Agenda

Hier kan je de agenda van AVBG raadplegen.
Klik hier voor de NIEUWS-pagina.

 

Het eerste bezoek aan het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) op 14 november voor een lezing en een rondgang achter de schermen was een groot succes.

AVBG-leden en sympathisanten die er in november niet bij konden zijn, verwelkomen we graag op woensdag 14 december 2016 om 19u30 voor een tweede bezoek aan het APA. 

Bestuurslid Stefaan Grieten, stafmedewerker van het archief, biedt een gevarieerd programma aan op basis van materiaal uit de archiefcollectie.  Beginnen doen we met een virtuele wandeling van het Centraal Station naar de Schelde, aan de hand van materiaal uit de collectie. Vervolgens worden enkele unieke stukken uit de verzameling getoond. Sluitstuk is een korte rondgang achter de schermen.

Om praktische redenen is er een maximum van 25 deelnemers. We vragen u dan ook uw aanwezigheid te melden aan stefaan.grieten@avbg.be.

Alvast van harte welkom!


Praktische info:

Woensdag 14 december 2016, 19.30u.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen
Parochiaanstraat 7
(verbindingsstraat tussen Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt, achter het koor van de Sint-Jacobskerk)


Op zondag 8 mei krijgt iedereen de unieke kans om de restanten van de Spaanse omwalling te bezoeken en een archeologische werf van dichtbij te ontdekken. In het kader van de werken aan de Noorderlijn hebben archeologen een deel van de omwalling blootgelegd. In principe zijn er geen bezoekers toegelaten op de site, maar op 8 mei kan iedereen de vondsten komen bezichtigen tussen 11 en 17 uur.

(opmeting bastionhoek Huidevettersbastion, © Stad Antwerpen )

Waar vandaag de Leien gelegen zijn, lag in de 16de eeuw de Spaanse omwalling. Dit was een versterkte stadsmuur om Antwerpen te beschermen tegen invallen van buitenaf. Met de werken aan de Leien in het kader van het project Noorderlijn, kwam de stadsomwalling terug aan het licht. Op 8 mei is een onderdeel ervan, namelijk het Huidevettersbastion tot 6 meter onder het straatniveau uitgegraven en dus volledig zichtbaar. De stad grijpt deze gelegenheid aan om een open werf te organiseren. Zo heeft iedereen de kans om deze archeologische vondst te komen bezichtigen. Daarna wordt op deze plaats de premetrotunnel aangelegd.

Praktisch
De ingang voor bezoekers is voorzien aan de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei. Opgelet, dit is géén AVBG-activiteit. Je kan de werf op eigen initiatief gratis bezoeken van 11 tot 17 uur. Inschrijvingen zijn niet nodig. Voorzie stevig schoeisel.

Meer weten? Contacteer de Dienst Archeologie van de Stad Antwerpen (archeologie@stad.antwerpen.be) of bezoek de website 'Antwerpen Doorgrond'

 


Op donderdag 3 december 2015 zijn de AVBG-leden en sympathisanten welkom in het Stadsmagazijn voor een rijk gestoffeerde lezing van Marc Hendrickx over het bijzondere Vogelvluchtplan van Antwerpen uit 1524-1528.

De lezing vangt aan om 19u30 en eindigt voor 21u30. De fraaie voormalige stadsmagazijnen zijn gelegen aan de Keistraat (nrs. 5-7) en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (o.a. Tram 7 – halte Tolhuis). Meer informatie: http://www.stadsmagazijn.be/contact

Deze activiteit is zoals steeds gratis. Bevestiging van uw komst graag uiterlijk op 1 december aan Stefaan.Grieten@avbg.be.


Het zgn. ‘vogelvluchtplan’ dat Antwerpen vanuit westelijk perspectief afbeeldt en dat traditioneel tussen 1524 en 1528 wordt gedateerd, werd tot hiertoe weinig in detail bestudeerd. Dat is jammer, want het plan biedt een verrassende en soms gedetailleerde inkijk in het Antwerpen van de jaren ‘20 van de zestiende eeuw, met zijn stadspoorten, kerken en kapellen, handelshuizen, militaire arsenalen, evenals haringhangen, raam-, speel- en schuttershoven, visvijvers en vetterijen, wind- en watermolens, enzovoort.

