerpen-Amsterdam, 1987.

guns-1972

GUNS, P. : "De Antwerpse Noorderpolders in de 16de en 17de eeuw". Waterbouwkundig laboratorium : Borgerhout, s.a. (1972). - 121 p., ill.

guyot-1935

GUYOT [edit.] : "Nouveau dictionnaire des communes, hameaux, charbonnages, carrières, mines, châteaux, fermes, etc. du royaume de Belgique. Rédigé sur les documents officiels". Guyot : Bruxelles, s.a. [ca. 1935]. - 507 p.

guyot-1951

"Dictionnaire des communes de Belgique". Guyot : Bruxelles, 1951. - 525 p.

gvc-gids-1973

VAN CAUWENBERGH, George : "Gids voor oud Antwerpen". Ontwikkeling : Antwerpen, 1973. - 384 p., ill.

gvc-leien-1988

VAN CAUWENBERGH, George : "Gids voor Antwerpen: tussen leien en singel". Hadewijch : Schoten, 1988. - 270 p., ill. - ISBN 90-70876-66-3

hancke-stuivenberg-1985

HANCKÉ, Charles : "Stuivenberg". S.n. : Antwerpen, s.a. [ca. 1985]. - 114 p., ill.

handelsblad-1844_1944

"Jubel-album van Het Handelsblad van Antwerpen 1844-1944". Het Handelsblad van Antwerpen : Antwerpen, 1947.

harvey-zoo-1985

HARVEY, Mary : "Rembrandt Bugatti, a great animal sculptor", in: KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985, p.235-257. - ill.

hasse-musea-1930

HASSE, G. : "Voornaamste persoonlijke verzamelingen en musea te Antwerpen / Musées et principales collections particulières à Anvers". Resseler : Antwerpen, 1930. - (Oudheidkundig en Geschiedkundig Verbond van België, XXVIIIe zitting. Congres van Antwerpen 1930 / Fédération Archéologique et Historique de Belgique, XXVIIIe session. Congrès d'Anvers 1930). - 51 p.

havard-belgique-1841

HAVARD, J.M. : "Dictionnaire géographique, topographique, historique, statistique, ecclésiastique, administratif, judiciaire et postal des communes, sections de communes et hameaux de Belgique". Charles Hen : Bruxelles, 1841. - 384 p.

hazeu-1987

HAZEU, Wim : "Het literair pseudoniemenboek". Hadewijch : s.l. [Antwerpen], 1987.

heem_ekeren-jaar1-1983

JOHNSON, W. [red.] : "Heemkring Ekeren: Jaarboek 1 - 1983". S.n. [Heemkring Ekeren] : s.l. [Ekeren], s.a. [1983]. - 128 p., ill.

heirman-van_dyck-1998

HEIRMAN, Frank [red.] : "Antoon Van Dyck: Antwerpen 1999". Artus : Antwerpen, 1998. - 278 p., ill. - ISBN 90-8045-391-9

hendrickx-sevillien-1999

HENDRICKX, Marc : "Over 'crabben', hazen en huidenvetters: het pand 'Sevilliën', Sint-Jacobsmarkt 54 te Antwerpen tijdens het Ancien Régime". In: "Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek", 1999, 3-4: 11-42. – ("Liber amicorum Peter Van der Wee. Deel 1").

herck-rubenskapel-1927

VAN HERCK, Jozef : "De Rubenskapel in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen : historisch-archaeologische studie". Voor God en 't Volk : Antwerpen, 1927. - 58 p., ill.

hernalsteen-gent-2000

HERNALSTEEN, An : "De Westerbegraafplaats van Gent". Provinciebestuur Oost-Vlaanderen : Gent, 2000.

heurck-flora-1861

VAN HEURCK, Henri; DE BEUCKER, J.I. : "Antwerpsche analytische flora inhoudende de beschryving van alle planten, welke in de provincie Antwerpen, in de vrije natuer, groeijen of er algemeen gekweekt worden. Eerste deel [Ranunculaceae-Caprifoliaceae]". J. van Ishoven : Antwerpen, 1861. - xxxvi + 192 p.

hoboken-gids-1959

"Gemeentebestuur van Hoboken: gids". Gemeente Hoboken : Hoboken, s.a. [ca. 1959]. - 56 p., ill., stratenplan.

hoefnagels-lof-1853

HOEFNAGELS : "Gilde van O.L.V. Lof, of kort verhael der Instelling en voortzetting van de Kapel der H. Moeder Gods, in de Kerk van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen". P.J. Van Aarsen : Antwerpen, 1853. - 102 + LXXIV p. - [laar-bib-1927, p.201, #952: citaat i.v.m. OLV op 't Staakske].

hoey_bev-groeit-1984

VAN HOEY, J. : "De bevolkingsevolutie van Antwerpen en omgeving sinds 1437". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.42-44.

holemans-1986

HOLEMANS, H(erman) : "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande en verdwenen wind- water- en rosmolens". Studiekring 'Ons Molenheem' : s.l., s.a. (1986). - 85p., ill., kaarten. - [COBA: 725.43 Hole / 2569582].

holthof-19de-1998

HOLTHOF, Marc : "Historische schilderkunst in de 19de eeuw". In: "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 36 (1998), 4: 3-43.

hondt-1977

DE HONDT, John : "Historische wandelgids voor Groot-Antwerpen". De Vries-Brouwers : Antwerpen, 1977. - 309 p., ill - ISBN 90 6174135 1

houtman_amicorum-akl-1986

HOUTMAN-DE SMEDT, H. : "'Le gros libraire' Joannes Petrus Grangé: beknopte geschiedenis van de Antwerpse drukkerij en boekhandel Grangé (18de en 19de eeuw)". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.", Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.179-202.

Hs1491

Anoniem : "De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen", handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Cultureel Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer).

huet-onder-1927

HUET, Theo : "Het onderaardsche Antwerpen". Gust Janssens : Antwerpen, 1927. - 121 p., ill. - (Schelde-Serie nr. 29). [Mee opgenomen: "De wonderbare verovering: sage over het onstaan van den naam Antwerpen". - p.102-121].

huvenne-hermitage-1986

HUVENNE, Paul [red.] : "Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad. Rubenshuis Antwerpen". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst en Toerisme : s.l., 1986.

huvenne-rubensh-1990

HUVENNE, Paul; NIEUWDORP, Hans [medew.] : "Het Rubenshuis Antwerpen". Ludion : Brussel, 1990. - 120 p., ill. - ("Musea Nostra", 19).

huybrechts-van_dijk-1994

HUYBRECHTS, Jos : "Frans Van Dijk, architect te Antwerpen". Huybrechts : Antwerpen, 1994. - 268 p., ill.

hymans-anvers-1927

HYMANS, Henri; DONNET, Fernand : "Anvers". H. Laurens : Paris, 1927. - 140 p., ill. - (Les Villes d'Art célèbres).

jakobskerk-gids-1927

"Sint Jakobskerk te Antwerpen: Beknopte gids voor het bezichtigen der kerk en hare kunstschatten". S.n. : s.l., 1927. - 29 p.

jansen_vanherck-kerricx-1941

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "Guillielmus Kerricx: Antwerpsch beeldhouwer, 1652-1719". De Nederlandsche boekhandel : Antwerpen, s.a. [ca. 1941]. - 117 p., ill. - [Ex "Overdruk uit : het XVIIe Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundigen Kring, 1941"].

jansen-archief_1-1947

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "Archief in beeld: Het meubilair van onze abdijen en kloosterkerken. (Naar oude tekeningen)". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 10 (1947): 5-67, ill.

jansen-archief_2-1948

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "Archief in beeld (2de deel): Inventaris van de tekeningen bewaard op het archief van de S. Caroluskerk te Antwerpen". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 11 (1948): 45-91, ill.

jansen-archief_3-1949

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "Archief in beeld (3de deel): De nog bestaande kerken van Antwerpen". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 12 (1949): 57-110, ill.

jansen-archief_4-1958

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "Archief in beeld (4de deel).". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 21 (1958): 3-112.

jansen-barok-1946

JANSEN, Ad. : "Bijdrage tot de Geschiedenis van de Antwerpsche Barok Beeldhouwkunst". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 9 (1946): 5-63.

jansen-biechtstoelen-1951

JANSEN, Ad. : "Ontstaan en evolutie van de biechtstoelen". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 14 (1951): 3-31, ill.

janssens-s_paulus-1971

JANSSENS, Alois : "Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit". S.n. : Antwerpen, 1971. 183 p., ill.

jennes-prent-1943

JENNES, Jozef : "Invloed der Vlaamsche prentkunst in Indië, China en Japan tijdens de 16e en 17e eeuw". Davidsfonds : Leuven, 1943. - 179 p., ill. - [Keurreeks nr. 29].

joos-madonna-1945

JOOS, J., GEERTS, J [ill.] : "Madonna der Sinjoren". Standaard : Antwerpen, 1945. - 264 p., ill.

juristen-1977

"Juristen en rechtsleven ten tijde van Rubens. [Catalogus] Tentoonstelling in het kader van het Rubensjaar, Gerechtsgebouw, Britselei, Antwerpen 15-30 oktober 1977". Comité Rubensjaar : Antwerpen, 1977.

kampen_bartlett-1838

VAN KAMPEN, N.G.; BARTLETT, W.H. [ill.] : "Gezigten in Holland en België, naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd. Met historische en plaatselijke beschrijving". G.J.A. Beijerinck : Amsterdam, s.a. [ca. 1838]. - (6) + 232 p., geïll. titelpagina + 61 ill. (staalgravure).

kanora-spoor-1976

KANORA, H.; VAN GIJSEL, Hector [medew.] : "Een spoorman in de pen". Davidsfonds Ekeren : Ekeren, 1976. - 142 p.

kastelengids-1988

VAN REMOORTERE, Julien : "Ippa's Kastelengids voor België". Lannoo / Ippa : Tielt, 1988. - 431 p., ill.

kathedraal-1994

VAN DAMME, Jan; VEECKMAN, Johan; VAN LANGENDONCK, Linda; DOPERÉ, Frans; DE CLERCQ, Lode : "Bouwen aan bouwgeschiedenis: recent onderzoek naar bouwchronologie van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Tentoonstelling in de kooromgang van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen van 19 augustus tot 3 november 1994". Kathedrale Kerkfabriek van O.-L.-Vrouw Antwerpen : Antwerpen, 1994.

keersmaekers-1981

KEERSMAEKERS, A. : "Jan David Heemssen (1581-1644), Het Bestier der Landtlieden (1624). De vertaling van een vijftiende-eeuws boek voor plattelands-pastoraal", in "Bijdragen tot de Geschiedenis ...", 64(1981), 3-4: 167-191.

keukelinck-ekeren-1975

KEUKELINCK, Roger : "Op stap door Ekeren". VTB / Gemeentelijke Culturele Raad : Ekeren, 1975. - 42 p., ill. (4 plattegronden).

keymeulen-dier-1973

VAN KEYMEULEN, A.; GIJZEN, A. [medew.] : "Het dier op munt en medaille". Koninklijke maatschappij voor dierkunde : Antwerpen, 1973. - 99 p., ill.

kik-vademecum-1986

"Vademecum ter bescherming en onderhoud van het kunstbezit". KIK : Brussel, 1986-1987. - (Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 21).

kinsbergen-rede-1980

KINSBERGEN, A. : "Provincieraad van Antwerpen. Van markgraafschap tot provincie: wel en wee van ons gewest vóór en sinds de onafhankelijkheid. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de gewone zitting op 1 oktober 1980". Antwerpen [provincie] : Antwerpen, 1980. - 138 p.

kintsschots-anvers-1885

KINTSSCHOTS, L. : "Anvers et ses faubourgs: Guide historique et description des monuments. Contenant la classification de l'Exposition Universelle 1885". Desclée-De Brouwer : Bruges, 1885. - 237 + 37 p., ill. - (Collection des Guides Belges).

kmska-aanwinsten-1995

VERSCHAEREN, H. [red.] : "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, moderne meesters 19de en 20ste eeuw, aanwinsten 1977-1995: schilderkunst, beeldhouwwerken en assemblages, tekeningen, aquarellen en prenten". KMSKA : Antwerpen, 1995. - 199 p., ill.

kmska-beeld-1986

CARDYN-OOMEN, Dorine [medew.]; et al. : "Beeldhouwwerken en assemblages 19de en 20ste eeuw". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : Antwerpen, 1986. - 213 p., ill.

kmska-dienst-1991

BUYCK, Jean F. [red.] : "In dienst van de kunst: Antwerps mecenaat rond 'Kunst van Heden' (1905-1959): retrospectieve tentoonstelling". KMSKA : Antwerpen, 1991. - 296 p., ill.

kmska-jaar1954_60

"Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1954-1960". S.n. : s.l. [Antwerpen], s.a. [1962]. - 183 p., ill.

kmska-mm-1925

"Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen. Moderne meesters. Catalogus 1925". KMSKA : Antwerpen, 1925. - [A.H. Cornette; 15 augustus 1925].

kmska-om-1921

"Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen: beschrijvende catalogus, 1. Oude Meesters. 2e uitgave. 1921". S.n. [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen] : s.l. [Antwerpen], 1921. - XXXVI + 462 + 23 p., ill. - [bijgewerkte herdruk van de ned. cat. van 1905].

kmska-om-1948

DELEN, A.J.J. : "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen : Beschrijvende catalogus : I. - oude meesters". KMSKA : Antwerpen, 1948.

kmska-om-1980

"Oude Meesters in het Koninklijk Museum". Ministerie van Nederlandse Cultuur - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : s.l., s.a. (1980). - [10] + 60 p., ill.

kmska-om-1988

"Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Departement Oude Meesters: Catalogus schilderkunst Oude Meesters". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : Antwerpen, 1988. - 525 p., 87 ill.

kmska-schilderijen19_20-1977

BUYCK, J.F. [red.] : "Catalogus schilderijen 19de en 20ste eeuw". Ministerie van Nederlandse Cultuur, KMSKA : Antwerpen, 1977. - 511 p., ill.

kmska-sk14&15-1985

VANDENBROECK, Paul : "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: Catalogus schilderijen 14e en 15e eeuw". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : Antwerpen, 1985. - 187 p., 87 ill.

kmska-sk18-1988

MOREL-DECKERS, Y. : "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: Schilderijen uit de 18de eeuw". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen : Antwerpen, 1988. - 167 p., ill.

kockelbergh-1985

KOCKELBERGH, Georges : "Historische molenvermeldingen in en om Antwerpen", in: "Antwerpen", 31,3:97-112 (september 1985). - ill.

