Agenda - AVBG https://www.avbg.be nl 14/12/2016 - 2e bezoek aan het Architectuurarchief voor AVBG-leden Tue, 29 Nov 2016 10:44:36 GMT Tim Het eerste bezoek aan het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) op 14 november voor een lezing en een rondgang achter de schermen was een groot succes.

AVBG-leden en sympathisanten die er in november niet bij konden zijn, verwelkomen we graag op woensdag 14 december 2016 om 19u30 voor een tweede bezoek aan het APA. 

Bestuurslid Stefaan Grieten, stafmedewerker van het archief, biedt een gevarieerd programma aan op basis van materiaal uit de archiefcollectie.  Beginnen doen we met een virtuele wandeling van het Centraal Station naar de Schelde, aan de hand van materiaal uit de collectie. Vervolgens worden enkele unieke stukken uit de verzameling getoond. Sluitstuk is een korte rondgang achter de schermen.

Om praktische redenen is er een maximum van 25 deelnemers. We vragen u dan ook uw aanwezigheid te melden aan stefaan.grieten@avbg.be.

Alvast van harte welkom!


Praktische info:

Woensdag 14 december 2016, 19.30u.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen
Parochiaanstraat 7
(verbindingsstraat tussen Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt, achter het koor van de Sint-Jacobskerk)

]]>
Zondag 8 mei 2016: Bezoek de archeologische opgraving van de Spaanse omwalling! Tue, 03 May 2016 21:55:52 GMT Tim
Op zondag 8 mei krijgt iedereen de unieke kans om de restanten van de Spaanse omwalling te bezoeken en een archeologische werf van dichtbij te ontdekken. In het kader van de werken aan de Noorderlijn hebben archeologen een deel van de omwalling blootgelegd. In principe zijn er geen bezoekers toegelaten op de site, maar op 8 mei kan iedereen de vondsten komen bezichtigen tussen 11 en 17 uur.

(opmeting bastionhoek Huidevettersbastion, © Stad Antwerpen )

Waar vandaag de Leien gelegen zijn, lag in de 16de eeuw de Spaanse omwalling. Dit was een versterkte stadsmuur om Antwerpen te beschermen tegen invallen van buitenaf. Met de werken aan de Leien in het kader van het project Noorderlijn, kwam de stadsomwalling terug aan het licht. Op 8 mei is een onderdeel ervan, namelijk het Huidevettersbastion tot 6 meter onder het straatniveau uitgegraven en dus volledig zichtbaar. De stad grijpt deze gelegenheid aan om een open werf te organiseren. Zo heeft iedereen de kans om deze archeologische vondst te komen bezichtigen. Daarna wordt op deze plaats de premetrotunnel aangelegd.

Praktisch
De ingang voor bezoekers is voorzien aan de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei. Opgelet, dit is géén AVBG-activiteit. Je kan de werf op eigen initiatief gratis bezoeken van 11 tot 17 uur. Inschrijvingen zijn niet nodig. Voorzie stevig schoeisel.

Meer weten? Contacteer de Dienst Archeologie van de Stad Antwerpen (archeologie@stad.antwerpen.be) of bezoek de website 'Antwerpen Doorgrond'

 

]]>
03/12/2015 - Lezing 'Een bijdrage tot de analyse van het vogelvluchtplan op Antwerpen (1524-1528)' Fri, 13 Nov 2015 10:57:16 GMT Tim
Op donderdag 3 december 2015 zijn de AVBG-leden en sympathisanten welkom in het Stadsmagazijn voor een rijk gestoffeerde lezing van Marc Hendrickx over het bijzondere Vogelvluchtplan van Antwerpen uit 1524-1528.

De lezing vangt aan om 19u30 en eindigt voor 21u30. De fraaie voormalige stadsmagazijnen zijn gelegen aan de Keistraat (nrs. 5-7) en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (o.a. Tram 7 – halte Tolhuis). Meer informatie: http://www.stadsmagazijn.be/contact

Deze activiteit is zoals steeds gratis. Bevestiging van uw komst graag uiterlijk op 1 december aan Stefaan.Grieten@avbg.be.


Het zgn. ‘vogelvluchtplan’ dat Antwerpen vanuit westelijk perspectief afbeeldt en dat traditioneel tussen 1524 en 1528 wordt gedateerd, werd tot hiertoe weinig in detail bestudeerd. Dat is jammer, want het plan biedt een verrassende en soms gedetailleerde inkijk in het Antwerpen van de jaren ‘20 van de zestiende eeuw, met zijn stadspoorten, kerken en kapellen, handelshuizen, militaire arsenalen, evenals haringhangen, raam-, speel- en schuttershoven, visvijvers en vetterijen, wind- en watermolens, enzovoort.

