Archief bulletin

 

Het Bulletin van de AVBG wordt sinds 2010 niet meer uitgeven. Een uitgebreider Infoblad verving aanvankelijk het Bulletin. In 2012 hield ook het Infoblad op te bestaan. Vrij toegankelijke online-artikels nemen sinds 2012 de plaats in van het Bulletin en Infoblad.

Alle artikels uit de Bulletins zullen in de toekomst van de website te downloaden zijn. De eerste teksten kunt u hier alvast opvragen. Zonder schriftelijke  toestemming van het bestuur mag de inhoud van de Infobladen enkel voor persoonlijk gebruik dienen.

De nog voorradige nummers van het Bulletin en voorganger Hades zijn verkrijgbaar via contact@avbg.be of het bestelformulier onderaan deze pagina. Ook exemplaren van de themapublicatie 'n Propere Tijd!? zijn nog in voorraad. De reële verzendingskosten worden afzonderlijk aangerekend.

Inhoudstafel Bulletin 1978 - 2010
Tarieflijst publicaties

 

1979

Ackermans, J., 'Gallo-Romeins te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1979/1, p. 1-7. (download)

Brenders, F., 'Monumentenzorg en administratie. 5', Bulletin AVBG, 1979/1, p. 8-10. (download)

Van Herck, P., 'Geschiedenis van het binnenhuis. 3', Bulletin AVBG, 1979/2, p. 1-16. (download)

De Ceuleneer, A., 'Konserveringsmethoden in oude gebouwen. 3', Bulletin AVBG, 1979/3, p. 1-6. (download)

Brenders, F., 'Monumentenzorg en administratie. 6', Bulletin AVBG, 1979/3, p. 7-11. (download)

Van Herck, P., 'Geschiedenis van het binnenhuis. 4', Bulletin AVBG, 1979/4, p. 1-13. (download)

Van Herck, P., 'Geschiedenis van het binnenhuis. 5', Bulletin AVBG, 1979/5, p. 1-10. (download)

Zantkuyl, H.J., 'Kleuren in en om het Stadshuis', Bulletin AVBG, 1979/6, p. 1-11. (download)

Blommaert, V., 'Informatie over beschilderde baksteengevels in de 16de en de 17de eeuw', Bulletin AVBG, 1979/6, p. 11-13. (download)

Blommaert, V., 'Het tolhuis te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1979/7, p. 1-6. (download)

Adriaenssens, R., 'Over het "Lapidarium" in het Vleeshuis te Antwerpen. 1', Bulletin AVBG, 1979/7, p. 7-8. (download)

Blommaert, V., 'St. Jozefskerk, Loosplaats, Antwerpen', Bulletin AVBG, 1979/7, p. 9-11. (download)

Adriaenssens, R., 'Over het "Lapidarium" in het Vleeshuis te Antwerpen. 2', Bulletin AVBG, 1979/8, p. 1-6. (download)

Van Herck, P., 'Geschiedenis van het binnenhuis. 6. De 15de eeuw', Bulletin AVBG, 1979/8, p. 7-17. (download)

Steenmeyer, R., 'Het Gulden Cruys', Bulletin AVBG, 1979/9-10, p. 1-11. (download)

De Ceuleneer, A., 'Konserveringsmethoden in oude gebouwen. 4', Bulletin AVBG, 1979/9-10, p. 13-18. (download)

Brenders, F., 'Monumentenzorg en administratie. 7', Bulletin AVBG, 1979/9-10, p. 19-21. (download)

1980

Lens, F., 'Bakhuizen te Kessel', Bulletin AVBG, 1980/1, p. 1-10. (download)

1982    

Sorber, F., 'Interieurtextiel te Antwerpen in de 17de eeuw', Bulletin AVBG, 1982/3-4, p. 41-47. (download)

1983 

Van der Wee, P., ''t Steenken: Bouwhistorisch onderzoek', Bulletin AVBG, 1983/1, p. 3-18. (download)

Van der Wee, P., 'De Monumenten Kaasstraat 7, 9 en 11/13, of: hoe het groeide en nu verdwijnt', Bulletin AVBG, 1983/1, p. 19-26. (download)

Maclot, P., 'Een 16de eeuws interieurgeheel teruggevonden: muur- en plafondschilderingen in huis "De Sterre", Stadswaag 20 te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1983/1, p. 27-36. (download)

1985

Warmenbol, E., 'Brons- en ijzertijd te Antwerpen. IV: het zwaard gevonden 'tussen de Fabriek Gevers en de Appelstraat'', Bulletin AVBG, 1985/1, p. 5-15. (download)

Denissen, S., 'Een gaaf 16de-eeuws glas uit een waterput van huis "Draecke", Bulletin AVBG, 1985/1, p. 17-18. (download)

Maclot, P., 'Schabloonbeschilderde kinderbalkjes in "t Paradys", Torfbrug 10, Bulletin AVBG, 1985/1, p. 19-22. (download)

Van der Avoirt, I., 'Omtrent de ontstaans- en evolutiegeschiedenis van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen van arch. J.J. Winders en F. van Dijck', Bulletin AVBG, 1985/1, 23-44. (download deel 1 - deel 2)

Ackermans, J. en Warmenbol, E., 'Voor-Romeins aardewerk gevonden onder het St.-Jan Berchmanscollege te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1985/2, p. 3-4. (download)

Degueldre, G., '"Register inhoudende de huysen ende wooningen bevonden in den I. II. III. IIII. V. VI. ende VII wycken deser stadt van Antwerpen. 1584" Proeve van reconstructie van Antwerpen op de vooravond van de scheiding der Nederlanden', Bulletin AVBG, 1985/2, p. 5-20. (download)

