Over de digitale kroniek

 

De bijzonder rijke website van bestuurslid, fotograaf en graficus Wim Strecker is sinds midden 2008 niet meer bereikbaar. Omdat het verdwijnen van Wims omstandig chronologisch overzicht van Antwerpens rijke verleden door velen als een gemis werd ervaren, besloot de AVBG om dit overzicht, ook wel de 'digitale Kroniek van Antwerpen' genoemd, opnieuw te publiceren.

De lay-out van de oorspronkelijke kroniek werd behouden: links een kolom met trefwoorden en eventueel een afbeelding, rechts een kolom met uitgebreide informatie en een verkorte literatuur- of bronverwijzing. Een volledige literatuurlijst is te vinden onder de titel 'sigels'. De inhoud van de oorspronkelijke kroniek is enigszins gewijzigd en wordt door Tim Bisschops verder aangevuld . In de eerste plaats is een uitbreiding van de gegevens over middeleeuws Antwerpen voorzien.

Opmerkingen, suggesties en aanvullingen zijn steeds welkom. U stuurt deze bij voorkeur naar Tim.Bisschops@avbg.be. Aanvullingen worden slechts in de kroniek opgenomen indien ze vergezeld zijn van een nauwkeurige bronvermelding: een inventaris- of collectienummer, of, in geval van een publicatie, de auteur(s), titel, plaats van uitgave en paginanummer(s).

Het gebruik van de data uit de kroniek is vrij, maar respecteer het werk van de auteurs en vermeld in uw publicaties, rapporten, e.d. steeds de plaats van herkomst. Voorlopig zijn gegevens tot en met het jaar 1999 te raadplegen.

Selecteer hieronder, of in het tabblad een tijdvak om de kroniek te openen.

Kroniek Antwerpen > Inleiding

  Website beheerd door QuickerSite