Contact

 

Lidmaatschap

Leden ontvangen informatie over onze publicaties per e-mail en hebben gratis toegang tot onze activiteiten (voordrachten, eventueel thematische wandelvoordrachten in en om de stad, rondleidingen in gebouwen, etc.). Op voordrachten mogen leden een genodigde meebrengen. De activiteiten worden steeds aangekondigd per e-mail en op de 'Nieuws'-pagina.

Lidmaatschap van de AVBG is sinds 2011 gratis. De overstap van papieren Bulletins en Infobladen naar online-artikels maakte dit mogelijk. 

De werking van de AVBG zal ook in de toekomst kosten met zich meebrengen. Schenkingen of vrijwillige ledenbijdragen - voorheen € 20,-/jaar - blijven dan ook welkom (NIEUW rekeningnummer IBAN: BE17 9731 1378 9421 - BIC: ARSPBE22).

Neem voor meer informatie over het lidmaatschap contact op met: stefaan.grieten@avbg.be of petra.maclot@avbg.be

 

Vragen, mededelingen, vondstmeldingen...

De dagelijkse werking van onze vereniging is in handen van een beperkte groep vrijwilligers. Om praktische redenen, kunnen wij vragen over de geschiedenis van Antwerpen of over de (bouw)geschiedenis van individuele gebouwen niet beantwoorden. Voor informatie die u niet op onze website vindt verwijzen wij u vriendelijk naar de bestaande literatuur (de ‘sigels’ in onze Kroniek kunnen een aanzet zijn) en naar onze rijke Antwerpse archieven. Een goede start is de website van het Antwerpse Stadsarchief (www.felixarchief.be).

Evenmin verzorgt onze vereniging commerciële (bouw)historische studies of CHE-rapporten. Voor een dergelijke dienstverlening kunt u tegen vergoeding terecht bij diverse studiebureaus en zelfstandige (bouw)historici.

De AVBG behandelt wel vondstmeldingen en komt, voor zover de melding betrekking heeft op het grondgebied van de stad Antwerpen en gedaan wordt zonder commercieel oogmerk, eventueel ook ter plaatse voor het documenteren van uw vondst en het verlenen van advies. Meldingen, bij voorkeur met enkele foto's, kunt u doen aan: contact@avbg.be.
Op voormeld adres kunt u ook terecht met opmerkingen over (de inhoud van) deze website, voor vragen over de AVBG, voor het plaatsen van berichten op de NIEUWS-pagina, etc.

 

Tekstvoorstellen en auteursrichtlijnen

De AVBG publiceert resultaten van Antwerps (bouw)historisch onderzoek in haar themapublicaties. Actuele informatie betreffende het Antwerpse (bouw)historische erfgoed verschijnt sinds 2012 in de vorm van online-artikels. Iedereen kan een tekstvoorstel indienen. Gelieve uw voorstellen en/of vragen om informatie te richten aan: contact@avbg.be

Download hier de auteursrichtlijnen

 

U kan ons ook bereiken via onderstaand contactformulier:

 

Uw naam:*
Uw e-mail:*
Uw bericht:*
Noteer de code (om spam te vermijden):*
This is a CAPTCHA Image 
 
(*) Verplicht in te vullen
 
 

  Website beheerd door QuickerSite