kockelberg-molen-1986

KOCKELBERGH Georges; BLOMMAERT, G. [ill.] : "Historische Molenvermeldingen in en om Antwerpen. Een blik op de 1000 jarige geschiedenis der Antwerpse molens". Nieuwe Media Producties : Antwerpen, 1986. - 157 p., ill.

kossmann-lage-1976

KOSMANN, E.H. : "De Lage Landen 1740-1940 : Anderhalve eeuw Nederland en België". Elsevier : Amsterdam-Brussel, 1976 (1e)

kruyfhooft-caloen-1997

KRUYFHOOFT, Cécile; TE RIJDT, Robert-Jan; VAN DER SMAN, Gert Jan; VAN TATENHOVE, Janno : "Keuze uit de Vlaamse en Hollandse tekeningen van de Stichting Jean van Caloen". Stichting Jean van Caloen : Loppem, 1997. - 63 p., ill.

kruyfhooft-zoo-1985

KRUYFHOOFT, Cécile : "Olifanten in de Venationes van Stradanus", in: KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985, p.321-357. - ill.

cogge-kvns-1966_3

COGGE, W.; TOUBHANS, W. : Revalorizatie van de Antwerpse historische stadskern", in: "Tijdschrift van de Koninklijke vereniging voor natuur- en stedenschoon", 39(1966), 3: 5-27.

laar-bib-1927; laar-bib-1939

VAN LAAR, Albert : "Bibliographie van de geschiedenis van de stad Antwerpen". Standaard : Antwerpen, 1927-1939. - 2 vol. - 338 p. + 219 p.

laenen-houten-1981

LAENEN, M : "Middeleeuwse houten gevels te Antwerpen". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1981. - ("Volkskunde", 82,3(1981):269-386).

lambin-ertborn-1934

LAMBIN, M. : "1784-1934: Burgemeester Floris Ertborn", in: ? : ?, 1934 [maart(?) 1934]. - (krantenknipsel, bewaarplaats AMVC: E375/K2). - ill.

lampo-1987

LAMPO, Jan : "Waar weduwen en weduwnaars elkaar ontmoeten". In: "Knack Antwerpen", 28 oktober 1987, p.11-14.

lampo-coopstadt-2000

LAMPO, Jan : "Vermaerde coopstadt: Antwerpen in de Middeleeuwen". Davidsfonds : Leuven, 2000. - 117 p., ill. - ISBN 90-5826-085-2

lampo-schatten-1996

LAMPO, Jan : "Departement audiovisuele en beeldende kunst, campus Academie; Departement Architectuur, campus Henry Van de Veldeinstituut; Departement Productontwikkeling, campus Productontwikkeling", in: "Schatten uit de bibliotheken […]". Hogeschool Antwerpen / Pandora : Antwerpen, 1996, p.12-26.

lampo-tempel-1995

LAMPO, Jan : "Een tempel bouwen voor de Muzen. Een korte geschiedenis van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen". VriKA : Antwerpen, 1995.

lampo-verzonnen-1994

LAMPO, Jan : "Verzonnen stad: Antwerpen in de literatuur - literatuur in Antwerpen". Manteau : Antwerpen/Amsterdam, 1994. - 282 p. - ISBN 90-223-1325-5

lampo-vleeshuis-2004

LAMPO, Jan : "Het Vleeshuis: Slagerspaleis van Antwerpen". Davidsfonds : Leuven, 2004. - 173 p., ill. - ISBN: 90-5826-276-6

lampo-zwarte-1989

LAMPO, Jan : "Zwarte gids voor Antwerpen: wandelingen door het mysterieuze verleden van de Scheldestad". De Dageraad : Antwerpen, 1989. - 192 p., ill. - ISBN 90 6371 181 6.

langendijk-royer-1994

LANGENDIJK, Eugène [red.]; VAN DEN HOUT, Guus [red.] : "Louis Royer, 1793-1868: Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam". Van Soeren & Co : Amsterdam, 1994. - 144 p., ill.

lawrence-cock-1986

LAWRENCE, Cynthia : "The Ophovius 'Madonna': a newly discovered work by Jan Claudius De Cock", in: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1986": 273-293.

lattin-contacten-1955

DE LATTIN, Amand : "Contacten met vroeger Antwerpen". De Vries Brouwers : Antwerpen, 1976. - 269 p., ill. - (anastatische herdruk van: Mercurius : Antwerpen, 1955).

lattin-evoluties

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken". Mercurius : Antwerpen, 1940-1955. - 9 v., ill.

lattin-evoluties_1-1940

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 1e deel". Mercurius : Antwerpen, 1940. - 224 p., ill.

lattin-evoluties_2-1941

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 2e deel". Mercurius : Antwerpen, 1941. - p., ill.

lattin-evoluties_3-1943

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 3e deel". Mercurius : Antwerpen, 1943. - 224 p., ill.

lattin-evoluties_4-1944

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 4e deel". Mercurius : Antwerpen, 1944. - 208 p., ill.

lattin-evoluties_5-1949

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 5e deel". Mercurius : Antwerpen, 1949. - 207 p., ill.

lattin-evoluties_6-1950

DE LATTIN, Amand : "Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld: geschiedkundige kronijken - 6e deel". Mercurius : Antwerpen, 1950. - 215 p., ill.

lattin-medeburgers-1951

DE LATTIN, Amand : "Beroemde medeburgers: Het Antwerps beeldenpatrimonium". Lectura : Antwerpen, 1951. - (2e) - 194 p., ill. - (2e vermeerderde druk).

lattin-polders-1951

DE LATTIN, Amand : "De polders ten noorden van Antwerpen : Oosterweel, Ekeren, Wilmarsdonk, Oorderen, Hoevenen, Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Merksem, Kapellen". Vlaamse Toeristenbond : Antwerpen, 1951. - 68 p. - (Omzwervingen in de provincie Antwerpen, 1).

lattin-semini-1957

DE LATTIN, Amand; SMEKENS, F. [medew.] : "Dit waren Semini's kinderen: flitsen uit het Antwerps verleden". De Sikkel : Antwerpen, 1957. - 367 p., ill.

laureys-bouwen-2004

LAUREYS, Dirk [red.] : "Bouwen in beeld: De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen". Provinciebestuur Antwerpen / Brepols : [Antwerpen / Turnhout], 2004.

ld-klavecimbels-1970

LAMBRECHTS-DOUILLEZ, J. : "Antwerpse klavecimbels: oude muziek herleeft". Stichting IVIO : Amsterdam, 1970. - 16 p., ill. - ("Actuele onderwerpen", 1310)

leenders-turn-1996

LEENDERS, K.A.H.W. : "Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde: ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350)". Walburg Pers : Zutphen, 1996.

leeuw-1983

SIMONS, Ludo [red.]: "De Leeuw: universeel symbool en wapen van Vlaanderen". Stadsbibliotheek en Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven : Antwerpen, 1983. - 73 p., ill. - (Publicaties SBA/AMVC nr.3). - =[leeuw-1983]

lenders-oorlog-1981

LENDERS, P. : "Ontwikkeling van politiek en instellingen in de Oostenrijkse Nederlanden: de invloed van de Europese oorlogen". In: "Bijdragen tot de geschiedenis", 64,1-2(1981):33-78.

lennep-1990

VAN LENNEP, Jacques [red.] : "De 19de-eeuws Belgische beeldhouwkunst". Generale Bank Brussel : Brussel, 1990. - 2 vol. - 636 p., ill.

lennep-1992

VAN LENNEP, Jacques : "Catalogus van de beeldhouwkunst: kunstenaars geboren tussen 1750 en 1882". Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België : [Brussel], 1992. - 431 p., ill.

lens-lier-1993

LENS, Arthur : "Lier: Ontstaan en evolutie van een kleine stad". Mens en Kultuur / Van In : Gent / Lier, 1993. - 80 p., ill.

lepage-lillo-1977

LEPAGE, Hendrik : "De Vesting Lillo". Vlaamse Toeristenbond : Antwerpen, 1977. - 16 p., ill. - ("Vlaamse toeristische bibliotheek", 122 (april 1977)).

lepage-lillo-1997

LEPAGE, Hendrik; GOOSSENS, Wim; et. al. : "Lillo: historische vesting, eertijds en vandaag". Fort Lillo : Lillo, 1995. - 50 p.

lerius-notice-1855

VAN LERIUS, Théodore : "Notice des oeuvres d'art de l'église paroissiale et ci-devant insigne collégiale de St. Jacques à Anvers, précédée d'une introduction historique et rédigée d'après des documents authentiques". Peeters : Borgerhout, 1855. - 194 p.

lerius-tableau-1871

VAN LERIUS, Théodore : "Tableau des oeuvres d'art anciennes et modernes, dont l'église de St. Jacques à Anvers a été enrichi depuis une trentaine d'années". Brouwers : Anvers, 1871 - 17 p.

letterkundig-1929

"Letterkundig leven te Antwerpen: een prentenboek". Stadsbestuur Antwerpen : (Antwerpen), 1929. - 33 p., ill. - [= letterkundig-1929].

leurs-gesch-1936

LEURS, Stan [red.] : "Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst". De Sikkel : Antwerpen, 1936-1939 . - 2 vol., 978 p., 519 ill. - [20 afleveringen].

leven_schelde-1976

VOET, L. [edit.] : "Leven langs de Schelde: Antwerpen in de 16e en 17e eeuw. Tentoonstellingscatalogus, Stedelijke Feestzaal Antwerpen, 10 juli - 26 augustus 1976". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1976. - 163 p., ill.

licht-1989

COPPENS, Jan [medew.]; ROOSENS, Laurent [medew]; VAN DEUREN, Karel [medew]; NOOYENS, Frans [medew] : "'… door de enkele werking van het licht …' Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland, 1839-1869". Gemeentekrediet : (Brussel), 1969.

liggeren_1; liggeren_2

ROMBOUTS, Ph.; VAN LERIUS, Th. : "De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde = Les liggeren et autres historiques de la Gilde anversoise de Saint Luc". Feliciaen Baggerman : Antwerpen. - 2 vol.

lindemans-pn-1925

LINDEMANS, Jan: "Plaatsnamen". Standaard Boekhandel : Brussel, 1925 (2e).

linnig-burgerlijke-1928

LINNIG, Ben : "Oud Antwerpen. Burgerlijke gebouwen, kapellen en praalgraven. Tweede reeks". Opdebeek : Antwerpen, 1928. - 152 p., ill.

linnig-kerken-1925

LINNIG, Ben; SABBE, M. [medew.] : "Oud Antwerpen. Kerken en kloosters. Eerste reeks". Opdebeek : Antwerpen, 1925. - 127 p., ill. – (Ook verdwenen kerken en kloosters, historiek, anecdotiek en kunstbezit: Sint-Joriskerk; Falconklooster; Sint-Salvatorpriorij; Sint-Walburgiskerk; Sint-Michielsabdij; Cellebroedersklooster; Karthuizersklooster.)

lis-wonen-1977

LIS, Catharina : "Proletarisch wonen in Westeuropese steden in de 19de eeuw: van wildgroei naar sociale controle", in: "Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis / revue belge d'histoire contemporaine", 8, 3-4(1977): 325-366. - (Themanummer: "Arbeidershuisvesting in de 19de eeuw / L'habitat ouvrier au 19e siècle").

loon-stad-2000

VAN LOON, Jozef : "De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad'. Een bijdrage van de diachhrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden". Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde : Gent, 2000. - 277 p., ill.

luchtbal-2000

JANSSENS, Filip [edit.]; DE PAUW, Serge [edit.]; DE BREMAEKER, Jos [edit.] : "75 jaar Luchtbal (1925-2000)". Stad Antwerpen : Antwerpen, 2000. - 87 p., ill.

luyckx-a_pers-1988

LUYCKX, Theo : "Beknopte geschiedenis van de Antwerpse pers", in: "Creatie van een krant (Gazet van Antwerpen / Gazet van Mechelen)". Gazet van Antwerpen : Antwerpen, 1988, p.1-8.

luyckx-pgb1-1985

LUYCKX, Theo; PLATEL, Marc : "Politieke geschiedenis van België". Kluwer rechtswetenschappen : Antwerpen, 1985. - 2 vol. - (5e).

m&t-gva

MERTENS, Frans Hendrik : "Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden". Van Dieren : Antwerpen, 1845-1853. - 8 vol.

m&t-gva_1, _2, _3, _4, _5, _6, _7, _A

MERTENS, Frans Hendrik; TORFS, K.L. : "Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden". De Vries-Brouwers : Antwerpen, 1975-1977. - 8 vol. - [Herdruk van uitgave Van Dieren : Antwerpen, 1845-1853].

maclot-propere-1988

MACLOT, Petra [red.]; POTTIER, W. [red.] ; et al. : "'n Propere tijd!? (On)leefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800)". Antwerpse vereniging voor bodem- en grotonderzoek : Antwerpen, 1988. - 244 p.; ill. - ISBN 90-9002560-X - (SBA : 527753); (UFSIA : Hist H-IX-ANTW 89); (UFSIA : MAG-C 4784).

maclot-sevillien-2000

MACLOT, Petra : "Van deftige burgerwoning tot winkelhuis en terug; de evolutie in bouwen en bewonen van het pand 'Sevilliën' na het Ancien Régime". In: "Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek", 2000, 1: 1-49. – ("Liber amicorum Peter Van der Wee. Deel 2").

maclot-typologisch-2000

MACLOT, Petra : "Het pand 'Sevilliën' als typologisch voorbeeld van een Antwerpse koopmanswoning uit de Renaissance tijd". In: "Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek", 2000, 1: 50-70. – ("Liber amicorum Peter Van der Wee. Deel 2").

maclot-zoo-1985

MACLOT, Petra en Eugène WARMENBOL : "Bevangen door Egypte: de Egyptische Tempel in de Antwerpse Zoo in kunsthistorisch en historisch perspectief", in: KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985, p.359-391. - ill.

madonna-2002

ROBERT, Jan [red.] : "Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad". Erfgoedcel Antwerpen; Voor Kruis en Beeld : Antwerpen, 2002. - 191 p., ill. - ISBN 90-807053-2-2 – (Medew.: Eric Anthonis, Bart De Baere, Koen Peeters, Jos Van den Nieuwenhuizen, Rudi Mannaerts, Claire Baisier, An Tant, Madeleine Manderyck, Wim Strecker, Voor Kruis en Beeld)

madonnawandeling-1988

"Madonnawandeling nr. 1". Antwerpen, Stad. Dienst voor Toerisme : Antwerpen, 1988. - 12 p., ill.

mariajaarkrans-1988

OP DE BEECK, R.A.E. [medew.]; VAN DEN BERGHE, Paul [medew.] : "Maria-jaarkrans: Mariale kunst uit Oost en West. Sint-Jacobskerk, Antwerpen 1988". S.n. : Antwerpen, 1988.