Wie doorheen de manifeste vertekeningen, schematiserende afbeeldingen en zelfs fouten wil kijken, vindt er een pendant voor het latere plan van Vergilius Bononiensis (ca. 1565), dit keer echter vanuit een westelijk gezichtspunt. Meer nog, het vogelvluchtplan toont panden die tot hiertoe in de literatuur amper werden opgemerkt: mogelijk het vroegere Augustijnenklooster, het Predikherenpand, de Cellebroeders aan de Eiermarkt, het gotisch stadhuis, het Artilleriehuys en de Houten Eeckhof, de Munt, …. Wie let op architecturale details kan bovendien liefst 27 huistorens onderscheiden, en verder duifhuizen, gaanderijen, loggia’s, een gotische poortversiering en zelfs een middeleeuws steen met weergang en vier erkertorens, in volle stadscentrum…
 


Op woensdag 23 april 2014 zijn de AVBG-leden zijn welkom voor een lezing van bestuurslid Stefaan Grieten over Henry Van de Velde en de Antwerpse art nouveau, en de moeizame erkenning van diezelfde art nouveau vanaf de late jaren 1960. Aansluitend belicht Stefaan in een kortere lezing de merkwaardige vondst van een renaissance poort, afkomstig van de Antwerpse residentie van Erard de la Marck, prins-bisschop van Luik (1505-1538).


Afbeelding: © Fonds Henry van de Velde, ENSAV-La Cambre


Ook deze keer komen we bijeen op een uitzonderlijke locatie, namelijk de crypte van de Sint-Pauluskerk. De crypte is te bereiken langs de kerktuin achter het monumentale poortgebouw in de Sint-Paulusstraat. Om de voorbereiding van de vergadering in goede banen te leiden, vragen wij om uiterlijk 22 april uw komst te bevestigen via Stefaan.Grieten@avbg.be.


Het AVBG-bestuur

 


Beste AVBG-lid,

Het bestuur nodigt u van harte uit op een nieuwe AVBG-activiteit op dinsdag 4 juni 2013, een ietwat verrassende keuze deze keer: musicus en beiaardier Jo Haazen vergast ons op een lezing die verschillende archeologische en bouwhistorische paden bewandelt. Als cultuurmens met een lange staat van dienst is Jo Haazen  een bevoorrecht getuige en actor geweest, en daardoor kan hij uit zijn rijke ervaringen en herinneringen putten voor een boeiend en relaas. Op het programma staan onderwerpen zoals de restauratie van de kathedraal, Rubens, de historische opgravingen in de jaren 1950 van professor Adelbert Van de Walle. Een lezing zonder beelden weliswaar, maar een beeldrijke uiteenzetting lijkt het wel te worden. Een oriëntatie in dat verband vindt u op de website van de spreker.

De uitzonderlijke locatie wordt ons ter beschikking gesteld door de Lodewijk & Frans Mortelmans vzw, en staat sinds enkele maanden in de belangstelling door de in het oog springende vondst van bestuurslid Jerry Driesen .

Afspraak op dinsdag 4 juni 2013, Boterhamstraat 1, om 20u. Om organisatorische redenen graag voor het einde van de maand een seintje om uw aanwezigheid te bevestigen op stefaan.grieten@avbg.be.

Stefaan Grieten,
namens het bestuur

 


Beste AVBG-lid,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering op 16/4/2013 om 20u. De vergadering vindt dit jaar plaats op een uitzonderlijke locatie: de Zilversmidskamer, te bereiken langs de Zilversmidgang (Lange Koepoortstraat 58). Een unieke gelegenheid om deze historische site te ontdekken! Een virtueel voorsmaakje vindt u op www.zilversmidskamer.net. Om de voorbereiding van de vergadering in goede banen te leiden, zouden we willen vragen uw komst voor 14 april te bevestigen.

Op het programma staat naar goede traditie een lezing van Tim Bellens (dienst archeologie van de stad Antwerpen) over de archeologische campagnes die het team stadsarcheologie in 2011-2012 heeft afgewerkt.

Daarnaast ook de gebruikelijke administratieve plichtplegingen: de goedkeuring van het verslag van de vorige jaarvergadering, de goedkeuring van de jaarrekening, en een samenvatting van het voorbije werkjaar.

Aangezien het mandaat van bestuurslid Wim Strecker vacant is, lanceren we tevens een oproep aan geïnteresseerde kandidaten om hun kandidatuur te melden via contact@avbg.be.
Nieuwe kandidaturen van zowel AVBG-leden als externen zijn welkom en kunnen tot 14 april worden ingediend door eenvoudig bericht aan Stefaan Grieten, Petra Maclot of Tim Bisschops. Externe kandidaten laten hun kandidatuur best door een korte motivatie vergezellen.

Liefhebbers kunnen op de jaarvergadering een gratis exemplaar verkrijgen van 'n Propere tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800), de AVBG-publicatie uit 1988 die de gelijknamige tentoonstelling begeleidde.
Er is overigens nog meer boekennieuws. De bibliotheekcollectie van AVBG die stelselmatig aangroeide maar nooit echt een optimaal gebruik kende, wordt opgeheven. De leden krijgen de kans om in de loop van het voorjaar hun persoonlijke bibliotheek voor een gunstprijs aan te vullen. Concrete informatie hoort u op de vergadering zelf.

De vergadering wordt naar goede gewoonte afgesloten met een receptie.
 

Tot op de jaarvergadering!
 

het AVBG-bestuur

  Website beheerd door QuickerSite