Nieuws

 

Klik hier om de AGENDA te raadplegen.

 


Het appartementgebouw Orgelstraat 3 werd de voorbije zomer voorzien van nieuw buitenschrijnwerk. De in het oog springende originele aluminium garagepoort in goud en fris muntgroen bleef behouden maar kreeg een hip nieuw 'kleurtje'. Beoordeel zelf het resultaat.

Foto's: Wim Strecker
 


De gebouwen van de vroegere American Petroleum Company op 'Petroleum Zuid' zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris onroerend erfgoed. Desondanks werd op 24 november 2011 aan de n.v. Blue Gate een vergunning verleend tot het slopen van alle gebouwen en installaties.


Aan het begin van de 20e eeuw was Petroleum Zuid de belangrijkste petroleumhaven van Europa. Bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1900 werden 54 hectaren poldergrond in de Hobokense polder onteigend voor de aanleg van nieuwe petroleuminrichtingen - omdat men besloten had dat de opslag van grote hoeveelheden van dat brandbare goedje in de oude haven te gevaarlijk was. De aanlegwerken gingen begin 1902 van start en vanaf 1903 werden de eerste nieuwe installaties in gebruik genomen. Pionier daarbij was de American Petroleum Company (APC). Op 26 augustus 1904 brak in de nieuwe petroleumhaven een grote brand uit, die op tal van postkaarten en foto's vereeuwigd werd. De tanks van APC werden vernietigd, maar enkele stapel- en werkhuizen, en de concièrgerie ontsnapten aan de dans.

Vandaag is de meeste activiteit in Petroleum-Zuid verdwenen en maakt men zich op om het om te vormen tot 'Blue Gate'. Dit is een strategisch project van het Urban II-programma en het grootste investeringsproject in de Antwerpse Zuidrand. Erfgoed mag daarbij de ontwikkelaars liefst niet voor de voeten lopen...

Van de oudste ontwikkelingen, van voor de brand van 1904, blijven thans enkel nog een viertal gebouwen en een betonnen aanlegpier bewaard. De gebouwen zijn deze van de American Petroleum Company, dus van de eerste firma die hier een stek vond. In de bedrijfsgebouwen van APC vinden we daarenboven een unieke betonnen dakconstructie (1903), één van de oudste betonstructuren in ons land.

Het is derhalve zeker verantwoord dat deze gebouwen opgenomen werden in de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (9 november 2011, Belgisch Staatsblad 17 november 2011). Deze is rechtsgeldig geworden op 27 november 2011, zoals in het decreet bepaald 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Echter, een sloopvergunning voor deze site werd drie dagen vóór de rechtsgeldigheid van de vastgestelde inventaris afgeleverd, op 24 november...

De gemeente kan voor gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw. De stad Antwerpen was op de hoogte van het feit dat een reeks gebouwen, o.m. deze van APC, op de vastgestelde inventaris zouden opgenomen worden. Wilde men door het afleveren van een vergunning de rechtsgeldigheid nog snel te vlug af zijn ???

Lees heel het verhaal en vindt een overzicht van de evaluaties van de gebouwen van de A.P.C. op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

http://www.vvia.be/sites/lijst_AN/2000001.htm


Bron (integrale tekst en foto): Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw - Afdeling Antwerpen
http://www.vvia.be/
 


Het Felixarchief maakte onlangs de interface voor het zoeken in de dossiers bouw- en milieuvergunningen gebruiksvriendelijker. Een nieuwe detailtoegang laat gebruikers nu toe vijf verschillende zoekcriteria te combineren en zo gericht te zoeken in bouwdossiers uit Antwerpen, Deurne, Wilrijk, Borgerhout, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren, en in milieudossiers uit Antwerpen, Borgerhout en Wilrijk

Geplaatst door Tim Bisschops 01 feb, 2012


De datum van de vierde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, dit jaar in Rotterdam, werd verschoven van 14 september 2011 naar 15 februari 2012. Het accent ligt bij deze editie op jongere monumenten. Voor het volledige programma en aanmelding kan men terecht op www.natuursteendag.nl

Geplaatst door Jerry Driesen 06 okt, 2011


Sinds 15 augustus 2011 staat Wim Strecker's 'Kroniek van Antwerpen' eindelijk volledig online. Deze digitale kroniek, aanvankelijk te vinden op Wim's eigen website, bestrijkt ruim 2000 jaar Antwerpse geschiedenis (tot 1999). Inhoudelijk zal de kroniek nog regelmatig worden uitgebreid.

Geplaatst door Tim Bisschops 18 aug, 2011

Op maandag 25 april (Paasmaandag) organiseert de AVBG voor haar leden een bezoek aan één van de laatste historische eenkamerwoningen in Antwerpen, gelegen in een toog aan de Paardenmarkt. Vele van dergelijke wooncontexten zijn in de loop der eeuwen weggesaneerd en gesloopt, en wat resteert is vaak grondig gerenoveerd zonder gedegen onderzoek of documentatie. Het huisje dat we bezoeken is daarom een uitzonderlijk interessant relict. Afspraak op 25 april, om 19.30u op de hoek van de Paardenmarkt en de Venusstraat.

Met dank aan dhr. Marten Coppens.

Tim Bisschops

Geplaatst door Tim Bisschops 18 apr, 2011

  Website beheerd door QuickerSite