mayer-lucasscholen-1988

DE MAEYER, Jan [red.] : "De Sint-Lucasscholen en de neogotiek. 1862-1914". Universitaire Pers : Leuven, 1988. - (KADOC-Studies, 5). - 448 p., ill.

mannaerts-mariale-1983

MANNAERTS, Rudi : "De artistieke expressie van de Mariale devotie der Jezuïeten te Antwerpen (1562-1773). Een iconografisch onderzoek". K.U.Leuven : Leuven, 1983. – [onuitgegeven eindverhandeling].

mariajubelfeesten-1924

"Stad Antwerpen. Hoofdkerk van O. L. Vrouw. Mariajubelfeesten. Officieel programma der feesten en processie 14-22 augustus 1924 / Ville d'Anvers …". Anvers-Bourse : s.l. (Antwerpen), s.a. (1924). - ["800e verjaring der toewijding aan O. L. Vrouw van de voornaamste kerk der stad; 525e verjaring der instelling der processie; 25e verjaring der kroning van het eerwaardig beeld / 800me anniversaire ..."].

massart-presse-1917

MASSART, Jean : "La presse clandestine dans la Belgique occupée". Berger-Levrault : Paris-Nancy, 1917. - 318 p., 26 ill.

matei-terracotta-sa

MATEI, Thomas : "Dossier. Terracotta: Jakob Johan Van der Neer". Koning Boudewijnstichting / KMSKA : s.l. (Antwerpen), s.a. (2006). - 6 p., ill. (losbladig, ongepagineerd)

matthyssens-lei-1933

MATTHYSSENS, Frans; PRIMS, Fl. [medew.] : "Bijdrage tot de Geschiedenis van de Lei". Voor God en Volk : Antwerpen, 1933. - 70 p., ill.

mba-tournai-1971

"[Catalogue] Musée des beaux-arts Tournai". Casterman : Tournai, 1971. - 112 p., ill.

mecenaat-1974

AVERMAETE, Roger : "Een eeuw Antwerps mecenaat". Arcade : Brussel, 1974. - 187 p., ill.

meischke-studies-1988

MEISCHKE, R.; VAN WEZEL, G.W.C. [red.] : "De gotische bouwtraditie: Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden". Bekking : Amersfoort, 1988. - 305 p., ill - [Bevat "Bibliografie R. Meischke" door G.W.C. van Wezel (p. 279-288)].

merksem-gids-1969

"Brochure Merksem-Gids". Gemeentebestuur Merksem : Merksem, 1969. 96 p., ill., uitsl. plattegrond

merxem-1926

"Merxem voorheen en nu : gedenkboek der eeuwfeesten van de Koninklijke Harmonie Sint Bartholomeus, 1826-1926". De Bièvre : Brasschaat, 1926. - 287 p., ill., 4 plans

meskens-coignet-1998

MESKENS, Ad : "Familia universalis: Coignet. Een familie tussen wetenschap en kunst". S.n. : s.l. [Antwerpen], 1998.

metamorfose-1997

BOGAERTS, Paul et. al. : "Metamorfose: 100 jaar Sint-Mariaburg". Wijkkring Mariaburg, s.l., 1997.

meulemans-dam-1996

MEULEMANS, André : "De geschiedenis van Dambrugge tot Antwerpen-Dam". Elegast : Antwerpen, 1996. - 88 p., ill.

meulemeester-mildert-1984

MEULEMEESTER, J.L. : "Cornelis van Mildert en het O.-L.-Vrouwealtaar in de Sint-Walburgakerk te Brugge". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1984": 253-269.

meyer-hoofdaltaar-1984

DE MEYER, Staf : "Twee historische opstellen over Ekeren: Het hoofdaltaar in de St.-Lambertuskerk te Ekeren". In: "Antwerpen. Tijdschrift van de stad Antwerpen", 30 (1984), 2: 61-63.

michelin-anvers-1921

"Anvers: un guide, un panorama, une histoire". Michelin & Cie : Clermond-Ferrand, 1921. (Guides illustrés Michelin des champs de bataille (1914-1918)). - 64 p., ill., plannetjes.

michielsen-XVIII-1952

MICHIELSEN, Leo : "De Handel". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.94-122.

middelares-1986

VAN DEUREN, Karel [red.] : "Een kerk in de voorstad: O.L.Vrouw Middelares en H. Lodewijk te Antwerpen-Berchem (1936-1986)". Kerkfabriek O.L.Vrouw Middelares en H. Lodewijk : Berchem, 1986. - 48 p., ill.

middelheim-1959

Stad Antwerpen : "5e Biennale voor Beeldhouwkunst. Middelheimpark, mei - september 1959". Govaerts : Deurne, 1959. - 63 p., ill.

mierlo-willems-1946

VAN MIERLO, J. : "Jan Frans Willems 1793-1846". Davidsfonds : Leuven, 1946. (Brochurenreeks, 5) - 32p. - [= mierlo-willems-1946].

migom-vleeshuis-2002

MIGOM, Serge : "'Het paleis onzer beenhouwers': Het Antwerpse Vleeshuis van vleesbanken tot clavecimbelklanken". In: "Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek", 2002, 1. - 60 p., ill.

mm-madonnagroep-1995

"De Madonnagroep van Huibrecht van den Eynde gerestaureerd. O.C.M.W. Antwerpen, Museum Maagdenhuis, 19 mei 1995". S.n. [O.C.M.W. Antwerpen] : s.l. [Antwerpen], s.a. [1995]. - 24 p., ill.

molemans-1977

MOLEMANS : "Profiel van de Kempische toponymie". In: "Naamkunde", 9 (1977), p.1-50.

monasticon-1980

"Benelux Monasticon". Benedictuscentenarium : Dendermonde, 1980. - 80 p., ill.

monballieu-vries-1969

MONBALLIEU, A. : "Een werk van P. Bruegel en H. Vredeman de Vries voor de tresorier Aert Molckeman". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1969". KMSKA : Antwerpen, 1970: 113-135.

monumenta-beelden-1987

VAN BENEDEN, Ben [red.]; IVENS, Geertrui [red.] : "Monumenta. Beelden en monumenten in de stad Antwerpen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1987. - 51 p., ill.

morelli-1993

MORELLI, Anne [red.] : "Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België van de prehistorie tot nu". Kritak : Leuven, 1993. - 340 p., ill. - ISBN 906303461X - [vert. van: "Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours (1992, Editions Vie Ouvrière)]

mpm-cat-1908

ROOSES, Max : "Catalogue du musée Plantin-Moretus". Flor Burton : Anvers, 1908. - (6de editie) - 189 p.

mpm-cat-1927

ROOSES, Max, SABBE, Maurits (herz.): "Catalogus van het museum Plantin-Moretus". Flor Burton: Antwerpen, 1927.

mpm_pk-aanwinst-1982

"Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet: aanwinsten 1950-1981: een huldebetuiging aan conservator prof. dr. L. Voet, 1950-1981. Catalogus van de tentoonstellingen, 1 april-6 juni 1982". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1982. - 36 p., ill.

mpm_pk-seghers-1994

DE NAVE, Francine [edit.] : "De Antwerpse marineschilders Henri (1848-1919) en Maurice (1883-1959) Seghers: catalogus, Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet, 11 maart 1994-31 mei 1994 en Nationaal Scheepvaartmuseum, 11 maart 1994-31 juli 1994". - 131 p., ill. - (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet; 28)

mpm-cat-1927

ROOSES, Max, SABBE, Maurits (herz.): "Catalogus van het museum Plantin-Moretus". Flor Burton: Antwerpen, 1927.

mus_antw-1988

"Museumgids voor Antwerpen". Hadewijch : Antwerpen-Baarn, 1988. - 266 p., ill.

musea-binnenhuis-1948

"Stad Antwerpen. Musea van oudheden en toegepaste kunst: Steen, Vleeshuis, Brouwershuis. Catalogus III. Binnenhuisversiering, Meubelen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1948. - 64 p., ill. - (Druk: C. Govaerts, Deurne).

musea-egypte-1959

"Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus VIII, Egypte". Govaerts : Deurne, s.a. (1959). - 63 p., ill.

musea-glas_beeldh-1948

"Stad Antwerpen. Musea van oudheden en toegepaste kunst: Steen, Vleeshuis, Brouwershuis. Catalogus II. Glasschildering, Beeldhouwwerk". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1948. - 48 p., ill. - (Druk: C. Govaerts, Deurne).

musea-glas_ceramiek-1954

"Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus IV, glas - ceramiek". Govaerts : Deurne, s.a. (1954). - 206 p., ill.

musea-ijzersmeedwerk-1957

"Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus VI, ijzersmeedwerk". Govaerts : Deurne, s.a. (1957). - 153 p., ill.

musea-koper_brons-1960

"Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus X, koper en brons". Govaerts : Deurne, s.a. (1960). - 99 p., ill.

musea-scheepvaart-sa

DE BOCK, R. [red.]; DENUCÉ, Jan [medew.] : "Stad Antwerpen: Musea Steen-Vleeschhuis-Brouwershuis: Catalogus Scheepvaart". De Vos-Van Kleef : s.l. [Antwerpen], s.a. - 32 p., ill.

musea-wapens-1947

"Stad Antwerpen. Musea van Oudheden en Toegepaste Kunst: Steen - Vleeshuis - Brouwershuis. Catalogus I. Wapen"s. Govaerts : Deurne, 1947.

musschoot-kathedraal-1995

MUSSCHOOT, Dirk : "Kom maar binnen: Welkom in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen". Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen : s.l., 1995. - 39 p., ill.

mv_klavecimbels-1970

"'Sic transit gloria mundi': Antwerpse klavecimbels in het museum Vleeshuis". Ruckers genootschap : Antwerpen, 1970. - 24 p., ill.

mv-dagelijkse-1985

AMBRECHTS-DOUILLEZ, Jeannine : "Het dagelijkse leven in de tweede helft van de 16de eeuw: een keuze uit de verzamelingen van het museum Vleeshuis. Tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking 1585-1985 en de Scheiding der Nederlanden - Stad Antwerpen: Museum Vleeshuis. Vanaf 14 september 1985. Stad Antwerpen : Antwerpen, 1985. - 19 p., ill., uitsl. plattegrond (tento: 1e verd. Vleeshuis)

mvdb-dulle-1988

WOUTERS, E. : "(Met de Dulle Griet op stap). Stad Antwerpen. Educatieve dienst van de musea. Pedagogische brochure over het Museum Mayer van den Bergh, Lange Gasthuisstraat 19, Antwerpen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1988. - (2de druk) - 53 p., ill.

mv-gids-1989

[LAMBRECHTS-DOUILLEZ, J.] : "Gids museum Vleeshuis". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1989. - 32 p., ill.

mv-lap-1979

"Stad Antwerpen. Museum Vleeshuis. Lapidarium, stenen monumenten. Catalogus". (Stad Antwerpen : Antwerpen, 1979).

nandrin-compagnie-2003

NANDRIN, Jean-Pierre [red.] : "Fabrique d'art: la Compagnie des Bronzes (1854-1979)". La Fonderie : Bruxelles, 2003. - 208 p., ill. - (Les Cahiers de LA FONDERIE, 28-29; december 2003). - ISSN 0775-2202

nave-groeit-1984

DE NAVE, Francine : "Antwerpen en zijn omstreken. Van zelfstandig samenleven naar systematische eenwording vanaf de 11de eeuw". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.9-21.

nave-lei-1985

DE NAVE, Francine : "Antwerpen en zijn omstreken. Van zelfstandig samenleven naar systematische eenwording vanaf de 11de eeuw". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.9-21.

nave-schelde-1993

DE NAVE, Francine [red.] : "Antwerpen, een geschenk van de Schelde: de Antwerpse haven door de eeuwen heen". Gemeentekrediet : s.l., 1993. - 99 p., ill. - (overdruk uit het "Tijdschrift van het Gemeentekrediet", nr.5 (1993/3)).

neo-1990

WARMENBOL, E. [red.]; MACLOT, P. [red.] : "Neo. Studiedag 12.05.89: onderzoek naar 19de-eeuwse kunst en architectuur / Journée d'études: recherches sur l'art et l'architecture du 19e siècle". Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek : Antwerpen, 1990. - 63 p., ill. - (Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1990, 2).

neostijlen-2002

"Neostijlen in de negentiende eeuw: Zorg geboden?". Universitaire Pers : Leuven, 2002. - (KADOC-Artes, 7) - 250 p., ill. - ISBN: 90 5867 262 X

ngi-atlas-1992

Nationaal Geografisch Instituut / Institut Géographique National : "Topografische atlas België / Belgique atlas topographique : 1/100.000". Lannoo : Tielt, 1992. - (7 p.) + 103 ktn. + register

nicolai-steeg-1996

NICOLAÏ, Karel: "Steegjes en speelhoven te Berchem: arm en rijk". Kring voor Heemkunde Berchem : Berchem, 1996.

nicolai-straten-1986

NICOLAÏ, Karel: "Geschiedenis van Berchem in straten en pleinen". Kring voor Heemkunde Berchem : s.l. (Berchem), s.a. (1986). - 103 p., ill., uitsl. plan.

nieuwenhuizen-kath-1957

VAN DEN NIEUWENHUIZEN, J. : "Gids voor de kathedraal van Antwerpen". S.n. : Antwerpen, 1957. - 128 p., ill.

nole-1944

JANSEN, Ad.; VAN HERCK, C. : "De Antwerpsche beeldhouwers Colyns de Nole". De Nederlandsche Boekhandel : Antwerpen, 1944. - 73 p., ill.. - Overdruk uit: Het 19de jaarboek van den Koninklijken Oudheidkundigen Kring van Antwerpen [19, 1944; p.1-73].

ns-1954

"Verzameling van het voormalig Brussels 'Folkloremuseum voor Scheepvaart' - catalogus tentoonstelling van 15 mei 1954 af". (Stad Antwerpen : Antwerpen, 1954). - 68 p., ill.

ns-gids-1990

DE VOS, Alex [red.] : "Nationaal Scheepvaartmuseum". De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum : Antwerpen, 1990. - 64 p., ill.

nys-1995

NYS, Wim : "Het atelier van meester beeldhouwer Andries van den Base te Antwerpen: een eerste schets". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen", 1995, p.159-175.

ocmwa-cmm-p1985

"Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen: Catalogus Museum Maagdenhuis". OCMW Antwerpen : s.l., s.a. (na 1995?, in verkoop 2000). - ongepag. [25 p.], ill. - (Drukkerij Dirix-Verresen, Apostelstraat 6-12, Antwerpen).

ocmwa-cmm-2003

CHRISTIAENS, Daniël [red.] : "Catalogus Museum Maagdenhuis". OCMW Antwerpen : Antwerpen, 2003.

offel-1900-1950

VAN OFFEL, Edmond : "Antwerpen 1900". De Sikkel : Antwerpen, 1950. - 183 p., ill.

okv-grafmonumenten-1983

CAPITEYN, André [medew.]; HUYSMANS, Antoinette [medew.]; VANTHILLO, Christine [medew.] : "Kunst na het leven: grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw", in: "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 21 (1983-1984), 3: 81-120.