Vanhove, B., "De Vijf Werelddelen" van F. Smet-Verhas en de Art Nouveau', Bulletin AVBG, 1985/2, p. 21-48. (download deel 1 - deel 2 - deel 3)

Warmenbol, E., 'Vaatwerk uit de vroege ijzertijd gevonden bij Lillo-fort?', Bulletin AVBG, 1985/3, p. 7-9. (download)

Warmenbol, E., 'Een urnenveld in 1872-1873 opgegraven op grondgebied van Hove (Antwerpen)', Bulletin AVBG, 1985/3, p. 11-14. (download)

Denissen, S., 'Het glazenmakersambacht te Antwerpen: de vereniging van gilden, de disciplines van het beroep en de voorziening van het materiaal', Bulletin AVBG, 1985/3, p. 15-30. (download)

Driesen, G., 'De restauratie van "De Vijf Werelddelen" van F. Smet-Verhas, Schildersstraat nr. 2 te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1985/3, p. 31-40. (download)

Warmenbol, E., 'Brons- en IJzertijd te Antwerpen, V: het hielzwaard gevonden "nabij fort St.-Marie"'', Bulletin AVBG, 1985/4, p. 3-12. (download)

Maclot, P., 'Een 16de-eeuwse wandschildering van Bijbelse teksten ontdekt in het pand "Adam & Eva", St.-Jorispoort nr. 28', Bulletin AVBG, 1985/4, p. 13-18. (download)

Van der Wee, P., 'Standardisatie van witstenen onderdelen in de traditionele, 16de- en 17de-eeuwse Antwerpse gebouwen, I: vensters, Bulletin AVBG, 1985/4, p. 19-33. (download)

Van der Wee, P., 'Editoriaal' (i.v.m. deklassering en gedeeltelijke sloop van het beschermd monument "Karbonkelhuis", Groenplaats 33), Bulletin AVBG, 1985/5, p. 2-4. (download)

Warmenbol, E., 'Voor-Romeins aardewerk in 1905 te Antwerpen gevonden bij het uitgraven van het Kanaaldok of het Eerste Havendok', Bulletin AVBG, 1985/5, p. 5-8. (download)

Denissen, S., 'Overzicht van de glasblazersfamilies te Antwerpen tijdens de 16de en 17de eeuw', Bulletin AVBG, 1985/5, p. 9-19. (download)

Kockelbergh, I., 'Het architecturale werk van beeldhouwer Henricus-Franciscus Verbrugghen (1645-1724)', Bulletin AVBG, 1985/5, p. 21-40. (download deel 1 - deel 2 - deel 3)

Doyen, J.-M., 'De Gallo-Romeinse villa van Treignes (Prov. Namen): opgravingscampagne 1985', Bulletin AVBG, 1985/6, p. 3-8. (download)

Denissen, S., 'De glasvondsten uit de afvalputten van huis "Halmale", Venusstraat 18a te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1985/6, p. 9-44. (download)

1986

Warmenbol, E., 'Brons- en IJzertijd te Antwerpen. VI: Het ijzeren zwaard ter hoogte van Hemiksem uit de Schelde gevist', Bulletin AVBG, 1986/1, p. 3-8. (download)

Verhaeghe, F., 'Een duif op een dak te Poederlee en andere middeleeuwse nokversieringen, Bulletin AVBG, 1986/1, p. 9-44. (download)

Denissen, S., 'De glasvondsten uit een afvalput van het Onze-Lieve-Vrouwehuis, Keizerstraat nr. 9 te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1986/4, p. 2-32. (download)

Blommaert, V., 'Wensel Cobergher, grondlegger van de barok bouwkunst in Brabant, II', Bulletin AVBG, 1986/4, p. 33-43. (download)

Janssens, P., 'Fouilles dans une grotte de la "Falaise" de Gochenée (Namur)', Bulletin AVBG, 1986/5, p. 3-15. (download)

Warmenbol, E., 'Aardewerk uit de IJzertijd gevonden bij de aanleg van het fort van Broechem (1909)', Bulletin AVBG, 1986/5, p. 17-23. (download)

Maclot, P.'Renaissance schabloonbeschilderingen op een plafond in het Rockoxhuis, Keizerstraat 10-12 te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1986/5, p. 25-30. (download)

Blommaert, V., 'Wensel Cobergher, grondlegger van de barok bouwkunst in Brabant, III', Bulletin AVBG, 1986/5, p. 31-42. (download)

Warmenbol, E., 'Brons- en IJzertijd te Antwerpen. VII: speer op het spoor', Bulletin AVBG, 1986/6, p. 1-6. (download)

Caes, W., 'De Romeinse asurn gevonden nabij St.-Michiels: een verdachte vondst te Antwerpen', Bulletin AVBG, 1986/6, p. 7-18. (download)

Blommaert, V., 'Wensel Cobergher, grondlegger van de barok bouwkunst in Brabant, IV', Bulletin AVBG, 1986/6, p. 19-40. (download)

  

Bestelformulier

Geef hieronder uw bestelling door:

Titel:
Uw naam:*
Uw voornaam:*
Email:*
Adres:*
Telefoonnummer:*
Werkzaam in erfgoedsector?*


Instelling:
Uw bericht:*
Noteer de code (om spam te vermijden):*
This is a CAPTCHA Image 
 
(*) Verplicht in te vullen
 
 
Publicaties > Archief bulletin

  Website beheerd door QuickerSite