Publicaties

 

Met thematische publicaties, rondleidingen en voordrachten wil de AVBG het publiek informeren over (bedreigde) waardevolle bouwsporen en landschapselementen in en rond Antwerpen. Van 1978 tot 2010 werden resultaten van (bouw)historisch onderzoek door zowel professionele onderzoekers als amateur-(bouw)historici gepubliceerd in het Bulletin van de AVBG. Geografisch bestrijken de bijdragen heel huidig Vlaanderen, met een zwaartepunt in Antwerpen. Het Bulletin hield in 2010 op te bestaan en werd vervangen door meer uitgebreide bijdragen in het Infoblad. Het Infoblad is sinds 2012 op haar beurt vervangen door online-artikels aangevuld met een jaarboek.

Infobladen uit de periode 2005-2011 en oude bijdragen uit de Bulletins zijn vrij te raadplegen in de respectieve archieven. Voor de bestelling van Bulletins uit stock kunt u terecht op de archiefpagina 'Bulletins'.

Naast het Bulletin, het Infoblad en de online-artikels zijn er onze themagerichte projecten. Deze resulteerden in tentoonstellingen en bijhorende publicaties die thans als basiswerken gelden. Zo kunnen genoemd worden: Het Ontstaan van Antwerpen. Feiten en Fabels (ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging); of de gesubsidieerde pionierstudies Rijke Vorm en Bonte Kleur in 't Antwerps Burgerinterieur omstreeks 1585, (Antwerpen, 1985) en 'n Propere Tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), (Antwerpen, 1988).

De AVBG-publicaties beantwoorden aan een groeiende behoefte aan toegankelijke wetenschappelijke informatie over het Antwerpse woonhuis en zijn bouwers en bewoners, geplaatst tegen een bredere historische achtergrond. De gebruikers van het AVBG-onderzoek zijn zowel liefhebbers als studenten en professionelen binnen een ruim belangstellingsgebied, en dit zowel in Nederland als in België. Thans zijn in bijdragen over het Antwerpse gebouwenpatrimonium de referenties aan publicaties van de AVBG niet meer weg te denken. 

 

  Website beheerd door QuickerSite