- VANTHILLO, Christine : "Van catacomben naar de kerk: Het christelijk grafmonument van de middeleeuwen tot aan de renaissance", in: "Kunst na het leven: grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw", "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 21 (1983-1984), 3: 83-97.


- HUYSMANS, Antoinette : "De praalgraven en epitafen van de 16e, de 17e eeuw en de 18e eeuw", in: "Kunst na het leven: grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw", "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 21 (1983-1984), 3: 98-107.

- CAPITEYN, André : "De 19e eeuw: Grafmonumenten in openlucht: Christelijk en profaan", in: "Kunst na het leven: grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw", "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 21 (1983-1984), 3: 111-116.

okv-kathedraal-1995

VAN DAMME, Jan; AERTS, Willem : "De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen". Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen : s.l., 1995. - 40 p., ill.

okv-zoo-1986

"Openbaar Kunstbezit in de Zoo". In: "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 24 (1986), 2: 41-80.

olyslager-begijnen-1990

OLYSLAGER, W.A. : "750 jaar Antwerpse begijnen". Pelckmans : Kapellen, 1990. - 284 p., ill. - [= olyslager-begijnen-1990.]

om-antw-1998

"Open Monumentendagen Vlaanderen: Antwerpen 12 en 13 september 1998 [Monumenten van feest te Antwerpen]". Antwerpen, 1998.

om-antw-1999

"Open monumentendag Vlaanderen: Antwerpen 12 september 1999 ['Via Europa, reisverhalen in steen'; de Europese dimensie]". S.n. : s.l. (Antwerpen), 1999.

om-antw-2002

HAVERMANS, Anne-Mie [red.] : "Open Monumentendag Antwerpen 08-09-2002". Antwerpen, 2002. - 64p., ill., uitsl. plattegr.

om-herenhuizen-1992

STEYLAERTS, E [red.]; STEENMIJER, R. [red.] : "Open monumentendag Vlaanderen: Antwerpen 13 september 1992. Deel 2, Herenhuiswandeling". S.n. : s.l. (Antwerpen), 1992. - 21 p., ill.

ommegang-1948

SOMERS, L. [medew.] : "Ommegang 22, 29 augustus en 5 september 1948: programma en wegwijzer". De Vlijt : Antwerpen, 1948. - 16 p., ill. - ("Filter: critisch programmablad voor kunst- en ontspanningsleven", bijzondere uitgave).

ommegangen-1957

"Museum voor folklore: Ommegangen en blijde inkomsten te Antwerpen. Tentoonstelling vanaf 18 mei 1957". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1957. - Ongepagineerd (48 p.), ill.

oost-groeit-1984

OOST, Tony : "Ter inleiding. De bewoningsgeschiedenis in Groot-Antwerpen (tot ca. 1000 na Chr.)". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.4-8 - ill.

oost-vesten-1984

OOST, T. : "Ommuurd Antwerpen, de versterkingen van burcht en stad tot 1542", in: "Om en rond de Antwerpse vesten", Antwerpen, 1984, p.8-10.

opdebeeck-lof-1978

OP DE BEECK, Roland : "De Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen: vijfhonderd jaar Mariaverrering te Antwerpen". S.n. (Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof ter kathedraal van Antwerpen), s.l. (Antwerpen), s.a. (1978). - 192 p., ill.

osta-bras-1980

VAN OSTA, Ward : "Uit de toponymie van Brasschaat", in: "Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente", Gemeentebestuur Brasschaat : s.l., 1980, p.389-466.

osta-bras-1995

VAN OSTA, Ward : "Toponymie van Brasschaat". Gent, 1995 (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 125). - 2 vol., 1157 p., 10 krtn. - ISBN 90-72474-15-5

osta-semini-1992

VAN OSTA, Ward : "Semini God! Semini, God? De Antwerpse Semini-sage doorgelicht". In: "Volkskunde", 93:3(1992), p.202-234

overstraeten-1969

VAN OVERSTRAETEN, Jozef : "De Nederlanden in Frankrijk: beknopte encyclopedie". Vlaamse Toeristenbond : Antwerpen, 1969 - 608 p., ill. (Bijlage van 'de Autotoerist', veertiendaags, december 1968).

pais_minne-antw_XVI-1975

PAIS-MINNE, E.: "Weldadigheidsinstellingen en Ondersteunden", in: "Antwerpen in de XVIde eeuw". Mercurius : Antwerpen, 1975, p.193-202. (Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis).

pais-XVIII-1952

PAIS- MINNE, Eva : "Weldadigheidsinstellingen en sociale toestanden". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.156-186.

panoramische-1993

"De panoramische droom: Antwerpen en de wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930 = The panoramic dream: Antwerp and the World Exhibitions". Antwerpen 1993 : Antwerpen, 1993. - 272 p., ill.

passen-ost-1947

VAN PASSEN, Robert : "Kunstschilder Alfred Ost: een getuigenis". Davidsfonds : Leuven, 1947. - 144 p., ill. + 40 ill. - (Volksreeks van het Davidsfonds, nr. 349 (1947-2))

passen-wilrijk-1982

VAN PASSEN, Robert : "Geschiedenis van Wilrijk". Gemeentebestuur van Wilrijk : Wilrijk, 1982. - 876 p., ill.

patrimoine-1998

"10e anniversaire des Journées du Patrimoine en Wallonie. Le Patrimoine en fête… Faites du Patrimoine! 12 et 13 septembre 1998". Namur, 1998. - 232 p., ill.

patrons-1996

KURGAN-VAN HENTENRIJK, Ginette [edit.] et al. : "Dictionnaire des patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux". De Boeck & Larcier : Bruxelles, 1996. - 729 p., ill. - (De Boeck Université) - ISBN: 2-8041-1581-X

patrons-1996

DEVOS, Greta : "Gevaert, familie". In: KURGAN-VAN HENTENRIJK, Ginette [edit.] et al. : "Dictionnaire des patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux". De Boeck & Larcier : Bruxelles, 1996, p.310-311.

patrons-1996

DUTRIEUX, Anne-Myriam : "Thys, Edouard", in: KURGAN-VAN HENTENRIJK, Ginette [edit.] et al. : "Dictionnaire des patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux". De Boeck & Larcier : Bruxelles, 1996, p.583-584

patrons-1996

DEVOS, Greta : "Von Bary, Heinrich Albert". In: KURGAN-VAN HENTENRIJK, Ginette [edit.] et al. : "Dictionnaire des patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, les reseaux". De Boeck & Larcier : Bruxelles, 1996, p.650-651.

peeters-kiel-1985

PEETERS, Leonard : "De verdwenen Kielse polder". In: "De Heerlijkheijd van den Kiele", 1e jaargang, nr. 2 (september 1985), p.3-8.

peeters-kunst-1979

PEETERS, Guido [red.] : "Kunst in Vlaanderen". Elsevier Sequoia : Brussel, 1979. - 318 p., ill.

peeters-mariale-1940

PEETERS, Ferd. (S.J.) : "Notre Dame de Grâce et les Anciens Jésuites d'Anvers. Essai d'Iconographie Mariale". Edition du Marianum : Anvers, s.a. (1940). - 78 p., ill.

peeters-reine-1937

PEETERS, Ferd. (S.J.) : "La reine d'Anvers". Marianum : Anvers, 1937. - 28 p., ill.

pelckmans_amicorum-akl-1986

PELCKMANS, P. : "Waarom Conscience de fantastiek misliep". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.", Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.203-216.

pelckmans-duitse-2000

PELCKMANS, Geert; VAN DOORSLAER, Jan : "De Duitse kolonie in Antwerpen, 1796-1914". Pelckmans : Kapellen, 2000. - 61 p., ill. - ISBN 90-289-2783-2

pelgrimstekens-1988

VAN HEERINGEN, R.M.; KOLDEWEIJ, A.M.; GAALMAN, A.A.G. : "Heiligen uit de modder: in Zeeland gevonden pelgrimstekens". De Walburg pers : Zutphen, 1988. - 152 p., ill. - (Clavis kunsthistorische monografieën, deel IV)

persoons-ska-1976

PERSOONS, Guido; BEDEER, Greet [medew.]; BUYCK, Jean [medew.]; GYSELINCK, L. [medew.] : "Schone Kunsten in Antwerpen. De Koninklijke Vereniging tot Aanmoediging der Schone Kunsten te Antwerpen sinds 1788. (Tentoonstellingscatalogus)". Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten : Antwerpen, 1976. - 54 p., ill.

peters_m&l-1988

PETERS, Sander : "De restauratie van een 19de-eeuwse Madonna te Antwerpen", in: Monumenten en Landschappen", 7, 6 (nov.-dec. 1988), p.12-16, ill.

philippen-sigillo-1931

PHILIPPEN, L.J.M. : "Sigillographische zeldzaamheden van het archief der Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen". S.n. : Antwerpen, 1931. - 14 p., ill.

philippen-stocxken-1925

PHILIPPEN, L. (Abbé) : "Le culte de Notre Dame 'op 't Stocxken' à Anvers. 1474-1580". Secelle : Anvers, 1925. - 32 p., ill. - (Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 1924). = [philippen-stocxken-1925].

philippot-2003

PHILIPPOT, Paul; COECKELBERGHS, Denis; LOZE, Pierre; VAUTIER, Dominique : "L’architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège (1600-1770)". Pierre Mardaga : Sprimont, 2003. - 1168 p., ill. – ISBN 2-87009-838-3

pk50-aanwinst-1988

DE NAVE, Francine [red.] : "Vijftig jaar Stedelijk Prentenkabinet, 1938-1988: aanwinsten uit de collecties moderne prenten en tekeningen: tentoonstelling Hessenhuis, 22 oktober 1988-31 januari 1989". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1988. - 229 p., ill. - (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet; 9)

polderboeket-1977

BRESSELEERS, Frans; GAILLIAERDE, André [ill.] : "Polderboeket". De Dageraad, Antwerpen, 1977. - 283 p., ill.

pompe-uden-1979

VAN LIEBERGEN, Léon [red.]; NIEUWDORP, H; PEIJNENBURG, J.; VAN ASTEN, A.; LEMMENS, G [medew.] : "Walter Pompe, beeldhouwer, 1703-1777: Tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, 13 oktober t/m 9 december 1979". Museum voor Religieuze Kunst : Uden, 1979. - 128 p., ill.

poplemont-kockerols-1973

POPLEMONT, L. : "Het geslacht Kockerols te Antwerpen". In: "L'Intermédiare des Généalogistes / De Middelaar tussen de genealogische navorsers", 28 (1973), 164: 124-128.

possemiers-voorstad-1991

POSSEMIERS, J. :"De voorstad groeit : Antwerpen, Zurenborg, 1900 : een bouwmaatschappij creëert haar wereld". Paleis der Academiën : Brussel, 1991. - (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België : Klasse der Letteren ; 138). - ISBN 90-6569-560-5

post-1995

DE POST : "De Belgische postnummers". De Post : s.l., 1995. - 80 p.

post-1999

DE POST : "De Belgische postnummers". De Post : s.l., 1999. - 62 p.

pot-1972

PERSOONS, Guido [red.] : "Pieter Pot Plan". NHIBS : Antwerpen, 1972. - 74 p., ill, krtn (Studie leerlingen Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw i.s.m. aktiegroep oude stad [agos])

pottier-vesten-1984

POTTIER, W. : "De Antwerpse Vesten van Brialmont (1859-1875)" in: "Om en rond de Antwerpse vesten", Antwerpen, 1984, p.15-16.

poulussen-milieu-1987

POULUSSEN, Peter : "Van burenlast tot milieuhinder. Het stedelijk leefmilieu, 1500-1800". DNB/Pelckmans : Kapellen, 1987. - 207 p. - (Leefmilieu nu ; 28) - ISBN 90-289-1290-8.

poumon-abbayes-1954

POUMON, Emile : "Abbayes de Belgique". Office de publicité : Bruxelles, 1954. - 124 p., 37 pl., 1 krt.

prims_dierckx-1933

PRIMS, Floris [edit.]; DIERCKX, H. [ill.]; VAN LYERE, J.C. [ill.] : "Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen van 1698: fac-similes van de kadastrale plattegronden van C.J. [sic] Van Lyere vergeleken met den tegenwoordigen toestand". De Sikkel : Antwerpen, 1933. - 16 p., 1 + 15 + 15 plattegronden.

prims_verbeeck-saa-1941

PRIMS, Floris; VERBEECK, Michel : "Het Antwerpsche Stadsarchief". Dienst voor propaganda en toerisme : Antwerpen, 1941. - 48 p., ill.

prims-1830_1; prims-1830_2

PRIMS, Floris : "Antwerpen in 1830: nota's". Voor God en 't Volk : Antwerpen, s.a. [1930-1931]. - 2 vol., 384 + 335 p., ill.

prims-addeh-1951

PRIMS, Floris : "Antwerpen door de eeuwen heen". De Sikkel : Antwerpen, 1951. - 695 p., ill. (13 kaarten; 215 afb.).

<prims-asia28>

PRIMS, Floris : "Onze Sint-Laurentiuskerk". De Vlijt : Antwerpen, 1929. - (Antwerpiensia 1928 : (2e Reeks), p.347-353).