Wie doorheen de manifeste vertekeningen, schematiserende afbeeldingen en zelfs fouten wil kijken, vindt er een pendant voor het latere plan van Vergilius Bononiensis (ca. 1565), dit keer echter vanuit een westelijk gezichtspunt. Meer nog, het vogelvluchtplan toont panden die tot hiertoe in de literatuur amper werden opgemerkt: mogelijk het vroegere Augustijnenklooster, het Predikherenpand, de Cellebroeders aan de Eiermarkt, het gotisch stadhuis, het Artilleriehuys en de Houten Eeckhof, de Munt, …. Wie let op architecturale details kan bovendien liefst 27 huistorens onderscheiden, en verder duifhuizen, gaanderijen, loggia’s, een gotische poortversiering en zelfs een middeleeuws steen met weergang en vier erkertorens, in volle stadscentrum…
 

]]>
23/04/2014: AVBG-activiteit - Lezing: Henry Van de Velde en de Antwerpse art nouveau Mon, 21 Apr 2014 20:28:57 GMT Tim
Op woensdag 23 april 2014 zijn de AVBG-leden zijn welkom voor een lezing van bestuurslid Stefaan Grieten over Henry Van de Velde en de Antwerpse art nouveau, en de moeizame erkenning van diezelfde art nouveau vanaf de late jaren 1960. Aansluitend belicht Stefaan in een kortere lezing de merkwaardige vondst van een renaissance poort, afkomstig van de Antwerpse residentie van Erard de la Marck, prins-bisschop van Luik (1505-1538).


Afbeelding: © Fonds Henry van de Velde, ENSAV-La Cambre


Ook deze keer komen we bijeen op een uitzonderlijke locatie, namelijk de crypte van de Sint-Pauluskerk. De crypte is te bereiken langs de kerktuin achter het monumentale poortgebouw in de Sint-Paulusstraat. Om de voorbereiding van de vergadering in goede banen te leiden, vragen wij om uiterlijk 22 april uw komst te bevestigen via Stefaan.Grieten@avbg.be.


Het AVBG-bestuur

 

]]>
04/06/2013: AVBG-activiteit - Lezing Jo Haazen Mon, 20 May 2013 18:32:00 GMT Tim
Beste AVBG-lid,

Het bestuur nodigt u van harte uit op een nieuwe AVBG-activiteit op dinsdag 4 juni 2013, een ietwat verrassende keuze deze keer: musicus en beiaardier Jo Haazen vergast ons op een lezing die verschillende archeologische en bouwhistorische paden bewandelt. Als cultuurmens met een lange staat van dienst is Jo Haazen  een bevoorrecht getuige en actor geweest, en daardoor kan hij uit zijn rijke ervaringen en herinneringen putten voor een boeiend en relaas. Op het programma staan onderwerpen zoals de restauratie van de kathedraal, Rubens, de historische opgravingen in de jaren 1950 van professor Adelbert Van de Walle. Een lezing zonder beelden weliswaar, maar een beeldrijke uiteenzetting lijkt het wel te worden. Een oriëntatie in dat verband vindt u op de website van de spreker.

De uitzonderlijke locatie wordt ons ter beschikking gesteld door de Lodewijk & Frans Mortelmans vzw, en staat sinds enkele maanden in de belangstelling door de in het oog springende vondst van bestuurslid Jerry Driesen .

Afspraak op dinsdag 4 juni 2013, Boterhamstraat 1, om 20u. Om organisatorische redenen graag voor het einde van de maand een seintje om uw aanwezigheid te bevestigen op stefaan.grieten@avbg.be.

Stefaan Grieten,
namens het bestuur

]]>
16/04/2013 Jaarvergadering - uitnodiging Sun, 07 Apr 2013 21:47:33 GMT Tim  


Beste AVBG-lid,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering op 16/4/2013 om 20u. De vergadering vindt dit jaar plaats op een uitzonderlijke locatie: de Zilversmidskamer, te bereiken langs de Zilversmidgang (Lange Koepoortstraat 58). Een unieke gelegenheid om deze historische site te ontdekken! Een virtueel voorsmaakje vindt u op www.zilversmidskamer.net. Om de voorbereiding van de vergadering in goede banen te leiden, zouden we willen vragen uw komst voor 14 april te bevestigen.

Op het programma staat naar goede traditie een lezing van Tim Bellens (dienst archeologie van de stad Antwerpen) over de archeologische campagnes die het team stadsarcheologie in 2011-2012 heeft afgewerkt.

Daarnaast ook de gebruikelijke administratieve plichtplegingen: de goedkeuring van het verslag van de vorige jaarvergadering, de goedkeuring van de jaarrekening, en een samenvatting van het voorbije werkjaar.

Aangezien het mandaat van bestuurslid Wim Strecker vacant is, lanceren we tevens een oproep aan geïnteresseerde kandidaten om hun kandidatuur te melden via contact@avbg.be.
Nieuwe kandidaturen van zowel AVBG-leden als externen zijn welkom en kunnen tot 14 april worden ingediend door eenvoudig bericht aan Stefaan Grieten, Petra Maclot of Tim Bisschops. Externe kandidaten laten hun kandidatuur best door een korte motivatie vergezellen.

