Welkom op de website van de AVBG!

 

Draagt u het bouwkundig erfgoed en de geschiedenis van Antwerpen een warm hart toe? Dan is de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis (AVBG) vast iets voor u.  De AVBG zet zich immers met woord en daad in voor dit rijke en gevarieerde, maar vaak ook bedreigde en verminkte patrimonium.

Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek van huizen of grotere bouwgehelen vormt een belangrijk aspect van onze werking. Optimaal worden daarbij zo veel mogelijk bronnen betrokken, zoals archief, literatuur en iconografie, al blijft de materiële, gebouwde getuigenis steeds het belangrijkste uitgangs- en referentiepunt.

Ons wetenschappelijk onderzoek gaat samen met een warm engagement. Betere kennis en vernieuwde inzichten leiden immers tot een correcte inschatting van de waarde van het Antwerpse bouwkundig erfgoed. En het moet gezegd: gebrek aan kennis en interesse, verwaarlozing en inbreuken allerlei vormen nog steeds een bedreiging. Daarom onderneemt AVBG ook regelmatig acties, om publiek, overheden en media te sensibiliseren.

U bent onderzoeker en zoekt u een geschikt forum voor uw wetenschappelijke activiteiten? Of wilt u als geëngageerd liefhebber op de hoogte blijven van het wel en wee van het bouwkundige patrimonium van de stad? Dan vindt u op deze website zeker interessante informatie. Alleszins kunt u het onderzoek naar en de zorg voor het bouwkundig erfgoed in Antwerpen steunen door lid te worden. U wordt geïnformeerd over onze publicaties en wordt ook uitgenodigd op onze activiteiten. Daarover, en over andere aspecten van de AVBG, leest u elders op deze website.


 

 

  Website beheerd door QuickerSite