<prims-asia33>

PRIMS, F. : "Houten gevels", in: "Antwerpiensia 1933 - 7e Reeks", De Vlijt : Antwerpen, 1934, p.355-362.

prims-berchem-1949

PRIMS, Floris : 'Geschiedenis van Berchem. Tot bij de aanvang der XXste eeuw'. Gemeentebestuur Berchem : Berchem, 1949. - 349 p., ill.

prims-berechting-1948

PRIMS, Floris : "De Antwerpse broederschappen der XIV-daagse berechting, 1673-1948". Dirix en Van Hoye : Antwerpen, 1948. - 124 p., ill.

prims-borgerhout-1936

PRIMS, Floris : "Geschiedenis van Borgerhout". Gemeentebestuur [Borgerhout] : Borgerhout, 1936. - 186 p., ill.

prims-carolus-1947

PRIMS, Floris : "De Kunst- en kunstenaarskerk Sint-Carolus Borromeus te Antwerpen: geschiedenis en beschrijving". S.n. : Antwerpen, 1947. - 62 p., ill.

prims-cve-1937

PRIMS, Floris : "Uit aloude tijden: Collection van Ertborn", in: "Gazet van Antwerpen", [2 oktober] 1937. - (krantenknipsel, bewaarplaats AMVC: E375).

prims-cve-1938

PRIMS, Floris : "Collection van Ertborn", in: "Antwerpiensia 1937 - 11e Reeks". De Vlijt : Antwerpen, 1938, p.343 e.v.

prims-ertborn-1932

F.P. [PRIMS, Floris] : "Oud-Antwerpsche Portrettengalerie [Jozef Van Ertborn]", in "Zondagsvriend", 2 mei 1932. De Vlijt : Antwerpen, 1932. - (knipsel, bewaarplaats AMVC: E375 = bij Florent Van Ertborn).

prims-familienamen-1936

PRIMS, Floris : "Het ontstaan der familienamen te Antwerpen en hun ontwikkeling in de Middeleeuwen". S.n. : s.l., s.a. - (overdruk uit: "", p.715-734).

prims-gva-1977; t/m prims-gva-1985

PRIMS, Floris, VAN ROEY, Jan [edit.] : "Geschiedenis van Antwerpen". Kultuur en Beschaving : Brussel, 1977-1985. - 8 v. in 9, ill..

prims-gva-I; prims-gva-II,1 ... enz.

PRIMS, Floris : "Geschiedenis van Antwerpen". De Standaard : Brussel, 1927-1949. 11 v. in 29 (met register).

prims-hansekantoor-1938

PRIMS, Floris : "De vestiging van het Hansekantoor te Antwerpen". S.n. : s.l., s.a. - 79 p.

prims-joris-1924

PRIMS, Floris; VAN HERCK, Kam. : "Geschiedenis van Sint-Joriskerk te Antwerpen". Bijdragen tot de geschiedenis : Antwerpen, 1924. - 11 + 518 p., ill.

prims-kiel-1926

PRIMS, Floris : "Stadsarchief Antwerpen: Beknopte geschiedenis en inventaris op de archieffondsen van den Drossaard en van de schepenen van het Kiel (Hoog en laag Kiel, en Beerschot). Met plan en illustratiën". Veritas : Antwerpen, 1926. - 80 p., ill. (uitsl. plan).

prims-kiel-1938

PRIMS, Floris; VAN HAESENDONCK, Cam. [ill.] : "Geschiedenis van het Kiel". De Vries-Brouwers : Antwerpen, 1974. - 133 p., ill. – (Anastatische herdruk van de uitgave van kunstkring 'De Ceder', Wilrijk, 1938).

prims-litteekens-1940

PRIMS, Floris : 'De Litteekens van Antwerpen: Het historisch begrijpen van een stedelijk landschap'. De Sikkel : Antwerpen, 1940.

prims-lodewijk15-1945

PRIMS, Floris : "Antwerpen onder Lodewijk XV, (1746-1748): een bezettingsgeschiedenis". De Vlijt : Antwerpen, 1945. - 233 p., ill.

prims-marasse-1949

PRIMS, Floris : "Antwerpen onder Jean Marassé (1792-1793)". Paleis der Academiën : Brussel, 1949. - 71 p. - ("Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Schone Kunsten van België", Klasse der Letteren: 11e jaarg., nr.7).

prims-merksem-1951

PRIMS, Floris : "Geschiedenis van Merksem". Merksem, 1951.

prims-prims-1957

PRIMS, André [red.]; PEETERS, K.C. [red.] : "Kanunnik Floris Prims 1882-1954: Gedenkboek samengesteld door zijn vrienden". De Vlijt : Antwerpen, 1957. - 160 p., ill.

prims-rubens-1945

PRIMS, Floris : "De Antwerpsche oorsprong van Rubens' kunst". In: "Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen", 20(1944), 21(1945), p.91-102.

prims-rubenshuis-1946

PRIMS, Floris : "Het Rubenshuis: gids bij de mythologische en humanistische versieringen". Standaard-boekhandel : Antwerpen, 1946. - 39 p.

prims-stadhuis-1930

PRIMS, Floris : "Het stadhuis te Antwerpen: Geschiedenis en beschrijving". Standaard-boekhandel : Antwerpen, 1930. - 93 p. : ill.

prims-teksten-1933

PRIMS, Floris : "Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste Brabantse teksten in onze taal". Vanderpoorten : Gent, 1933. - 57 p., ill. - (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde", Verslagen en Mededelingen, april-mei 1933).

prims-terlist-1949

PRIMS, Floris : "De metamorphose van Terlist". Bijdragen tot de Geschiedenis / De Vlijt : Antwerpen, 1949. - 100 p., ill.

prims-verbeeck-1926

PRIMS, Floris; VERBEECK, Michel : "Antwerpsch straatnamenboek: Lijst van al de straatnamen, oude en nieuwe, met hun beteekenis, reden, oorsprong en veranderingen". Bijdragen : Antwerpen, 1926

prims-verbeeck-1938

PRIMS, Flor., VERBEECK, Mich. : "Antwerpsch straatnamenboek: Lijst van al de straatnamen op 1 januari 1938, met hun beteekenis, naamreden, oorsprong der straat en veranderingen". De Nederlandsche Boekhandel : Antwerpen, 1938. - 367 p.

prims-wilrijk-1952

PRIMS, F.: "Geschiedenis van Wilrijk". Gemeentebestuur Wilrijk : Wilrijk, 1952. - 410 p., ill., 3 losse krtn.

prims-XVIII-1952

PRIMS, Floris : "Het historisch gebeuren". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.9-18.

prodome-1841

VANHAESENDONCK, Constant : "Prodome de la flore des environs d'Anvers et d'une partie de la Campine". Société encyclographique des sciences médicales : Bruxelles, 1841. - 65 p.

provant-vademecum-1949

"Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen". Toeristische Federatie der Provincie Antwerpen : Antwerpen, s.a. [1949 ca.].- 213 p., ill.

provant-vademecum-1952

"Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen". Toeristische Federatie der Provincie Antwerpen : Antwerpen, 1952.- (2de) - 230 p., ill.

puyvelde-zwartzusters-1973

VAN PUYVELDE, Lode (pr.) : "650 Jaren Antwerpse geschiedenis in de Zwartzustersstraat: van Hendrik Zuderman en de Mate-Wiven (1345) tot heden". Lode Van Puyvelde : s.l. (Antwerpen), 1973. - 96 p., ill. - (druk: De Vlijt, Antwerpen).

rabauwen-1914

DE MEYERE, Victor; BAEKELMANS, Lode : "Het boek der rabauwen en naaktridders: bijdragen tot de studie van het volksleven in de 16de en 17de eeuwen". De Tijd : Antwerpen, 1914. - 84 p., ill.

ratinckx-1877

Ratinckx frères [edit.] : "Le double guide commercial ou Livre d’Adresses de la Ville d’Anvers". 13ième edition, 1re partie. Anvers, 1877.

ratinckx-1878

Ratinckx frères [edit.] : "Le double guide commercial ou Livre d’Adresses de la Ville d’Anvers". 13ième edition, Anvers, 1878.

ratinckx-1885

Ratinckx frères [edit.] : "Double guide commercial ou Livre d’Adresses de la Ville d’Anvers". 15ième edition, Anvers, 1885.

ratinckx-1920

Ratinckx frères [edit.] : "Livre d’Adresses de la Ville et de la Province d’Anvers". 40ième édition, Anvers, 1920.

ratinckx-1922

Ratinckx frères [edit.] : "Livre d’Adresses de la Ville et de la Province d’Anvers. 42e édition: 1922". Ratinckx frères : Anvers, s.a. [ca. 1922].

rede-tento-1973

"Op de rede. Het leven aan de waterkant in Europese havens. Stad Antwerpen, (tentoonstellingscatalogus), Stadsfeestzaal 14/7-16/9/1973". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1973.

ren-handelingen-1992

DE REN, Leo [red.]; SIMON, Betty : "Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland, deel 2: Handelingen van het symposium". Provincie Limburg, Culturele aangelegenheden / Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst Sint-Truiden : Sint-Truiden, 1992. – (Met bijdragen van: Agnes Gräfin Ballestrem, Ulrich Becker, Clemens Guido De Dijn, Leo De Ren, Robert Didier, Hans Nieuwdorp, Christa Schulze-Senger, Th.J. Van Rensch, Paul Williamson).

rives-1936

[DE HEEM, P.; VAN AVERBEKE, E.: THONET, F.P.; DE MOL, A. [red.]] : "Les communications entre les deux rives de l'Escaut au droit de la ville d'Anvers et l'aménagement du Polder de Borgerweert". La technique des travaux : Liège, 1936. - 48 p., ill. - (Bijvoegsel van: "La technique des travaux, april 1936).

robert-schrijvers-2003

ROBERT, Jan [red.] : "Schrijvers op Linkeroever: 55 straten, 8 gedichten, 8 verhalen". Erfgoedcel Antwerpen : Antwerpen, 2003. - 111 p., ill.

rockoxhuis-1979

"Rockoxhuis". Stichting Nicolaas Rockox : Antwerpen, s.a. (1979). - 48 p., ill.

roey-lei-1985

VAN ROEY, J. : "De Sint-Laurentiusparochie". In: DE NAVE, F. et al. : "Sint-Laurentiusparochie 1659-1984". S.n. : s.l., s.a. [ca. 1985], p.93-97.

rogier-1968

ROGIER, L.J.: "Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813". Utrecht/Antwerpen, 1968 - Aula 367.

roose-belpaire-1948

ROOSE, Benoit A. : "De wijze vrouw van Vlaanderen: Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire", Mercurius : Antwerpen, s.a. (1948). - 155 p., ill.

rooses-kunst-1895

ROOSES, Max : "Oude en nieuwe kunst: het nieuw Antwerpsch museum. Petrus Petrus Paulus Rubens. De Hollandsche meesters in den Louvre.". Vuylsteke : Gent, 1895. - [4] + 213 + [3] p., ill.

ruyssevelt-huis-1987

VAN RUYSSEVELT, Antoon [red.] : "Het beeld in huis. Tentoonstelling Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen, 28 augustus - 18 oktober 1987". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1987.

rooses-kunst-1896

ROOSES, Max : "Oude en nieuwe kunst: Brieven over het museum van Weenen. Verlat. Leys. Lies. Dyckmans. Van Lerius. Guffens en Swerts. Schaefels. Lamorinière. H. De Braekeleer. Ooms. Van Kuyck. De Rudder. Struys. Verstraete. Crabeels. Luyten". Vuylsteke : Gent, 1896. - [4] + 237 + [3] p., ill.

s_paulus-1978

PERSOONS, Guido; DE KEERSMAEKER, Frans : "Sint-Paulusparochie Antwerpen, 1803-1978: het hart in het leven van het Schipperskwartier. Tentoonstellingscatalogus, Sint-Pauluskerk Antwerpen, 9 tot 25 juni 1978". Kerkfabriek Sint-Pauluskerk Antwerpen : Antwerpen, 1978. - 72 p. ; ill.

sanden

VAN DER SANDEN, Jacobus : "Oud Konst-Tooneel van Antwerpen, I-III". Antwerpen, 1771. - [Hs., SAA: Pk. 171-173]

scaldis-1956

"Provincie Antwerpen, Scaldis tentoonstelling: oude kunst en cultuur, hedendaagse kunst, economie: catalogus. Stedelijke feestzaal en provinciaal veiligheidsinstituut, Antwerpen, van 20 juli tot 9 september 1956". S.n. : s.l., 1956. - 210 p., ill.

schaepdrijver-oorlog-1997

DE SCHAEPDRIJVER, Sophie : "De Groote Oorlog: Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog". Atlas : Amsterdam-Antwerpen, 1997. - 366 p., ill. - ISBN 90-254-2432-5

schatten-1987

WARMENBOL Eugène; LAMBRECHTS-DOUILLEZ, J. [medew.] : "Schatten uit de Schelde: de voorwerpen uit de metaaltijden uit de verzameling Hasse". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1987. - 80 p., ill.

schatten-1996

"Schatten uit de bibliotheken (van de Hogeschool Antwerpen). Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, 16 oktober 1996 - 9 november 1996. Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven". Hogeschool Antwerpen / Pandora : Antwerpen, 1996. - 127 p., ill.

scheelen-borgerhout-1936

SCHEELEN, M.J.; PRIMS, Floris : "De straatnamen der gemeente [Borgerhout]: Geschiedenis der straten en naambeteekenis", in: PRIMS, Floris : "Geschiedenis van Borgerhout". Gemeentebestuur [Borgerhout] : Borgerhout, 1936, p. 162-181. / prims-borgerhout-1936: 162-181.

scheerlinck-2000

SCHEERLINCK, Karl : "Ontstaans- en bouwgeschiedenis Sint-Lievenscollege". In: "De jaren '30 in Antwerpen: Katholieken, kunst en moderniteit". KUL : Leuven, 2000. - (KADOC studiedag, 1 april 2000).

schelde-2000

VAN STRYDONCK, Mark; DE MULDER, Guy : "De Schelde: verhaal van een rivier". Davidsfonds : Leuven, 2000. - 176 p;, ill. - ISBN 90-5826-059-3.

schelde-ertborn-1971

"De verzameling Ridder Florent van Ertborn in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen - Verzekeringsmaatschappij van de Schelde n.v.: 3 maart 1821-3 maart 1971". Verzekeringsmaatschappij van de Schelde n.v. : Antwerpen, 1971. - ongepagineerd, ill. - [ex. 670/2000].

schepens-gedenk-1982

SCHEPENS, Piet : "Antwerpse gedenkplaten". De Vlijt : Antwerpen, 1982. - 295 p., ill.

schepens-mad-1981

SCHEPENS, Piet : "Antwerpse madonna's (binnen de leien)". De Vlijt : Antwerpen, 1981. 251 p., ill. [Verschenen als reeks afzonderlijke bijdragen in 'Gazet van Antwerpen' (van 1 mei tot 8 juni 1981) en waar nodig aangevuld. - Foto's: Ovide Maes, Jan Prenen, Juul Van Paesschen.].

schilder-delft_antw-1965

BOLTEN, D.; EMMENS, J.A.; LEMMENS, G. Th. M.; VANBESELAERE, W. [medewerkers] : "De schilder in zijn wereld: van Jan Van Eyck tot Van Gogh en Ensor". Delft / Antwerpen, s.a. (ca. 1965). - 2de - 131 p. + 64 platen; + 46 p (los katern). - (Tentoonstellingscat. Stedelijk museum 'Het Prinsenhof', Delft 19/12/1964-24/01/1965 en KMSKA 06/02/-14/03/1965).

schmidt-joden-1963

SCHMIDT, Ephraïm : "Geschiedenis van de joden in Antwerpen". Ontwikkeling, : Antwerpen, 1963. - 302 p. + 50 ill.