Liefhebbers kunnen op de jaarvergadering een gratis exemplaar verkrijgen van 'n Propere tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), de AVBG-publicatie uit 1988 die de gelijknamige tentoonstelling begeleidde.
Er is overigens nog meer boekennieuws. De bibliotheekcollectie van AVBG die stelselmatig aangroeide maar nooit echt een optimaal gebruik kende, wordt opgeheven. De leden krijgen de kans om in de loop van het voorjaar hun persoonlijke bibliotheek voor een gunstprijs aan te vullen. Concrete informatie hoort u op de vergadering zelf.

De vergadering wordt naar goede gewoonte afgesloten met een receptie.
 

Tot op de jaarvergadering!
 

het AVBG-bestuur

]]>
18/11/2012 : Symbolische sluiting Zeemanshuis Tue, 13 Nov 2012 11:28:15 GMT Tim
Op zondag 18 november sluit de directeur van het Internationaal Zeemanshuis Antwerpen (IZA) voorgoed de deuren van dit Antwerpse monument en wuift de buurt het personeel van het Zeemanshuis uit.

]]>
27/09 Studiedag 'Het 17de en 18de-eeuwse woonhuis' Wed, 12 Sep 2012 22:31:54 GMT Tim
Op 27 september 2012 organiseert het Departement Ontwerpwetenschappen, afdeling Monumenten- en Landschapszorg van Artesis Hogeschool Antwerpen een studiedag over 17de en 18de-eeuwse woonhuis.

De studiedag beoogt een bijdrage te leveren aan de bouwhistorische kennis en de conserverings- of restauratie-interventies van Antwerpse woningen uit de 17de en 18de eeuw.

AVBG-bestuurslid Jerry Driesen is één van de sprekers. Hij verzorgt een bijdrage over blauwe hardstenen puien als kenmerkend onderdeel van het Antwerpse woon- en winkelhuis uit de 17de en 18de eeuw.

Deelname is gratis. Inschrijven kan nog tot 15 september. 
Download hier het programma en de contactgegevens.
 

]]>
25/09 Provinciale Landschapsdag 2012: De vallei van het Schijn Thu, 06 Sep 2012 13:33:18 GMT Tim


Op dinsdag 25 september vindt in Zoersel de Provinciale Landschapsdag 2012 plaats.

De provinciale landschapsdag focust elk jaar op een ander typisch stuk landschap in de provincie Antwerpen. Onderwerp dit jaar is de vallei van het Schijn. De studiedag biedt een gevarieerde kijk op componenten die het landschap vroeger en nu vorm gaven, van archeologie en geomorfologie over menselijke geografie en toponiemen tot ecologische relaties.

In de voormiddag analyseren verschillende sprekers dit landschap op historisch, socioeconomisch, ecologisch en planologisch gebied. In de namiddag staan excursies op het programma die dieper ingaan op een aantal aspecten.

De studiedag is gratis. Inschrijven kan nog tot 18 september.

Download hier de folder met programma, excursies en praktische info
 

 

]]>
Week van de Begraafplaatsen 26 mei - 3 juni 2012 Sat, 12 May 2012 12:30:16 GMT Tim
Van zaterdag 26 mei tot zondag 3 juni 2012 wordt al voor de tiende maal de Week van de Begraafplaatsen georganiseerd.

De Europese week van de Begraafplaatsen werd gelanceerd door de Association of Significant Cemeteries in Europe. Vandaag zijn er zo'n 130 Europese begraafplaatsen uit meer dan 20 Europese landen bij de organisatie aangesloten.

In Vlaanderen sloegen dit jaar de funeraire verenigingen Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje de handen in elkaar. Zij stelden een fraai programma samen met rondleidingen, wandelingen en voordrachten op en over een dertigtal Vlaamse en Brusselse begraafplaatsen.

Download hier de brochure

 

]]>
26 maart 2012: Jaarvergadering AVBG Thu, 06 Sep 2012 13:31:34 GMT Tim

De AVBG nodigt haar leden graag uit op de jaarvergadering 2012. De vergadering vindt plaats op maandag 26 maart om 20u in de Vergaderzaal (1e verdieping) van feestzalen De Zoltjes, Sint-Paulusstraat 31, 2000 Antwerpen.

Programma

20u00: Ontvangst

20u15: Presentatie jaarverslag 2011

20u30: Voorstelling en bespreking nieuwe website en nieuw publicatieconcept

21u00: Van blik, zink, blauwe hardsteen, terracotta, lavasteen en plaatstaal : historische straatnaamborden in Antwerpen’, een lezing/presentatie door Jerry Driesen

21u30: Huisje, tuintje, boompje, beestje? Antwerpenaars en hun kijk op vastgoed in de late veertiende eeuw’, een lezing/presentatie door Tim Bisschops

22u00: Receptie

Leden die in 2010 nog lidgeld betaalden kunnen op de jaarvergadering het achterstallige tweede Bulletin van 2010 in ontvangst nemen. Ook onze donateurs bieden we graag een exemplaar aan. Leden aangesloten na 2010 zullen het Bulletin aan kostprijs kunnen verkrijgen (€10). Verder kunnen geïnteresseerden een gratis exemplaar bekomen van het boek ‘n Propere tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), een AVBG-publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling uit 1988, onder redactie van Petra Maclot en Werner Pottier.

Wij hopen u op 26 maart te mogen verwelkomen

Het bestuur

Geplaatst door Tim Bisschops 14 mrt, 2012

]]>
Tentoonstelling over het werk van architect Jos Bascourt Thu, 06 Sep 2012 13:30:41 GMT Tim

Van 1/12/2011 tot 31/1/2012 loopt bij antiquair Michel Bascourt (Mechelsesteenweg 17 te Antwerpen) een tentoonstelling over de Antwerpse architect Jos Bascourt (1863-1927). De tentoonstelling bestaat uit onder meer originele plannen, tekeningen en foto's en biedt een unieke blik op het gevarieerde en oeuvre van Bascourt.

Geplaatst door Tim Bisschops 14 dec, 2011

]]>
Internationaal colloquium The Notion of the Painter-Architect in ... Thu, 05 Apr 2012 15:16:16 GMT Tim Internationaal colloquium The Notion of the Painter-Architect in Italy and the Southern Netherlands - 1-3 december 2011 - Antwerpen, Rubenianum

In conjunction with the “Palazzo Rubens. The Master as Architect” exhibition, the Rubenianum, the Rubens House and the Department of Design of the University of Antwerp will organize an international colloquium. Under the title “The Notion of the Painter-Architect in Italy and the Southern Netherlands”, international specialists will explore and present the meaning of design or “disegno” in Renaissance and Baroque architecture and painting.

The colloquium will take place on 1, 2 and 3 December 2011 in the Rubenianum in Antwerp. Read all about the content, the programme and speakers, how to register and practical information about the colloquium here.

Geplaatst door Tim Bisschops 19 nov, 2011

]]>
2e Baksteencongres - 21-22/10/2011 Thu, 05 Apr 2012 15:14:28 GMT Tim Op 21 en 22 oktober 2011 vindt in het Congrescentrum De Pitte (Boom) de tweede editie van het Baksteencongres plaats. Onder de titel 'Vrouwen en kinderen eerst! Sociale aspecten bij de baksteennijverheid' willen de organisatoren dit jaar licht werpen op enkele sociale aspecten van de baksteennijverheid vroeger en nu.

Tijdens beide dagen wordt de voormiddag gevuld met lezingen door professionele sprekers, in de namiddag vervolgd met plaatsbezoeken. Alle lezingen worden nadien gebundeld in een kroniek.

De lezingen van het eerste Baksteencongres in 2009 werden inmiddels gebundeld en zijn sinds kort in boekvorm verkrijgbaar. Het boek 'In vuur en vlam! Over omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen' kost 15 euro en is verkrijgbaar bij de Provincie Antwerpen (elah@provant.be of 03/880 76 16).

Geplaatst door Tim Bisschops 11 okt, 2011

]]>
Jaarvergadering en jaaroverzicht 'archeologie in Antwerpen 2011' Thu, 05 Apr 2012 15:13:20 GMT Tim Maandag 28 februari 2011, 20 uur: Jaarvergadering & Jaaroverzicht archeologie

De AVBG-leden worden vriendelijk uitgenodigd op de jaarvergadering en aansluitend het inmiddels traditionele jaaroverzicht 'Archeologie in Antwerpen', dit jaar verzorgd door stadsarcheoloog Tim Bellens.

Het bestuur van de AVBG is herkiesbaar. Eugène Warmenbol, Marc Hendrickx en Anne-Mie Havermans stellen zich niet meer kandidaat. Wij danken hen hartelijk voor hun jarenlange inzet. Nieuwe kandidaturen van zowel AVBG-leden als externen zijn welkom en kunnen tot 21 februari worden ingediend door eenvoudig bericht aan Stefaan Grieten, Petra Maclot of Tim Bisschops. Externe kandidaten laten hun kandidatuur best door een korte motivatie vergezellen.

Met een hapje en een drankje sluiten we de avond af. Geïnteresseerden kunnen na afloop van de vergadering een gratis exemplaar bekomen van het boek 'N propere tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), een AVBG-publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling uit 1988, onder redactie van P. Maclot en W. Pottier.

Plaats van afspraak:

Kathedraalcafé Goublomme Lijnwaadmarkt 10/12 - 2000 Antwerpen

met dank aan de familie J. Beenhouwers

Geplaatst door Tim Bisschops 27 jan, 2011

]]>
Lezing: Een tocht over de Antwerpse wallen, ... Thu, 05 Apr 2012 15:12:37 GMT Tim Maandag 6 december 2010, 20 uur, lezing

Een tocht over de Antwerpse wallen: hypothetische interpretatie van enkele iconografische bronnen

In het spoor van Jozef Linnig, Florent Joostens, Frans Hendrik de Cort, Louis Pulinckx e.a. neemt Marc Hendrickx de AVBG-leden op maandag 6 december mee op een tocht over en langs Antwerpens verdwenen middeleeuwse en zestiende-eeuwse wallen. Onderweg blijven we stilstaan bij een aantal interessante maar moeilijk herkenbare gebouwen die onze gids beargumenteerd zal identificeren. Met een drankje sluiten we de lezing af.