schmook-teun-1942

SCHMOOK, Ger [Sr.] : "Hoe Teun Den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen: of, Het aandeel van de Rubens-viering in de wording van het Vlaamse bewustzijn". De Sikkel : Antwerpen, 1942. - 205 p., ill.

schobbens-environs_42

SCHOBBENS, Joseph : "Les environs d'Anvers: 42 promenades pédestres". Touring Club de Belgique : Bruxelles, 1921. - 176 p. - [Promenades pédestres, 1].

schobbens-environs_65

SCHOBBENS, Joseph : "Les environs d'Anvers: 65 promenades pédestres dans un rayon de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville". Touring Club de Belgique : Bruxelles, s.a. [1930]. - 311 p., 14 uitsl. kaarten.

schobbens-environs_71

SCHOBBENS, Joseph : "Dans la province d'Anvers: 71 promenades pedestres dans un rayon de plus de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville". Touring Club de Belgique : Bruxelles, s.a. [1930]. - 256 p., 8 uitsl. kaarten.

scholliers-antw_XVI-1975

SCHOLLIERS, Etienne: "De lagere Klassen. Een kwantitatieve benadering van levensstandaard en levenswijze", in: "Antwerpen in de 16de eeuw". Mercurius : Antwerpen, 1975, p.161-180.

scholliers-loon-1960

SCHOLLIERS, E. : "Loonarbeid en honger: De levensstandaard in de 15e en 16e eeuw te Antwerpen". De Sikkel : Antwerpen, 1960. - 284 p., ill.

scone-olv-1974

STRIELS, Gabriël; VAN DER WAAL, Cor [ill.] : "Onze Lieve Vrouwe Beelden en Kalvariebergen". Epos : Antwerpen, 1974. - ("Antwerpen die Scone", 7).

schorel-1774

"Catalogue des tableaux, peintures à gouache, miniatures, desseins ... provenants du cabinet de monsieur Van Schorel seigneur de Wilryck, ancien premier bourguemaitre de la ville d'Anvers ... dont la vente se fera ... à Anvers, à la chambre des arquebusiers ... le 7 juin 1774". Chez J. Grange : Anvers, s.a. [1774]. - 427 p., 16 cm. – (SBA: H 70712 (2 ex.; ex. 1 met oude prijsopgaven)).

sdb-1963

"Le siècle de Bruegel: La peinture en Belgique au XVIe siècle. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 27 septembre - 24 novembre 1963. Deuxième édition". Patrimoine des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : Bruxelles, 1963. - 251 p., 312 ill.

sirjacobs-gids-1999

SIRJACOBS, Raymond : "Antwerpen, Sint-Pauluskerk. Historische gids". Sint-Paulusvrienden vzw : Antwerpen, 1999. - 207 p., ill

smekens-XVIII-1952

SMEKENS, Frans : "Ambachtswezen en 'nieuwe nijverheid'". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.64-93.

snacken-lillo-1933

SNACKEN, Gustaaf : "Bijdragen tot de Geschiedenis der Gemeente Lilloo (Tijdvak der Omwenteling van 1830)". : Antwerpen, 1933. - 165 p.

soly-gvs-1977

SOLY, Hugo : "Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw: de stedebouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke." Gemeentekrediet : Brussel, 1977.

sot-1999

"'Den Grooten Sot' en 'Het Brantijser': twee patriciërswoningen aan de Antwerpse Sint-Jacobsmarkt". UFSIA : Antwerpen, 1999. - 48 p. - [Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (Universiteit Antwerpen)].

sotheby-sculpture-2000

"European sculpture and works of art 900-1900: Sotheby's, London, Wednesday 13 December 2000". Sotheby's : London, 2000. - 196 p., ill.

stad1915 Antwerpen

"Stad Antwerpen: Alphabetische lijst der straten met aanduiding der wijken en stadsplan / Ville d'Anvers : Liste alphabétique des rues avec indication des sections et plan de la ville". Gust Janssens : Antwerpen, 1915. (plan: Hypsos office, 1914). - Keerdruk, 49 p. + 50 p. + plan r/v (meerkleurendruk).

stad1921

"Stad Antwerpen: Alphabetische benamingen der openbare wegen met aanduiding der oude en nieuwe wijken / Ville d'Anvers: Dénominations Alphabétiques des voies publiques avec indication des anciennes et nouvelles sections". S.n. [Stadsbestuur Antwerpen] : s.l. [Antwerpen], 1921 - Druk: O. Platteau & Co.

stadsbeelden-2001

VAN RUYSSEVELT, Antoon : "Stadsbeelden Antwerpen anno 2001: een gids-inventaris van de beelden en monumenten". Stad Antwerpen : Antwerpen, 2001. - 223 p., ill.

stadsreiniging-1962

"Uit de geschiedenis van de Antwerpse stadsreiniging". Antwerpen, 1962. - 83 p., ill. - (Antwerpen, Stad. Dienst voor Openbare Reiniging).

staes-reizigers-1883

STAES, J. : "Antwerpsche reizigers van de vroegste tijden tot op heden". Lodewijk Janssens : Antwerpen, s.a. [1883]. 504 p. - [Jos. Staes]

stekelig-2000

LAMPO, Jan; VRELUST, Jef; VAN HOOF, Werner : "Van torens stekelig: een vermoeden van de Antwerpse Middeleeuwen". Hessenhuis : Antwerpen, 2000. - 48 p., ill. - (tentoonstelling Hessenhuis, Antwerpen, 30.09.2000-07.01.2001)

steyaert-beeldhouwkunst-1994

STEYAERT, John W. [edit.] ; TAHON-VANROOSE, Monique [medew.]; BLOCKMANS, Wim [medew.]; [et al.] : "Laat-Gotische Beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden". Ludion : Gent, 1994. - (Catalogus bij de tentoonstelling "Meesterwerken van de Gotische beeldhouwkunst" in het Museum voor Schone Kunsten van Gent van 18 september tot 27 november 1994).

stockmans-d&b_I; ..._II; .._.III

STOCKMANS, Jan-Baptist : "Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden". De Vries-Brouwers : Antwerpen, 1975. - 3 vol. in 1. - (reprint: Braeckmans : Brecht, 1895-1899).

stols-kolonisatie-1981

STOLS, E. : "Kolonisatie en expansie in het dagelijks leven van de hedendaagse tijd (1830-1940)", in "Bijdragen tot de Geschiedenis ...", 64(1981), 3-4: 237-260.

stroobants-klisklas

STROOBANTS, Petrus : "Historischen Klis Klas van St. Andries". Handschrift, (1859-1883), Archief Sint-Andrieskerk.

stynen-ovt-1998

STYNEN Herman : "De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940". Stichting Vlaams Erfgoed : Brussel, 1998.

stynen-vesten-1984

STYNEN, Léon : "De BLL-Building, een originele bouw op de Antwerpse Vestingen" in: "Om en rond de Antwerpse vesten", Antwerpen, 1984, p.20-21

taelverbond

VERSPREEUWEN, J.F.C. [edit.] : "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 1845-

taelverbond-2_3-1846

NYS, Karel : "Levensschets van Abraham Ortelius", in: "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 2e jg (1846), 3e deel, p.233-243

taelverbond-2_3-1846

CONSCIENCE, Hendrik : "De Brandende Schaepherder, Heidemare", in: "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 2e jg (1846), 3e deel, p.409-456

taelverbond-2_3-1846 / torfs-honger-1846

TORFS, Lodewijk : "Hongersnooden in de Nederlanden", in: "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 2e jg (1846), 3e deel, p.349-374

taelverbond-2_3-1846

HEREMANS, Jakob, F.J. : "Levensschets van Karel Lodewijk Ledeganck", in: "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 2e jg (1846), 3e deel, p.570-588

taelverbond-2_3-1846

DE DECKER, P. : "Levensschets van Jan Frans Willems", in: "Het Taelverbond: Letterkundig tijdschrift", J.-E. Buschmann : Antwerpen, 2e jg. (1846), 3e deel, p.432-456

tant-m&l19_2-2000

TANT, A. : "Madonna's op de straathoeken in Antwerpen". In: "Monumenten & Landschappen", 19,2(2000):32-50.

tas-1993

"Filip Tas, fotograaf: kunstenaars in Antwerpen, 1960-1970". Provincieraad : Antwerpen, 1993. - 123 p., ill.

tento_poppen-1934

"Stedelijke Feestzaal, Meir, Antwerpen. Van 1 tot 21 december 1934: Internationale tentoonstelling van oude en moderne poppen ... officieel programma. 2e uitgave". Buschmann : s.l. (Antwerpen), s.a. (1934) - 84 p., ill.

Thieme-Becker

THIEME, Ulrich; BECKER, Felix [edit.] : "Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler". Seeman : Leipzig, 1907-1950.

thijs-bolwerk-1990

THIJS, Alfons K.L. : "Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk : maatschappelijke betekenis van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen". Turnhout : Brepols, 1990. - 250 p. : ill. - ISBN 90-72100-28-X

thijs-kunst-1993

THIJS, Alfons K.L.; MANNAERTS, Rudi; BEELE, Siska; DE LAET, Peter; RUYMAEKERS, Jeannine J. : "Kunst- en cultuurgids Antwerpen". Brepols : Turnhout, 1993.

thijs-pakhuizen1874-1975

THIJS, A. : "Pakhuizen te Antwerpen in 1874, een balans na honderd jaar". In: "Antwerpen. Tijdschrift van de stad Antwerpen", 21,1(april 1975):15-26.

thijssen-maria-1902

THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 heiligen beelden in de straten van Antwerpen". Kennes : Antwerpen, 1902. - 390 p., ill.

thijssen-maria-1922

THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad". Dienst der Katholieke Werken : Antwerpen, 1922 (2e). - 328 p., ill.

thijssen-moeder-1911

THYSSEN, A. : "De eeredienst der H. Moeder Gods in de Hoofdkerk van Antwerpen: Met eene studie over het aloude beeld der Stadspatrones en over het voormalige beeldje van O. L. Vrouw op 't Staaksken". Sint-Victor : Turnhout, 1911. - 63 p., ill.

thijs-woonplaats-1981

THIJS, Alfons K.L. : "De relatie woonplaats/werkplaats als een spiegel van de produktieverhoudingen. Het voorbeeld van de Antwerpse textielindustrie (16de-18de eeuw)", in "Bijdragen tot de Geschiedenis ...", 64(1981), 3-4: 193-236.

thomas-straat-1971

THOMAS, J.B.J. : "Straat en nummer: beknopte handleiding voor naamgeving van straten en de nummering van gebouwen". VUGA : 's Gravenhaghe, 1971. - 102 p., ill.

thys-kooplieden-1930

THYS, Augustin : "Antwerpsche kooplieden en nijveraars uit de verleden eeuw". De Vlijt : Antwerpen, 1930. - 41 p., ill.

thys-rues-1873

THYS, Augustin : "Historique des rues et places publiques de la Ville d'Anvers". L. Gerrits : Anvers, 1873. - 520 p.

thys-straten-1893

THYS, A.: "Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen". - 2e ed. - H. en L. Kennes : Antwerpen, 1893. - 3 vol. in 1 bd., ill.

tijs_b&b-groeit-1984

TIJS, Rutger J. : "Bewoning en bebouwing van een stadsgewest in groei". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.53-77. - ill.

tijs_forti-groeit-1984

TIJS, Rutger J. : "Fortificatiewerken en stedelijke infrastructuur". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.45-52. - ill.

tijs-portret-2001

TIJS, Rutger : "Antwerpen: Historisch portret van een stad". Lannoo : Tielt, 2001. - 166 p., ill. - ISBN 90 209 4504 1

tijs-synthese-1991

TIJS, Rutger J. : "Antwerpen: cultuurhistorische synthese van een kunststad". Stichting Mens en Kultuur : Gent, 1991. - 120 p., ill. - ISBN 9072931181 - [SBA: 553211]; [UFSIA: MAG-B 21621]; [UFSIA: RG 2117 D 8].

tim-uitverkoop_5-1993

TIMMERMAN, Georges "De uitverkoop van Antwerpen. Aflevering 5: Nog meer kantoren aan de Brusselse Poort", in: "De Morgen", 16 augustus 1993, p.5.

tim-uitverkoop-1994

TIMMERMAN, Georges : "De uitverkoop van Antwerpen". Epo : Berchem, 1994. - 160 p., ill. - ISBN 90 6445 729 8.

todts-kmska-1993

TODTS, Herwig : "Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen". In: "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 31 (1993), 2: 43-78.

toerisme-standbeelden-1975

Stad Antwerpen, Dienst voor Toerisme : "Gedenkplaten, monumenten, standbeelden te Antwerpen (maart 1975)". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1975. - 16 p., machineschrift (gepolykopieerd)

topo-groeit-1984

"Toponiemen". In: DENYS, Luc [red.] : "Een stad groeit: eenheid in verscheidenheid". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1984, p.30-33. - 1 krt.

top-wilrijk-1967

VAN PASSEN, R.; ROELANDTS, K. : "Toponymie van Wilrijk". Gemeentebestuur van Wilrijk : [Wilrijk], 1967. - 237 p. : 2 losse krtn.

torengebouw-1985

RUYSSEVELT, Antoon en VAN POTTELBERGHE, M. :"Het Torengebouw te Antwerpen, de geschiedenis van een stedelijk landschap". Kredietbank : Antwerpen, 1985 - 71 p., ill. - (tentoonstelling, Kredietbank : 31.10-30.11.1985).

torfs-nieuwe_1-1862; torfs-nieuwe_2-1865

TORFS, Lodewijk : "Nieuwe geschiedenis van Antwerpen of schets van de beginselen en gebeurtenissen dezer stad, alsmede van de opkomste harer instellingen en gestichten". J.-E. Buschmann : Antwerpen, 1862-1865. - 2 vol. - 504 + 460 p.

tout-anvers-1914 / ta-1914

"Tout-Anvers: Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut voir. Adresses mondaines. Anvers-Pratique. Troisième année, 1914". S.n. : Anvers, s.a. [ca. 1914]. - 327 p., ill. - ( 21, Place de la Gare, Anvers / Imprimerie Aug. Van Nylen, Rue du Prince 28, Anvers).

tout-anvers-1953 / ta-1953

"Tout-Anvers: Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut voir. Adresses mondaines. Anvers-Pratique. Trente sixième année, 1953". S.n. : Anvers, s.a. [ca. 1953]. - 516 p., ill.

tuin-1978

"Bloemen, planten en tuinen in Antwerpen: de tuinaanleg en hofbouw. Stad Antwerpen, tentoonstelling 17 juni - 22 oktober 1978, Volkskundemuseum Antwerpen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1978. - 96 p.