Plaats van afspraak:

Kathedraalcafé Goublomme Lijnwaadmarkt 10/12 - 2000 Antwerpen

met dank aan de familie J. Beenhouwers

(*) Afbeelding: Fragment van het 17e-eeuwse schilderij ‘Maskerade van schaatsers op de Antwerpse Vesting’ door Denys Van Alsloot, © Madrid, Prado

]]>
Exclusief voor AVBG-leden: avondlijk bezoek aan de ‘Dôme des Halles’, modepaleis van weleer Thu, 05 Apr 2012 15:09:48 GMT Tim

Maandag 31 mei 2010, 20 uur, geleid bezoek voor AVBG-leden

aan de ‘Dôme des Halles’, modepaleis van weleer, door Petra Maclot

Locatie: zuidhoek Melkmarkt / Kaasrui.

Waar zijn ze gebleven, de modepaleizen van weleer, met hun luxueuze vitrinegevels en feërieke interieurs, en met namen, die Parijse elegantie en verfijndheid evoceerden? Au Lilas, à l’ Innova­tion … enkel hun namen bleven nog een tijd hangen als referentie voor een plek, zoals ‘on den Bazaar’. Net zoals tot zijn spectaculaire afbraak in de vroege jaren 1970 het prachtige gebouw ‘à la Vierge Noire’ uit 1895 ‘de hoek van het Kipdorp met de Sint-Jacobsstraat’ betekende, zo is ‘de hoek van de Melkmarkt met de Kaasrui’ voor elke Antwerpenaar ouder dan 40 ‘Festival’. Het gebouw is namelijk al zoveel ouder dan de Vierge Noire, dat zijn oorspronkelijke naam Dôme des Halles lang vergeten is: dit monumentale hoekgebouw met elegante toren is voor zover duidelijk namelijk het oudste modepaleis dat Antwerpen uit zijn Belle Epoque overhoudt, en waar bovendien de traditie als chique kledingzaak heeft stand gehouden.

Sinds zijn oprichting in 1870 als Au Louvre - Magasin de Nouveautés en de uitbrei­ding in 1908 als één van de Belgische bijhuizen van de Brusselse maatkledingzaak Gouverneur & Pirson, wordt hier al 140 jaar lang de rijke burgerij in weelderig gedecoreerde salons verleid tot forse uitgaven voor kwaliteitsvolle lingerie, bovenkleding en accessoires in even mooie emballage. Maar wie zag ooit de kelders en de bovenverdiepingen en zolders? Wie genoot ooit het uitzicht op de kathedraal en Sint-Carolus Borromeus vanuit deze bijzondere hoek?

Omdat uiteraard ook gebouwen die ‘nog maar’ 140 jaar oud zijn kunnen boeien neemt de AVBG haar trouwe leden deze keer eens mee naar deze goedbe­waarde getuige van een frivool verleden. In functie van een verantwoord ontwerp voor de reconversie en restauratie is dit als monument be­schermde gebouw namelijk onderworpen aan een bouwhistorisch on­derzoek, waarvan de resultaten kunnen getoond worden. Dit exclusieve avondlijke bezoek is mogelijk dankzij de eigenaars-opdrachtgevers, die de werking van onze vereniging al enige jaren steunen en reeds andere panden voor bezoek openstelden. Hun ontvangst belooft bovendien te voorzien in een aangename verrassing!

Opgelet: Het gebouw is stevig, netjes en van verlichting voorzien. Het is volledig bereikbaar met veilige trappen en op de kelder en de zolderverdiepingen na zelfs via een lift. Maar vooral die zolderverdieping en het panoramisch uitzicht lonen zeer de moeite, dus in Michelin-jargon gespreken: ça vaut l’effort!

Zoals altijd: vergeet niet op tijd te komen!

Petra Maclot

Geplaatst door Tim Bisschops 26 mei, 2010

]]>
<![CDATA[Jaarvergadering 2010 & jaaroverzicht archeologisch onderzoek]]> Thu, 05 Apr 2012 15:08:30 GMT Tim Alle AVBG-leden worden uitgenodigd op de jaarvergadering 2010. De vergadering, gevolgd door het vertrouwde jaaroverzicht van het archeologisch onderzoek in Antwerpen, wordt gehouden op maandag 1 maart en gaat dit jaar door op de eerste verdieping van 'Zomaar een dak', de Universitaire Parochie in de Prinsstraat (nr. 32-34). Op de agenda staan (voorlopig):

1) Goedkeuring verslag jaarvergadering 2009

2) Goedkeuring financieel verslag 2009 en prognose 2010

3) Samenvatting werkjaar 2009 en prognose activiteiten 2010

4) Jaaroverzicht archeologisch onderzoek in Antwerpen door stadsarcheoloog Tim Bellens.

Plaats van afspraak: Prinsstraat 32-34 te 2000 Antwerpen, om 20u (tot ca. 22u)

Een drankje en versnaperingen vergezellen uiteraard de vergadering en lezing

Geplaatst door Tim Bisschops 17 feb, 2010

]]>
Tentoonstelling|Publicatie: 'Madonna en Heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad' Thu, 05 Apr 2012 15:07:40 GMT Tim

In mei 2010 organiseert de 75-jarige vzw Voor Kruis en Beeld' in de KBC-toren (Zaal Scaldis - Schoenmarkt 35) een tentoonstelling over Madonna- en Heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad. O.a. de conservatie, restauratie en herplaatsing van deze historische gevelbeelden wordt belicht.

De tentoonstelling wordt kwalitatief ondersteund door de publicatie 'Madonna- en andere heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad'. Bij de auteurs is AVBG-bestuurslid Wim Strecker. Voorintekenen op dit naslagwerk is reeds mogelijk.

Meer info.

]]>
Raveschotlezing 2010: ‘Het historische gebouw als onderwerp van emotie’ Thu, 05 Apr 2012 15:05:38 GMT Tim Sinds 1998 organiseert de Gentse Dienst Stadsarcheologie jaarlijks een ‘Raveschotlezing’ over een (bouw)archeologisch en/of (bouw)historisch onderwerp. Deze lezingenreeks wordt ook in 2010 voortgezet. Spreker dit jaar is Dr. Gabri van Tussenbroek met een erg actuele lezing over de vaak problematische relatie tussen historische bouwwerken en hun hedendaagse functionaliteit.

De Raveschotlezing 2010: ‘Het historische gebouw als onderwerp van emotie’ gaat door op donderdag 28 januari 2010 om 20 uur in het Gentse Gravensteen. De toegang is gratis.

Geplaatst door Tim Bisschops 18 jan, 2010

]]>
Exclusief voor AVBG-leden: avondlijk bezoek aan 'den Gruenen Schilt' Thu, 05 Apr 2012 15:04:53 GMT Tim

Geleid bezoek:

Een avondje in den Gruenen Schilt, meer dan een Chinese karaoke-bar

door Petra Maclot

In de jaren 1980 kon de AVBG hier en daar wel eens wat documenteren in enkele panden aan de noordkant van de Oude Koornmarkt, onder meer in het smalle Sweert (nr. 11) en in het grote Sinte-Gheertruyt (nr. 55-57). Aan de zuidkant kon ook de helft van het voormalige pand Groote Haeghe (nr. 70), het hoekpand met de Reyndersstraat, onderzocht wor­den, en over de verdere reeks imposante gebouwen aan die straatzijde is vooral de eigenaars- en bewoningsgeschiedenis bekend via archiefdocumenten. Maar eigenaardig genoeg is georganiseerd deskundig bouwarcheologisch en materi­aaltechnisch onderzoek enkel uitgevoerd op het beschermde pand Cluyse (nr. 26), ook weeral geleden van 1993. Recent is het onderzoek gestart van den Gruenen Schilt (nr. 42), en dankzij de belangstelling van de huidige eigenaar - en AVBG-lid - voor onze activiteiten, kunnen onze leden exclusief de eerste resultaten komen ‘savoureren’. (Gelegenheid tot zingen op het dak.)

Opgelet: Het gebouw is stevig, volledig bereikbaar met veilige trappen, en recent zelfs ‘opgeruimd’. Breng toch maar een zaklamp mee en kom in elk geval op tijd.

Datum, tijdstip en plaats van afspraak:

Maandag 14 december 2009, 20u stipt

Oude Koornmarkt 42 - 2000 Antwerpen

Herkomst afbeelding: Stadsarchief Antwerpen SA024120

Geplaatst door Tim Bisschops 07 dec, 2009

]]>
4de internationaal colloquium 'Architecturale natuursteenfragmenten' Thu, 05 Apr 2012 15:03:50 GMT Tim Op 23 en 24 oktober 2009 vindt in Koksijde het vierde internationaal colloquium 'Architecturale natuursteenfragmenten' plaats. Thema is 'De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving, consolidering en presentatie in Lapidaria'.