tuin-1978

MOENS, J. : "Grepen uit de 19de eeuwse tuinbouwwereld", in: "Bloemen, planten en tuinen in Antwerpen: de tuinaanleg en hofbouw. Stad Antwerpen, tentoonstelling 17 juni - 22 oktober 1978, Volkskundemuseum Antwerpen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1978, p.44-63

uffelen-antwerpen-1951

CRAEYBECKX, Lode [medew.]; VAN UFFELEN, A.A. [ill.]; CLAES, Frans [ill.] : "Antwerpen". Stad Antwerpen - Gevaert Photoproducten : s.l. (Antwerpen), 1951. - 235 p., ill.

uffelen-antwerpen-1965

CRAEYBECKX, Lode [medew.]; VAN UFFELEN, A.A. [ill.]; CLAES, Frans [ill.] : "Antwerpen". Stad Antwerpen - Gevaert Photoproducten : s.l. (Antwerpen), 1965, (4e). - 111 p., ill.

uitstraling-1963

PERSOONS, Guido; VAN DEN NIEUWENHUIZEN, J. [medew.] : "1663-1963 / 1863-1963. (Geschiedenis en) Uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 3e eeuwfeest / 1963. (Tentoonstelling 24 januari - 14 februari 1964)". Van Ael : Antwerpen, 1964. - [51 p.], ill.

valvekens-opstand-1929

VALVEKENS, Emiel : "De Zuid-Nederlandse Norbertijner Abdijen en de Opstand tegen Spanje (maart 1576-1585)". Standaard-boekhandel : Antwerpen, Brussel, Leuven, 1929. - 287 p. - ("Proefschrift tot het verwerven van den titel van doctor in de geschiedkundige wetenschap aan de Katholieke Universiteit te Leuven")

van_caster-mech-1975

VAN CASTER, W. : "Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen". Kultuur en beschaving : Brussel, 1975. - 335 p., uitsl. plan. - (Anastatische herdruk van de uitgave van de Drukkerij Steurs-Bussers, Mechelen, 1901).

vandamme-appreciatie-1986

VANDAMME, Erik : "Appreciatie en contestatie: de gepolychromeerde houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden, ná de gotiek". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1986": 7-18.

vandamme-biechtgestoelte-1996

VAN DAMME, Jan : "Het biechtgestoelte van de Antwerpse Sint-Pauluskerk", in: "M&L", 15 (1996), 3: 38-49.

vandamme-gestoffeerd-1985

VANDAMME, Erik : "Gestoffeerd of niet? Enkele bedenkingen over onbeschilderde en gedeeltelijk beschilderde gotische houtsculpturen in de Zuidelijke Nederlanden". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1985": 7-17.

vandamme-polychromie-1982

VANDAMME, Erik : "De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden: materialen en technieken". Brussel, 1982. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, jaargang 44, nr. 35).

vandamme-verwantschappen-1984

VANDAMME, Erik : "Verwantschappen tussen Schilderkunst en Polychromie tijdens de Late Middeleeuwen". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1984": 27-37.

vanbelle-pierre-1976

VAN BELLE, Jean-Louis : "L'industrie de la pierre en Wallonie (16e-18e s.). Particulièrement à Feluy-Arquennes, Ecaussinnes et Soignies". Duculot : Gembloux, 1976.

vanbeneden-beelden-1987

VAN BENEDEN, Ben : "Beelden en monumenten in de stad", in: "Monumenta. Beelden en monumenten in de stad Antwerpen", Antwerpen, 1987, p.7-11.

vanbergen-1850-1927

VAN BERGEN, Edward : "Antwerpen omstreeks 1850". Janssens : Antwerpen, 1927. - 99 p.

vandale11-1984

GEERTS, G.; HEESTERMANS, H.; KRUYSKAMP, C. [medew.] : "Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal". Van Dale Lexicografie : Utrecht/Antwerpen, 1984. - 3 vol., 11e uitgave - 3730 p.

vandenbroeke-1981

VANDENBROEKE, Chr. : "De leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen, 15e-19e eeuw", in "Bijdragen tot de Geschiedenis ...", 64(1981), 3-4: 131-166.

vanderhenst-smidt-1996

VANDERHENST, Clara : "Het Museum Smidt van Gelder in Antwerpen". In: "Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen", 34 (1996), 2: 3-43.

vandereyken-michielsabdij-1988

VANDER EYKEN, K.J. [red.] : "De St.-Michielsabdij Antwerpen : iconografische tentoonstelling 1124-1830 : St.-Michielskerk, Antwerpen, 17 september-2 oktober 1988". S.n. : Antwerpen, 1988. - 115 p., ill.

vanhecke-landschappen-1981

VANHECKE, Leo; CHARLIER, Georges; VERELST, Luc : "Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu: van groene armoede tot grijze overvloed". Nationale Plantentuin van België : Meise-Brussel, 1981.

vanherck-pompe-1935

VAN HERCK, Charles : "Walter Pompe (en zijn werk)". Brouwers zonen & C° : Antwerpen, s.a. [1935 ca.]. - 42 p., ill. - [Overdruk uit: "Jaarboek XI 1935 van Antwerpen's Oudheidkundige Kring"].

vanleeuwen-florence-1985

VAN LEEUWEN, Rieke : "Kopiëren in Florence: kunstenaars uit de Lage Landen in Toscane en de 19de-eeuwse kunstreis naar Italië". Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut : Florence, 1985.

vannerus-limes-1943

VANNÉRUS, J. : "Le limes et les fortifications gallo-romaines de Belgisue". Brussel, 1943.

vanroey-XVIII-1952

VAN ROEY, Jan : "Historisch commentaar op de iconographie". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.413-416.

vd_velde-antw_XVI-1975

VAN DE VELDE, Carl : "De Schilderkunst", in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: "Antwerpen in de 16de eeuw". Mercurius : Antwerpen, 1975.", p.419-445.

vds-kronijk_1

VAN DER STRAELEN, J.-F. [aut.]; VAN DER STRAELEN, J.-B. [aut.]; VAN BERENDONCKS, A. [red.]; PRIMS, Floris [med.] : "De Kronijk van Antwerpen 1770-1819 : 1ste deel, 1 Januari 1770 tot 31 December 1785". Voor God en 't Volk : Antwerpen, 1929

vds-kronijk_5

VAN DER STRAELEN, J.-F. [aut.]; VAN DER STRAELEN, J.-B. [aut.]; RYLANT, J. [red.] : "De Kronijk van Antwerpen 1770-1817: vijfde deel, 1796-1796". Voor God en Volk : Antwerpen, 1933. - 236 p. + 4 p.

vds-kronijk_6

VAN DER STRAELEN, J.-F. [aut.]; VAN DER STRAELEN, J.-B. [aut.]; RYLANT, J. [red.] : "De Kronijk van Antwerpen: zesde deel, 1797-1798". Voor God en Volk : Antwerpen, 1934. - 341 p.

vds-kronijk_7

VAN DER STRAELEN, J.-F. [aut.]; VAN DER STRAELEN, J.-B. [aut.]; RYLANT, J. [red.]; PRIMS, Floris [medew.] : "De Kronijk van Antwerpen: zevende deel, 1799-1802". Bureel der 'Bijdragen tot de Geschiedenis' : Antwerpen, 1935. - 263 p.

vdw-1977

VANDE WEGHE, Robert : "Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen". Mercurius : Antwerpen, 1977. - 576 p., ill.

vdw-kunsten-1973

VANDE WEGHE, Robert : "Schone Kunsten en Antwerpse straatnamen". In: "Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen", 1973. KMSKA : Antwerpen, 1973, p.301-320, ill.

veeckman-blik-1992

VEECKMAN, Johan [red.] : "Blik in de bodem: recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1992. - 127 p., ill, bibliografie.

velde-kunstverbond-1997

VAN DE VELDE, Carl [edit.]; CUVELIER, Hilde [medew.]; e.a. : "Negentiende-eeuwse portretten uit het Kunstverbond van Antwerpen. [Tentoonstelling] Provinciaal centrum Arenberg, Arenbergstraat 26-28, 2000 Antwerpen, 1 oktober - 30 december 1997". Provincie Antwerpen : Antwerpen, 1997. - 124 p., ill.

venne-lefebvre-1895

VAN DE VENNE, Jef : "Joseph Lefebvre en zijn werk". Mössly : Antwerpen, 1895. 140 p., ill. + uitslaand plan (situatie 1894: "Plan aanduidende de wegenis en de riool- en kasseiingswerken onder het schepenschap van [...] J. Lefebvre uitgevoerd". Richard Huybrechts & Cie., s.a.)..

verbiest-cijns-1951

VERBIEST, Fr. : "Proeve van Inventaris der Cijnsboeken en Cijnsrollen van vóór 1400, in de Provincie Antwerpen". In: "Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore", 14 (1951): 33-81.

verbiest-kapittel-1977

VERBIEST, Frans : "Naar aanleiding van de kapittel-toponiemen te Wommelgem: een paar bedenkingen. Deel 1". In: "Heemkundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten : mededelingstijdschrift Gitschotelbuurschap", 25(1977), 4(winter 1977-1978):1-10.

verborgen-1997

"Verborgen schatten uit Antwerpse kerken". S.n. : s.l. (Antwerpen), s.a. (1997). - 32 p. – (Tentoonstelling, KB-toren, Antwerpen, 16 juni-29 augustus 1997).

verbraeken-monument-1987

VERBRAEKEN, Paul; HOLSBEKE, M. [medew.] : "Omtrent het monument. Documentaire tentoonstelling, Sint-Augustinuskerk Antwerpen, 3 juli -11oktober 1987". Stad Antwerpen : Antwerpen, 1987. - 36 p., ill.

verhulst-1978

VERHULST, Adriaan; "Het ontstaan en de vroege topografie van Antwerpen van de Romeinse tijd tot het begin van de 12de eeuw", in: VOET, Leon (red.), De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565, (Historische Uitgaven Pro Civitate, Reeks in-4°, nr. 7), Brussel, 1978, p. 13-40

verloove-ingeburgerde-2002

VERLOOVE, Filip : "Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen". Instituut voor Natuurbehoud : Brussel, 2002. - 227 p. - (Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 20).

vermoesen-kiel-1990

VERMOESEN, Luc : "Wandeling Tentoonstellingswijk en Kielpark". De Corte : Antwerpen, 1990. - 28 p., ill.

versieringen-1943

VON ROEDER-BAUMBACH, Irmengard; EVERS, H.G. [medew.] : "Versieringen bij Blijde Inkomsten gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw". De Sikkel : Antwerpen, 1943. - 199 p., ill. - (Maerlantbibliotheek, XIII).

versteylen-1928

VERSTEYLEN, Karel; VONCK, Lodewijk : "De straten van Berchem". Jac. Lamoen : s.l. [Berchem], 1928. - 125 p.

vesten-1984

"Om en rond de Antwerpse vesten". Belgische Lloyd : Antwerpen, 1984. - 72 p., ill.

visschers-andries-1862_1, 2, 3

VISSCHERS, P. : "Geschiedenis van St. Andries kerk te Antwerpen sedert hare opkomst, tot den huidigen dag". P.E. Janssens : Antwerpen, (1853; 1862). - 3 vol.

visschers-iets-1853

VISSCHERS, P. : "Iets over Jacob Jonghelinck, metaelgieter en penningsnyder, Octavio Van Veen, schilder in de 16e eeuw, en de gebroeders Collyns de Nole, beeldhouwers in de 15e, 16e en 17e eeuw". P.E. Janssens : Antwerpen, 1853. - VIII + 147 p.

visschers-verdussen-1857

VISSCHERS, P. : "Lykrede over den achtbaren en geleerden heer Hendrik Peeter Verdussen, overleden te Antwerpen den 4.n Mey 1857, met aanteekeningen". P.E. Janssens : Antwerpen, 1857. - 41 p.

visser-kerkvorsten-1961

VISSER, A.J. (dr.); ALTING VON GEUSAU, L.G.M. [medew.] : "Kerkvorsten en kerkvervolgers: Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming". Querido : Amsterdam, 1961. - 224 p., ill., met lexicon en register. - (Geïllustreerde Salamander: G99).

vk-94_1-1993

LAUWERS, Frans : "De Antwerpse taxi en zijn concurrenten". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):73-84).

vk-94_1-1993

HAUMAN, Marc : "Wannes Van de Velde: of hoe de rode draad van de Vlaamse folk een rood gordijn werd". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):57-72).

vk-94_1-1993

BRAEKMAN, W.L. : "Sneeuwsculpturen en ijspret te Antwerpen in de 17de en de 18de eeuw". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):3-45).

vk-94_1-1993

VERMEIREN, Ivo : "Antwerpen, stad der stoeten". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):193-209).

vk-94_1-1993

CORTEEL, Jan : "Vlaanderen en Antwerpen ontdekken na meer dan honderd jaar hun geheime ambassadeur in Japan en Korea: Een hond in Vlaanderen !". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):46-56).

vk-94_1-1993

SCHEERLINCK, Karl : "Antwerpse affichekunst omstreeks 1900". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):85-117).

vk-94_1-1993

SIMONS, G. : "Antwerpse gildeborden, gildeschotels e.a. bewaard in het Volkskundemuseum en het museum Vleeshuis te Antwerpen". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):118-123).

vk-94_1-1993

THIJS, Alfons K.L. : "Burgerlijk Antwerpen tegenover de cultuur der lagere klassen: van bestrijding naar conservatie". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):124-164).

vk-94_1-1993

VAN BROECK, Anne-Marie : "Het Antwerpse 'Zuid' tijdens het Interbellum: liefde en huwelijk, geboorte en doop, dood en begrafenis". Centrum voor studie en documentatie : Antwerpen, 1993. - ("Volkskunde", 94,1(januari-maart 1993):165-192).

vlieghe_amicorum-akl-1986

VLIEGHE, Hans : "'Fecit Simon Cossiers Gerelof': een zeventiende-eeuws kunstenaarshommage". In: "Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek: Liber Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j.", Acco : Leuven-Amersfoort, 1986, p.371-377, ill.

vlieghe-1815-1971

VLIEGHE, Hans : "Het verslag over de toestand van de in 1815 uit Frankrijk naar Antwerpen teruggekeerde schilderijen", in: "Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen", 1971, p.273-282.

voet-mpm-1965

VOET, L. : "Stad Antwerpen: het Museum Plantin-Moretus". Museum Plantin-Moretus : Antwerpen, 1965. - 6e - 46 p., ill. - (+ losbladig addendum, 1 p.).

voet-XVIII-1952

VOET, Leon : "Boeken en drukkers", in: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw, De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.314-347.

vonck-berchem-1901

VONCK, Lodewijk : "Geschiedkundige wandelingen in de gemeente Berchem bij Antwerpen". Desclée, De Brouwer en Aen. : Brugge, 1901. - 64 p.