Geplaatst door Tim Bisschops 12 okt, 2009

]]>
Exclusief voor AVBG-leden: avondlijke exploratietocht in pand Sint-Joris Thu, 05 Apr 2012 15:02:20 GMT Tim

Maandag 5 oktober 2009, 20 uur, geleid bezoek

‘Een avondlijke exploratietocht in Sint-Joris, thuis bij beeldhouwer-bouwmeester Cornelis Floris’ door Petra Maclot

Het recente bouwhistorische onderzoek van het voormalige schoolcomplex aan de Ever­dijstraat gaf de kans om nader kennis te maken met het gebouw met de intrigerende maniëristische straatgevel. Dat het linker van de drie afzonderlijke 16de-eeuwse panden ooit het woonhuis met atelier was van de vermaarde Antwerpse familie Floris was sinds lang bekend. Maar in de jaren 1850 was de sociaal geëngageerde gouverneursdochter Constance Teichmann (1824-1896) enkel begaan met het onderricht van arme kinderen en bij de ingrijpende 19de-eeuwse verbouwing tot school werd dit oude kunstenaarshuis zwaar aangepakt. Toch blijkt er voldoende interessants over te blijven om de trouwe en leergierige AVBG-leden en hun huisgenoten mee te tronen op een avondlijk bezoek aan een alles bij elkaar merkwaardig geheel dat getuigt van de heel eigen gedrevenheid van enkele Antwerpse figuren.

Opgelet: Het gebouw is stevig, volledig bereikbaar met veilige (school)trappen, en recent zelfs ‘opgeruimd’, maar Floris bezat geen elektriciteit: er zijn dus lampen noch bel.

Breng daarom een zaklamp mee en kom op tijd.

Locatie: Everdijstraat 35, 2000 Antwerpen.

Geplaatst door Tim Bisschops 28 sep, 2009

]]>
Gratis rondleidingen op Antwerpse begraafplaatsen Thu, 05 Apr 2012 15:01:15 GMT Tim

Naar aanleiding van de Europese week van de begraafplaats wordt in verschillende Europese steden de aandacht gevestigd op het funeraire erfgoed.

In Antwerpen worden tussen 23 en 31 mei onder meer gratis rondleidingen georganiseerd. Bestuurslid Anne-Mie Havermans verzorgt bijvoorbeeld op 31 mei de rondleiding op de begraafplaats van Sint-Mariaburg (Ekeren).

Meer informatie vindt u hier

Tim Bisschops

Geplaatst door Tim Bisschops 19 mei, 2009

]]>
AVBG-lezing: Herenigd Erfgoed Antwerpen ... Thu, 05 Apr 2012 14:59:52 GMT Tim

Op dinsdag 2 juni 2009 vergast Annemie De Vos de leden van de AVBG en van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis op een lezing getiteld: 'Herenigd erfgoed - Antwerpen: museumobjecten, archeologische vondsten en archivalia, verspreid over verschillende stedelijke instellingen, virtueel verbonden in een on-line-applicatie.'

De lezing gaat door in aula R012 van de Universiteit Antwerpen om 20u (ingang Rodestraat of Lange Winkelstraat).

Tim Bisschops

Geplaatst door Tim Bisschops 08 mei, 2009

 

]]>
Studiedag: 14-15/05 derde natuursteendag te Gent Thu, 05 Apr 2012 14:58:39 GMT Tim

Op 14 en 15 mei 2009 gaat in Gent de 3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag door. Met als centrale thema “Vergane glorie of glorieus verdergaan?” zullen zowel traditioneel frequent gebruikte natuursteen als de nieuwe geïmporteerde soorten aan bod komen. Een grondige kennis van deze beide soorten natuursteen is noodzakelijk om juiste keuzes te maken zowel inzake instandhoudig en restauratie van onze monumenten als bij de keuze van materialen bij nieuwbouwprojecten.

De studiedag, of beter studiedagen, omvatten onder meer inleidende lezingen, workshops, excursies en wandelingen door de historische binnenstad van Gent.

Voor meer informatie: http://www.natuursteendag.ugent.be/

Tim Bisschops

Geplaatst door Tim Bisschops 08 mei, 2009

]]>
AVBG-lezing: Stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen in 2008 Thu, 05 Apr 2012 14:57:38 GMT Tim Op maandag 9 maart, aansluitend bij de jaarvergadering van de AVBG, geeft stadsarcheologe Ann Schrijvers een omstandig overzicht van het archeologisch onderzoek in Antwerpen het voorbije jaar.

In 2008 heeft de stedelijke afdeling archeologie op verschillende plaatsen in de stad archeologisch onderzoek kunnen uitvoeren. Een jaaroverzicht neemt u mee langsheen de resten en de geschiedenis van deze sites.

De meeste aandacht ging dit jaar weliswaar uit naar de drie bouwprojecten die gelijktijdig van start gingen binnen de Antwerpse burchtzone. De twee bouwpromotoren stelden tijd en middelen ter beschikking voor archeologisch onderzoek, waardoor voor de archeologen de unieke gelegenheid ontstond om te graven in het hart van Antwerpen. Het onderzoek is nog aan de gang, maar de eerste resultaten van deze uitzonderlijke site kunnen aan u nu reeds worden gepresenteerd (Ann Schrijvers).

Deze lezing/presentatie is ook voor niet-leden toegankelijk. Om praktische redenen dienen geïnteresseerden wel de voorafgaande jaarvergadering bij te wonen.

Plaats van afspraak: Salons Arcadia, Venusstraat 19 te 2000 Antwerpen, om 20u (tot ca. 22u)

Tim Bisschops

Geplaatst door Tim Bisschops 16 feb, 2009

]]>
Jaarvergadering 2009 Thu, 05 Apr 2012 14:57:04 GMT Tim Alle AVBG-leden worden uitgenodigd op de jaarvergadering 2009. De vergadering, gevolgd door het vertrouwde jaaroverzicht van het archeologisch onderzoek in Antwerpen, wordt gehouden op maandag 9 maart en gaat opnieuw door in 'Salons Arcadia' in de Venusstraat. Op de agenda staan (voorlopig):

1) Goedkeuring verslag jaarvergadering 2008

2) Goedkeuring financieel verslag 2008 en prognose 2009

3) Samenvatting werkjaar 2008 en prognose activiteiten 2009

4) Jaaroverzicht archeologisch onderzoek in Antwerpen door stadsarcheologe Ann Schrijvers

Plaats van afspraak: Salons Arcadia, Venusstraat 19 te 2000 Antwerpen, om 20u (tot ca. 22u)

Een drankje vergezelt de vergadering en lezing

Geplaatst door Tim Bisschops 16 feb, 2009

]]>
Lezing/presentatie: De methodes van het Antwerpse huizenonderzoek ... Thu, 05 Apr 2012 14:56:09 GMT Tim De methodes van het Antwerpse huizenonderzoek als basis voor de ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem voor de prekadastrale periode (14e tot 18e eeuw)

(Re)constructie van de Antwerpse Scheldeoever in de eerste helft van de 15de eeuw. Detail van een digitale kaart afkomstig uit het historisch GIS Antwerpen in opbouw (© Tim Bisschops)

Op maandag 15 december verzorgt Tim Bisschops (UA/FWO) voor de AVBG-leden een lezing/presentatie getiteld:

De methodes van het Antwerpse huizenonderzoek als basis voor de ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem voor de prekadastrale periode (14e tot 18e eeuw)

Sinds de vroege jaren negentig zijn in de geografische en sociale wetenschappen geografische informatiesystemen of kortweg ‘GIS’ instrumenten bij uitstek om ruimtelijke verbanden en processen letterlijk in kaart te brengen en te bestuderen. Ook in het historisch onderzoek neemt het gebruik van GIS met rasse schreden toe. In die mate zelfs, dat van een ware spatial turn in history gewag wordt gemaakt.

Omdat werken met geografische informatiesystemen de beschikbaarheid van accuraat kaartmateriaal en nauwkeurig lokaliseerbare data vereist, blijft binnen het brede stadshistorische onderzoek de applicatie van GIS vooralsnog sterk beperkt tot de ‘kadastrale’ negentiende en twintigste eeuw. Het huizenonderzoek, een historisch vakgebied dat diepe wortels in Antwerpse bodem heeft, biedt echter een instrumentarium waarmee talloze historische gegevens nauwkeurig ruimtelijk te situeren zijn. Met behulp van de methodes van het huizenonderzoek wordt het mogelijk om ook voor de prekadastrale periode (14e tot 18e eeuw) bruikbare GIS te ontwikkelen en nieuw licht te werpen op Antwerpens bewogen verleden.

In deze presentatie worden op bevattelijke wijze onder meer volgende vragen beantwoord: Wat is een GIS en wat is het verschil met een historisch GIS (HGIS)? Welke HGIS-toepassingen kennen we vandaag en welke zijn nuttig en toegankelijk voor (bouw)historici? Wat zijn de beperkingen van deze HGIS-systemen? Wat begrijpen we onder huizenonderzoek, en welke onderzoeksmethodes worden bij het huizenonderzoek gebruikt? Waarom en hoe kan het huizenonderzoek een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van prekadastrale GIS? Welke perspectieven biedt een dergelijk GIS voor (bouw)historisch onderzoek in Antwerpen?

Plaats van afspraak:

Salons Arcadia, Venusstraat 19 2000 Antwerpen

Maandag 15 december, 20u (tot ca. 22u)

Toegang is gratis

Geplaatst door Tim Bisschops 02 dec, 2008

]]>
Voordracht ‘INTERIEURS VAN VERDWENEN ANTWERPSE KERKEN’ Thu, 05 Apr 2012 14:53:29 GMT Tim

Op dinsdag 18 november 2008 (om 20u) verzorgt Dr. Claire Baisier, coördinator van MKA, voor het Toerismeportaal Antwerpen vzw een voordracht getiteld 'Interieurs van verdwenen Antwerpse kerken'.

De voordracht gaat door in het auditorium van de KBC-toren, Schoenmarkt 35 te 2000 Antwerpen.

Afbeelding: een tafereel met op de achtergrond de verdwenen Walburgiskerk. Hendrik Schaefels (1827-1904), De begrafenis, 1851, olie op doek, 47x62cm. Copyright: Museum aan de Stroom. Herkomst afbeelding.

Geplaatst door Tim Bisschops 05 nov, 2008

]]>