vroom-bouw-1983

VROOM, W.H. : "De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen: De financiering van de bouw tot de beeldenstorm". De Nederlandsche Boekhandel : Antwerpen/Amsterdam, 1983.

vrouwehuis-1988

"Het Onze-Lieve-Vrouwehuis: vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen". ASLK : s.l., 1988. - 192 p., ill.

vtb-gids-1985

VAN OVERSTRAETEN, Jozef; GERITS, Jan [red.] : "Gids voor Vlaanderen: Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten". Vlaamse Toeristenbond : Antwerpen, 1985.

wachter-sw-1975

DE WACHTER, Leo : "Ons oud Sint-Willibrords en af en toe iets over het oudste Antwerpen". s.n.: s.l. (De Wacher : Antwerpen), 1975. - 167 p., ill. - [Uitgave in eigen beheer, gefotokopieerd].

warmenbol-boduognat-2001

WARMENBOL, E. : "Het standbeeld van Boduognat te Antwerpen (1861-1954)". In: "Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek", 2001, 1: 3-43. – [publicatiedatum, eind 2003].

warmenbol-feit-1987

WARMENBOL, Eugène [red.] : "Het ontstaan van Antwerpen: feiten en fabels". Warmenbol : Antwerpen, 1987. - IV + 195 p., ill.

warmenbol-feit-1987

WARMENBOL, Eugène : "Het neolithicum in het Antwerpse: sporen van de Michelsbergcultuur". In: WARMENBOL, Eugène [red.] : "Het ontstaan van Antwerpen: feiten en fabels". Warmenbol : Antwerpen, 1987, p.33-36.

warmenbol-feit-1987

VAN LOON, Jef : "Een taalkundige benadering van Antwerpens vroegste geschiedenis". In: WARMENBOL, Eugène [red.] : "Het ontstaan van Antwerpen: feiten en fabels". Warmenbol : Antwerpen, 1987, p.179-183, ill.

wedstrijd-1911

"Wedstrijd voor het benuttigen der beschikbare gronden ten gevolge de slechting der versterkte omheining van Antwerpen = Concours pour l'aménagement des terrains devenant disponibles par suite du démantèlement de l'enceinte fortifiée d'Anvers". Studie-commissie tot Inrichting der Antwerpsche Agglomeratie : Antwerpen, 1911. - 140 p. + ill.(ongenummerd) - (Druk: Van Os-De Wolf).

weerspiegeld-1929

"Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad". De Sikkel : Antwerpen, 1929. - 351 p., ill., uitsl. plan

weerspiegeld-1929

BELPAIRE, M.E. : "De Lei", in: "Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad", De Sikkel : Antwerpen, 1929, p.287-291.

weerspiegeld-1929

DE LANNOY, Maria : "De Lei", in: "Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad", De Sikkel : Antwerpen, 1929, p. 292-301.

weerspiegeld-1929

GORIS, J.A. : "Eene halve eeuw geschiedenis en enkele cijfers: Antwerpen sedert 1880", in: "Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad", De Sikkel : Antwerpen, 1929, p.334-347, plan.

weerspiegeld-1929

SCHMOOK, Ger [Sr.] : "Zurenborg", in: "Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad", De Sikkel : Antwerpen, 1929, p.178-193.

weerspiegeld-1929

VAN DEN WYNGAERT, Frank : "Achter het Gerechtshof", in: "Weerspiegeld Antwerpen: hoe 't vroeger was: onze schrijvers over hun stad", De Sikkel : Antwerpen, 1929, p.311-314.

weerts-2006

Weerts, H.; Cleveringa, P.; Westerhoff, W.; Vos, P., 'Nooit meer: afzettingen bij Duinkerke en Calais', Archeobrief (Methoden en Technieken), 2006, p.28-34.

wegwijzer-1914

"Feest-programma en wegwijzer voor de algemeene verlichting der beelden: 1814-1914, 100ste verjaring der herstelling van de Lieve-Vrouw- en andere h. beelden op de straten en openbare plaatsen der stad Antwerpen en voorgeborchten. Te vieren op zaterdag 15 en zondag 16 augusti 1914". S.n. : s.l. (Antwerpen), s.a. (1914) - 12 p.

wellens-1988

WELLENS, Marc : "Antwerpen: Stad in beweging. 1983-1987". M. Wellens : Merksem, 1988. - 238 p., ill.

werken-1964

"Een eeuw openbare werken te Antwerpen: gedenkboek en catalogus, Stedelijke Feestzaal Antwerpen, 21 augustus-6 september 1964". Dienst voor Werken der Stad Antwerpen : Antwerpen, 1964. - 404 + 80 p., ill.

werken-1968

"Een eeuw openbare werken te Antwerpen : tweede deel". Dienst voor Werken der Stad Antwerpen : Antwerpen, 1968. - 172 + 160 p., ill.

werveke-handel-1941

VAN WERVEKE, Hans : "Brugge en Antwerpen: Acht eeuwen Vlaamsche handel". Willemsfonds : Gent, 1941. - 216 p., ill.

wijngaert-beeldh-1964

VAN DEN WIJNGAERT, Frank : "De beeldhouwkunst in de XIXde eeuw". In: Genootschap voor Antwerpse geschiedenis : "Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw: Instellingen, economie, kultuur", Antwerpen, 1964, p.267-302.

wijngaert-smidt-1970

VAN DER WIJNGAERT, Frank [VAN DEN WIJNGAERT, F.]; SNOECKX, M. [medew.] : "Stad Antwerpen, Kunsthistorische musea: Museum ridder Smidt Van Gelder, beknopte gids". Govaerts : Deurne, 1970. - (4de, aangepaste druk) - 27 p., ill.

wijngaert-XVIII-1952

VAN DEN WIJNGAERT, Frank : "Teken- en prentkunst". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.231-247.

wilde-academien-1941

DE WILDE, G.A. : "Geschiedenis onze Academiën van Beeldende Kunsten". Davidsfonds : Leuven, 1941. - 185 p., ill. - (Keurreeks, 26)

willekens-gezicht-1975

WILLEKENS, Em.; VERSTAPPEN, Em. [medew.]; GAILLIAERDE, A. [ill.] : "Antwerpen - oud gezicht". Kempische boekhandel : Retie, 1975. - 79 p., ill. - [Tekst van Em. Willekens eerder verschenen als "De gedaanteverwisseling van een Stad" in "De Nieuwe Gazet", december 1972].

willekens-XVIII-1952

WILLEKENS, Emiel : "Drama en toneel". In: Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis : "Antwerpen in de 18de eeuw", De Sikkel : Antwerpen, 1952, p.275-300.

willems-keus_I-1875

WILLEMS, J.F.; ROOSES, Max [compil.] : "Keus uit de dicht- en prozawerken". Rogghé : Gent, 1875. - 2 vol. (eerste deel, 1812-1830; 199 p. = willems-keus_I-1875). - (Uitgaven van het Willems-Fonds; 74)

willems-onderzoek-1828

WILLEMS, J.F.: "Historisch onderzoek naer den oorsprong en den waren naem der openbare plaetsen en andere oudheden van de stad Antwerpen". H.P. Van der Hey : Antwerpen, 1828. - IX + 294 p., front., ill., uitslaande pltn (1 stadsplan Bononiensis).

willis-vesten-1984

WILLIS, Alfred : "Alexis Brialmont, legeringenieur en strateeg" in: "Om en rond de Antwerpse vesten", Antwerpen, 1984, p.16-19.

wit_01

SCHOUPS, Inge [medew.] : "1200 jaar Antwerpenaren en hun rijke verleden", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 1 (1996), p.1-32.

wit_02

LAMPO, Jan [medew.] : "De Antwerpenaren en hun verkeer", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 2 (1996), p.33-56.

wit_03

ASAERT, Gustaaf [medew.] : "De Antwerpenaren en hun haven", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 3 (1996), p.57-80.

wit_04

VAN CAUWENBERGH, George [medew.] : "De Antwerpenaren en hun huizen", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 4 (1997), p.81-104.

wit_05

VERBRAEKEN, Paul [medew.] : "De Antwerpenaren en hun kunstenaars", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 5 (1997), p.105-128.

wit_06

KINT, An [medew.]; HANCKÉ, Lode [medew.] : "De Antwerpenaren en hun bestuurders", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 6 (1997), p.129-152.

wit_07

VEECKMAN, Johan [medew.]; LAUWERS, Frans [medew.] : "De Antwerpenaren en hun dagelijks leven", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 7 (1997), p.153-176.

wit_08

KINT, An [medew.]; LEEMANS, Leon [medew.] : "De Antwerpenaren en hun misdaad en straf", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 8 (1997), p.177-200.

wit_09

NAUWELAERTS, Mandy [medew.] : "De Antwerpenaren en hun oorlogen", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 9 (1997), p.201-224.

wit_10

LOMBAERDE, Piet [medew.] : "De Antwerpenaren en hun stadsbeeld", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 10 (1997), p.225-248.

wit_11

BLONDÉ, Bruno [medew.]; DEVOS, Greta [medew.] : "De Antwerpenaren en hun handelaars", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 11 (1997), p.249-272.

wit_12

MARINUS, Marie Juliette [medew.] : "De Antwerpenaren en hun gelovigen", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 12 (1997), p.273-296..

wit_13

KINT, An [medew.]; LAUWERS, Frans [medew.] : "De Antwerpenaren en hun amusement", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 13 (1997), p.297-320.

wit_14

MARINUS, Marie Juliette [medew.] : "De Antwerpenaren en hun kerken en kloosters", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 14 (1997), p.321-344.

wit_15

DECOMMER, Paul [medew.]; DEGRYSE, Karel [medew.] : "De Antwerpenaren en hun armen en rijken", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 15 (1997), p.345-368.

wit_16

ASAERT, Gustaaf [medew.] : "De Antwerpenaren en hun havenarbeiders", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 16 (1998), p.369-392.

wit_17

DECEULAER, Harald [medew.]; MARES, Ann [medew.] : "De Antwerpenaren en hun nijverheid", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 17 (1998), p.393-416.

wit_18

PUT, Eddy [medew.] : "De Antwerpenaren en hun onderwijs", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 18 (1998), p.417-440.

wit_19

DEN HOLLANDER, Marijke [medew.]; DE VROEDE, Erik [medew.] : "De Antwerpenaren en hun sport", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 19 (1998), p.441-464.

wit_20

LAMPO, Jan [medew.] : "De Antwerpenaren en hun cultuur", in: "Waar is de Tijd: 1200 jaar Antwerpen en de Antwerpenaren", Nr. 20 (1998), p.465-488.

wit_21

NAUWELAERTS, Mandy; POTTIER, Werner : "De groei van de stad". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 21 (1998), p.489-520).

wit_22

STALLAERTS, Rik [medew.] : "De cinema". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 22 (1998), p.521-544).

wit_23

ROMBOUTS, Tony [medew.]; VERDONCK, Guy [medew.] : "Bieren en cafés". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 23 (1998), p.545-568).

wit_24

LAUWERS, Frans : "Winkels en markten". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 24 (1998), p.569-592).

wit_25

SCHRAM, Harry [medew.] : "De Zoo". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 25 (1998), p.593-616).

wit_26

VAN HOOF, Werner : "De polderdorpen". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 26 (1998), p.617-640).

wit_27

NYS, Jos [medew.] : "Het moderne verkeer". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1998. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 27 (1998), p.641-664).

wit_28

SAS, Bart [medew.] : "Aan het werk". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 28 (1999), p.665-688).

wit_29

MARTIN, Dirk [medew.] : "De wereldoorlogen". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 29 (1999), p.689-712).

wit_30

CAREMANS, Vera [medew.] : "Kiel en Hoboken". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 30 (1999), p.713-736).

wit_31

SUYKENS, Fernand [medew.] : "De Wereldhaven". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 31 (1999), p.737-760).

wit_32

MORTELMANS, Koen [medew.] : "De vrije tijd". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 32 (1999), p.761-784).

wit_33

PEETERS, Ludo [medew.]; RAYMAEKERS, Hennie [medew.]; STRYCKERS, Hendrik [medew.] : "Deurne en Borgerhout. Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr.33 (1999), p.785-808).

wit_34

HANCKÉ, Lode [medew.] : "De Politiek". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 34 (1999), p.809-832).

wit_35

VAN BULCK, Gaston [medew.] : "Berchem". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 35 (1999), p.833-856).

wit_36

POTTIER, Werner [medew.] : "De Ring". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 36 (1999), p.857-880).

wit_37

JACOBS, Eduard [medew.]; LAUWERS, Frans [medew.] : "Merksem en Dam". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 37 (1999), p.881-904).

wit_38

GRIGNARD, Robert [medew.]; LAUWERS, Frans [medew.]; PALINCKX, Koen [medew.] : "Jeugd". Waanders/Diogenes - SAA : Zwolle, 1999. - (Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw : Nr. 38 (1999), p.928-905).

wit_39

CASSAUWERS, Hugo [medew.]; VAN NUFFEL, Gilbert [medew.] : "Wilrijk", in: "Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw", Nr. 39 (1999), p.952-929.

wit_40

VAN DE VELDE, Wannes [medew.] : "Stadgenoten", in: "Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw", Nr. 40 (2000), p.953-976.

wit_41

POTTIER, Werner [red.] : "Register", in: "Waar is de Tijd: Antwerpen in de 20e eeuw", Nr. 41 (2000), p.977-1000.

zoo-1985

KRUYFHOOFT, Cécile [edit.] : "Zoom op Zoo: Antwerp zoo focusing on Arts and Sciences". Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1985. - 427 p., ill.

zoo-kunstpatrimonium-1975

VAN LOOCK-VERBERCKMOES, Hilda; MERTENS, Fr. en W. VAN DEN BERGH [medew.] : "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, Geïllustreerde inventaris van het kunstpatrimonium op 15 maart 1975". Kon. Mij. voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, 1975. - 114 p., ill.

zoo-ost-1973

MERTENS, Fr. en W. VAN DEN BERGH [medew.] : "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, Alfred Ost-zaal: Geïllustreerde inventaris van tekeningen, akwarellen en plakkaten". Kon. Mij. voor Dierkunde van Antwerpen : Antwerpen, s.a. (1973). - 114 p., ill.

zuid-1993_1; zuid-1993_2

PRIMS, Lut; DE MEYER, Ronny : "Het Zuid (Antwerpen, 1875-1890): architectuur & maatschappij". Antwerpen 93 : Antwerpen, 1993. - 2 vol., 252 + 226 p., ill. - ISBN 90-6303-516-0

 

Kroniek Antwerpen > Sigels (Bibliografie)

  Website beheerd door QuickerSite